Kuulumisia yhdistyksen syyskokouksesta

SCL:n syyskokousviikonloppu järjestettiin 22.-23.10. Turussa. Lauantaina 22.10. järjestettiin seuraseminaari, jossa käsiteltiin seurojen haasteita jäsenten kanssa ja mietittiin yhdessä ratkaisumalleja näihin haasteisiin. Samana iltana järjestettiin seuratoimijoiden illallinen.

Sunnuntaina 23.10. järjestettiin liiton syyskokous. Syyskokouksessa vahvistettiin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, hyväksyttiin liiton uudet yhdistyssäännöt, valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valittiin kurinpitovaliokunnan jäsenet kaudelle 2017 ja käsiteltiin kilpailusääntöjä ja seurasiirtomääräyksiä.

Hyväksytyt toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä hyväksytyt yhdistyssäännöt löytyvät SCL:n extranetistä. Yhdistyssäännöissä tuli muutoksia mm. hallituksen kokoon, kurinpitoasioiden käsittelyyn, jäsenseurojen äänimääriin ja kilpailusääntöjen käsittelyyn.

Uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Mira Lehtinen, Eveliina Hietakymi-Sandberg ja Petra Eloranta. Hallituksen varajäseniksi valittiin Virpi Huuskonen ja Maiju Nurminen. Kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2017 valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Henriikka Tiainen, jäsen Arina Kalaeva, jäsen Hanneli Alho ja jäsen Aino Palva.

Muissa asioissa esiteltiin pilotoitavaa matkatukijärjestelmää sekä ensi vuoden seurojen kanssa yhteistyössä järjestettäviä kilpailuja.

Tampereen Pyrintö Cheer Teamille luovutettiin cheerleadingin ensimmäinen seurasinetti

pyrinto-cheer-team-sinetti_3
Sinetin luovuttivat Suomen Cheerleadingliiton toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen ja Hämeen liikunta ja urheilu ry:n seurakehittäjä Jani Järvelin. Sinetin vastaanottivat Pyrintö Cheer Teamin lajikoordinaattori Anna Sällylä ja cheerleading-jaoston puheenjohtaja Katja Karintaus. Kuva: Laura Karintaus

Tampereen Pyrinnön cheerleading-jaostolle, tutummin Pyrintö Cheer Teamille, luovutettiin perjantaina 14.10.2016 Suomen Cheerleadingliiton ja VALO ry:n seurasinetti. Tampereen Pyrinnöllä oli kunnia olla ensimmäinen cheerleading-seura, jolle sinetti luovutettiin. Seurasinetin saamiseksi seuran toiminnan on täytettävä sinettiseurakriteeristö. Seuraa ja sen toimintaa arvioidaan ja auditoidaan näiden pohjalta. Cheerleadingseuroille avattiin vasta tänä vuonna mahdollisuus hakeutua sinettiseuraksi. Sinettiseurakriteereitä on mm. liikkumista ja urheilua tukeva ympäristö, ilmapiiri ja yhteishenki seurassa ja organisointi ja toimintaperiaatteet.

Olemme toiminnan alusta asti rakentaneet ja vieneet toimintaamme eteenpäin kehittämispainotteisten toimintamallien ja arvojen pohjalta. Viime vuonna, kun kuulimme, että cheerleadingseuroille avataan mahdollisuus sinetin saamisen, tiesimme heti, että tämä on jotakin millä pystymme mittaamaan toimintamme laatua ja näyttämään sen niin seuran sisällä kuin ulkopuolellakin”, Pyrintö Cheer Teamin lajikoordinaattori Anna Sällylä taustoittaa.

Sinetti luovutettiin Pyrintö Cheer Teamin omassa syystapahtumassa, jossa paikalla oli suuri joukko harrastajia, harrastaijien perhettä ja seuratoimijoita. Erityiskiitoksen Pyrintö Cheer Teamin sai tekemästään kasvatuksellisesta työstä ja sen korostamisesta toiminnassaan sekä turvallisuuden huomioimisesta. Sinettikriteerit seura täytti erinomaisin arvosanoin. ”Tämä on hieno saavutus meille ja yksi erittäin tärkeä etappi toiminnassamme. Kehitystyö ei kuitenkaan missään nimessä lopu tähän vaan sen täytyy jatkua. Haluamme edelleen tarjota laadukkaan cheerleadingin harjoittelumahdollisuuden nykyisille lähes 500 harrastajallemme sekä uusille innokkaille lajin pariin tuleville.” Anna Sällylä toteaa.

”Suomen Cheerleadingliitto on erittäin ylpeä Tampereen Pyrintö Cheer Teamin lajin eteen tekemästä työstä. Harrastajilla on selkeästi hyvä olla seurassa ja porukan yhteen hiileen puhaltaminen näkyi sinetin luovutustapahtumassa.”, kommentoi Suomen Cheerleadingliiton toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen.

Lisätietoja:
Anna Sällylä, lajikoordinaattori, Tampereen Pyrintö Cheer Team
p. 040 8206186
toimisto.pct(a)gmail.com
www.tampereenpyrinto.fi/cheerleading

Heidi Heiskanen, toiminnanjohtaja, Suomen Cheerleadingliitto
p. 045 2095499
heidi.heiskanen(a)scl.fi