Seura huolehtii jäsentensä lisenssien voimassaolosta

Cheerleadingliiton jäsenseura sitoutuu yhdistyssääntöihin kirjatun pykälän mukaan noudattamaan lisenssijärjestelmää. Lisenssijärjestelmä velvoittaa seuroja huolehtimaan lisenssien voimassaolosta. Lisenssiuudistuksen myötä seurojen jäsenmäärään perustuva jäsenmaksu viedään 0 euroon keväästä 2023 lähtien.

Suomen Cheerleadingliiton (SCL) jäsenseura on sitoutunut huolehtimaan, että jokaisella seuran jäsenellä on voimassa oleva lisenssi.
Lue täältä, ketkä tarvitsevat lisenssin.

Miten lisensseistä kuuluu huolehtia?

Lisenssijärjestelmän muutos tulee voimaan uuden lisenssikauden alkaessa 1.8.2023. Jokaisella seuran harrastajalla, valmentajalla ja jojolla/huoltajalla tulee olla lisenssi hankittuna 31.10.2023 mennessä. Mikäli kyseessä on yleisseura, koskee ohjeistus ainoastaan cheerleading-toimintaan osallistuvia. Mikäli henkilö aloittaa harrastamisen/seurassa toimimisen 1.10.2023 jälkeen, tulee lisenssi olla hankittuna yhden kuukauden kuluessa ensimmäisistä harjoituksista.

Suomisportin seurakäyttäjän tulee tarkistaa seuran jäsenten lisenssit hyvissä ajoin ennen 31.10.2023 ja tarvittaessa muistuttaa jäsenistöä lisenssien hankinnasta. Seurakäyttäjän odotetaan tarkistavan lisenssejä kuukausittain uusien harrastajien osalta 31.10.2023 määräajan jälkeen.

Lisenssien valvonta

SCL:n jäsenseura on sitoutunut huolehtimaan, että jokaisella seuran jäsenellä on voimassa oleva lisenssi. Liitto voi vaatia seuralta lisenssimääriin liittyviä lisäselvityksiä ja tarvittaessa antaa lisenssirikkomusmaksun, mikäli lisenssivalvonnassa havaitaan puutteita huomautuksista huolimatta.

Seuran hankkima ryhmälisenssi

Seuran on mahdollista hankkia kurssimuotoiseen harrastetoimintaan osallistuville liikkujille lisenssit nipputilauksena. Ryhmälisenssi on mahdollista hankkia yhdelle henkilölle kerran lisenssikauden aikana.

Ryhmälisenssi piiriin kuuluvat:

  • Harrastajat, jotka osallistuvat kurssille tai harrastustoimintaan, jonka kesto yli 2 kk mutta alle 6 kk, kaikki ikäryhmät huomioiden. Ryhmälisenssi on voimassa kurssin tai vastaavan yli 2 kk mutta alle 6 kk kestävän harrastuksen ajan.
  • Harrastajat, jotka osallistuvat erityisryhmien (inclusive cheerleading, special cheerleading, paracheerleading) harrastetoimintaan, ja ovat juniori-ikäisiä tai sitä nuorempia. Ryhmälisenssi on voimassa koko lisenssikauden ajan.

Vakuutuksettoman ryhmälisenssin hinta on 4 €/liikkuja.

Kuinka ryhmälisenssi ostetaan?

Seura tai liikkuja itse luo Sportti-ID:n osallistujalle Suomisportiin. Seura tekee lisenssien nippuoston koko ryhmälle (4 € per hlö). Lisäksi seuran tai liikkujan on mahdollisuus ostaa Suomisportista edullisempi ryhmävakuutus ryhmälisenssin piiriin kuuluvalle henkilölle.

Seuralla tulee olla liikkujan tai liikkujan huoltajan lupa lisenssin ostoon. Seura pystyy ostamaan lisäosallistujille lisenssit yllä mainitulla tavalla kesken kurssin.

Ohjeistus ryhmälisenssin hankintaan:

  • Ryhmälisenssit ostetaan nippulisensseinä seuran pääkäyttäjän toimesta Suomisportissa (Ohje nippulisenssin ostoon)
  • Liikkujien tulee luoda ensin tunnukset Suomisportiin itse ja toimittaa Sportti-ID:t seuralle
  • Ryhmälisenssin voi ostaa samalle liikkujalle ainoastaan kerran lisenssikauden aikana (1.8.2023-31.7.2024)
  • Ryhmälisenssin oston yhteydessä seuran on mahdollista ostaa liikkujille Sporttiturva-vakuutuksen tai liikkuja/huoltaja voi käydä jälkikäteen ostamassa vakuutuksen itse (Tuoteseloste 2023-2024 ryhmävakuutukset)

Miten seura voi viestiä jäsenille lisenssijärjestelmän uudistuksesta?

Uuden lisenssijärjestelmän jalkauttaminen vaatii viestinnällisiä ponnistuksia sekä liitolta että jäsenseuroilta. Lisenssijärjestelmän uudistuksesta on hyvä viestiä selkeästi seuran nettisivuille ja ryhmiin/joukkueisiin ilmoittautuessa. Jokaisen joukkueen/ryhmän kohdalla on hyvä kertoa, millaisen lisenssin kyseisessä joukkueessa harrastaminen vaatii – riittääkö harrastelisenssi vai tarvitaanko kilpalisenssi. Mikäli seura hoitaa ryhmälle lisenssit ryhmälisenssinä, kannattaa sekin tuoda esiin.

Esimerkkiteksti käytettäväksi:
“Suomen Cheerleadingliitto (SCL) ja kaikki sen alaiset jäsenseurat siirtyvät elokuussa 2023 uuteen lisenssijärjestelmään. Lisenssijärjestelmän muutos tulee voimaan heti uuden lisenssikauden alkaessa 1.8.2023. Uudistuksen myötä jokaisella SCL:n jäsenseurassa harrastavalla (7-vuotiaat ja sitä vanhemmat harrastajat) tulee olla joko harraste- tai kilpailulisenssi. Lisenssi tulee olla hankittuna 31.10.2023 mennessä. Lisenssi ostetaan Suomisport-palvelusta. Löydät lisätietoja ja ohjeistuksen täältä.”.

Liitto tarjoaa seuroille viestintätukea
Jokaisen jäsenseuran on mahdollista tilata itselleen A2-kokoisia infojulisteita uudistuneesta lisenssijärjestelmästä. Julisteet postitetaan seuroille elokuun alussa ja niitä suositellaan kiinnitettäväksi treenihalleille. Julisteiden tilauslomakkeeseen.

Tämän lisäksi Cheerleadingliitto tuottaa seuroille somekäyttöön soveltuvia materiaaleja.

Jäsenseuran äänimäärä määräytyy jatkossa lisenssiharrastajien määrän mukaan

Kevätkokouksessa 2023 hyväksyttyjen yhdistyssääntöjen mukaisesti 1.8.2024 lähtien jäsenseuran äänimäärä SCL:n sääntömääräisissä kokouksissa määräytyy jäsenseuran edellisen kokonaisen toimintavuoden todennettujen lisenssien määrän mukaisesti.