Kalenteri

CKK - Cheerleadingliiton valmennuslinjaus

08.04.2024

”Valmennuslinjaus osoittaa Suomalaisen cheerleadingin valmennuksen yhteisen suunnan ja tavoitteet. Linjaus on jatkuvasti uudistuva ja toimijoita osallistava dokumentti, jonka sisällöt näkyvät arjen valmennustilanteissa. Se ohjaa seuroja toimimaan yhteisen linjan mukaisesti ja kokoamaan seurojen omat valmennuslinjat.”

Tämä CKK on tarkoitettu valmentajille sekä valmennusvastaaville. Tapaamisessa esitellään liiton uuden valmennuslinjauksen ensimmäinen versio ja työstetään yhdessä valmentajien/valmennusvastaavien kanssa valmennuslinjauksen seuraava versio.

Tule mukaan vaikuttamaan siihen millä tavalla voimme olla turvallinen ja laadukas lajiyhteisö.

Valmennuslinjauksen CKK pidetään 8.4.2024 klo 17-19

Pääset mukaan linjoille täältä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzNmU5YzYtMjc5Zi00YzJlLTg2YTktNzJhYzA4Y2M3OTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c32efa4-3d21-4cdc-9c0a-4163b3776309%22%2c%22Oid%22%3a%221edc42dc-d21b-4b15-a7d0-327c487af369%22%7d