Kalenteri

CKK - Cheerleadingliiton koulutuspolku

14.05.2024

Minkälaista osaamisen kehittämistä haluamme yhdessä linjata cheerleadingin koulutuspolkuun?

Tämä CKK on tarkoitettu valmentajille sekä valmennusvastaaville. Tapaamisessa esitellään liiton koulutuspolun kehitystyön ensimmäinen versio ja työstetään yhdessä valmentajien/valmennusvastaavien kanssa koulutuspolun seuraava versio.

Tule mukaan vaikuttamaan siihen minkälaisia koulutuksia otamme mukaan koulutuspolkuun!

Koulutuspolun CKK pidetään 14.5.2024 klo 17-19

Pääset mukaan linjoille täältä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc0MWVlY2MtMzc5Yy00ZmRlLTk4NDMtNWZjZTIyZjA2MjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c32efa4-3d21-4cdc-9c0a-4163b3776309%22%2c%22Oid%22%3a%221edc42dc-d21b-4b15-a7d0-327c487af369%22%7d