Kalenteri

CKK - Lajileiritoiminta

04.06.2024

Tämä CKK on tarkoitettu harrastajille sekä valmentajille. Tapaamisen tarkoituksena on kuulla ajatuksia, että minkälaista lajileiritoimintaa harrastajat ja valmentajat kaipaavat liiton toimesta järjestettäväksi vuosittain.

Tule mukaan vaikuttamaan siihen minkälaisia lajileirejä liitto mahdollisesti toteuttaa tulevaisuudessa!

Lajileiritoiminnan CKK pidetään 4.6.2024 klo 17-19

Pääset mukaan linjoille täältä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI5MGY5ZjctYzA2Mi00NTEzLTkwZDUtOGM3ODI1YmI2OGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c32efa4-3d21-4cdc-9c0a-4163b3776309%22%2c%22Oid%22%3a%221edc42dc-d21b-4b15-a7d0-327c487af369%22%7d