Materiaalit

Opinnäytetyöt ja oppaat

 

Selkäopas, Jade Kotilainen 2023

ASTEITTAINEN PALUU LAJIN PARIIN
SELÄN RASITUSVAMMAN JÄLKEEN
Opas valmentajille ja urheilijoille

 

Rasitusperäisten selkävammojen ennaltaehkäisy, Milla Keränen 2023

Tämä opas pohjautuu opinnäytetyöhön, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tietoa nuorten rasitusperäisten alaselkävammojen ennaltaehkäisystä cheerleadingissa.
Oppaan tavoitteena on kasvattaa lajivalmentajien sekä valmennusvastaavien osaamista aiheesta ja näin edistää turvallista lajikulttuuria.