Alueet

Suomen Cheerleadingliiton toiminta jakautuu neljään eri alueeseen maantieteellisesti. Alueet ovat etelä, itä, länsi ja pohjoinen. Aluetoiminnan kehittäminen on yksi strategiakauden 2018-2023 päävalinnoista.

Vuonna 2022 jokaisella alueella toimii luottamustoiminen Suomen Cheerleadingliiton syyskokouksen valitsema aluevastaava.

Eteläinen alue
Katja Rosenqvist, Aluevastaava
Taru Kallio-Nyholm, Hallituksen yhteyshenkilö

Itäinen alue
Jonna Viitanen, Aluevastaava
Tiina-Mari Asikainen, Hallituksen yhteyshenkilö

Läntinen alue
Anna Sällylä, Aluevastaava
Annica Sällylä, Hallituksen yhteyshenkilö

Pohjoinen alue
Heli Jääskö, Aluevastaava