Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2019:

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja
Virpi Huuskonen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana
Tiina-Mari Asikainen
Hallituksen jäsen
Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena
Katri Kakkuri
Hallituksen jäsen
Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana, lajityöryhmä

Kurinpitovaliokunta

Anna Sällylä 
Hallituksen jäsen 

Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena

Arina Kalaeva 
Hallituksen jäsen
Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä

Nuorisovaliokunta

Maiju Hautamäki 
Hallituksen jäsen
Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä

Kilpailuvaliokunta

Eveliina Hietakymi-SandbergHallituksen varajäsen
Heli Stenroos

Hallituksen varajäsen