Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Hallituksen tavoitat olemalla yhteydessä puheenjohtajaan riikka.taivassalo@scl.fi.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2021:

 

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja
Virpi Huuskonen
Varapuheenjohtaja
Tiina-Mari Asikainen
Hallituksen jäsen
Lajiasiantuntijaryhmä cheertanssi
Aluetyöryhmä: Itä
Arina Kalaeva 
Hallituksen jäsen
Sääntötoimikunta
Tuomarivaliokunta
Maiju Hautamäki 
Hallituksen jäsen
Viestintätyöryhmä
 

Pieta Salonen
Hallituksen jäsen
Aluetyöryhmä: Länsi
Kilpailuvaliokunta

Katri Kakkuri
Hallituksen jäsen
Lajiasiantuntijaryhmä cheerleading naiset ja sekajoukkueet
Aluetyöryhmä: Etelä
Heli Stenroos
Hallituksen varajäsen
Aluetyöryhmä: Pohjoinen