Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2020:

 

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja
Virpi Huuskonen
Hallituksen varapuheenjohtaja

Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana
Tuomarivaliokunta
Sääntötoimikunta
Tiina-Mari Asikainen
Hallituksen jäsen
Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena
Seuravaliokunta
Katri Kakkuri
Hallituksen jäsen
Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana
Maajoukkueet
Lajivaliokunta
Arina Kalaeva 
Hallituksen jäsen
Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä
Viestintätyöryhmä
Nuorisovaliokunta
Maiju Hautamäki 
Hallituksen jäsen
Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä
Viestintätyöryhmä
Kilpailuvaliokunta
Ina Tiittula

Hallituksen jäsen

Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena

Inclusive Cheerleading

Kurinpitovaliokunta

Eveliina Hietakymi

Hallituksen varajäsen

Heli Stenroos

Hallituksen varajäsen