Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2019:

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja

Anna Sällylä
Hallituksen jäsen

Tiina-Mari Asikainen
Hallituksen jäsen

Maiju Hautamäki
Hallituksen jäsen

Virpi Huuskonen
Hallituksen jäsen

Katri Kakkuri
Hallituksen jäsen

Arina Kalaeva
Hallituksen jäsen

Varajäsenet:
Eveliina Hietakymi-Sandberg
Heli Stenroos