Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2018:

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja

Anna Sällylä
Varapuheenjohtaja
Kilpailuvaliokunta

Petra Eloranta
Hallituksen jäsen
Tuomarivaliokunta
Sääntötoimikunta

Arina Kalaeva
Hallituksen jäsen
Kurinpitovaliokunta

Eveliina Hietakymi-Sandberg
Hallituksen jäsen
Seuravaliokunta

Virpi Huuskonen
Hallituksen jäsen
Nuorisovaliokunta

Mira Lehtinen
Hallituksen jäsen

Varajäsenet:
Maiju Nurminen
Heli Stenroos