Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Hallituksen tavoitat olemalla yhteydessä puheenjohtajaan riikka.taivassalo@scl.fi.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2023:

 

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja
Virpi Huuskonen
Varapuheenjohtaja
Tiina-Mari Asikainen
Hallituksen jäsen
Lajiasiantuntijaryhmä cheertanssi
Aluetyöryhmä: Itä
Taru Kallio-Nyholm
Hallituksen jäsen
Aluetyöryhmä: Etelä
Marika Aalto
Hallituksen jäsen
 

Pieta Salonen
Hallituksen jäsen
Kilpailuvaliokunta

Katri Kakkuri
Hallituksen jäsen
Lajiasiantuntijaryhmä cheerleading naiset ja sekajoukkueet
Arina Kalaeva 
Hallituksen varajäsen
Sääntötoimikunta
Tuomarivaliokunta
Maiju Hautamäki 
Hallituksen varajäsen
Viestintätyöryhmä
Osaamisen kehittäminen