Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

 

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2024:

Pieta Salonen (puheenjohtaja)

Tavoitat puheenjohtajan osoitteesta pieta.salonen@scl.fi

Hallituksen jäsenet
Marika Aalto (marika.aalto@hotmail.com)
Tiina-Mari Asikainen (tiina-mari.asikainen@scl.fi)
Katri Kakkuri (katri@kakkuri.fi)
Tiina Nurminen (tiina.nurminen@scl.fi)
Josefina Palvalin (josefina.palvalin@gmail.com)
Riikka Taivassalo (riikka.taivassalo@scl.fi)

Hallituksen varajäsenet
Maiju Hautamäki (maiju.a.hautamaki@gmail.com)
Kati Huusko (kati.huusko@hotmail.fi)