Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2019:

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja

Virpi Huuskonen
Hallituksen varaapuheenjohtaja
Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana

Tiina-Mari Asikainen
Hallituksen jäsen
Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena

Katri Kakkuri
Hallituksen jäsen
Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana, lajityöryhmä
Kurinpitovaliokunta

Anna Sällylä 
Hallituksen jäsen 
Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena

Arina Kalaeva 
Hallituksen jäsen
Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä
Nuorisovaliokunta

Maiju Hautamäki 
Hallituksen jäsen
Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä
Kilpailuvaliokunta

Varajäsenet:
Eveliina Hietakymi-Sandberg
Heli Stenroos