Valiokunnat

Suomen Cheerleadingliiton liittohallituksen alaisuudessa toimii kaksi valiokuntaa ja yksi toimikunta. Kilpailuvaliokunta vastaa kilpailujen operatiivisista toiminnoista. Tuomarivaliokunta valvoo ja kehittää tuomaroinnin laatua Suomessa. Tuomarivaliokunnan alaisuudessa toimii sääntötoimikunta, jonka tehtävänä on yhteistyössä tuomarivaliokunnan kanssa tehdä hallitukselle ehdotus tarvittavista kilpailusääntömuutoksista ja kommunikoida sääntömuutokset jäsenistölle.

Lisäksi Kurinpitovaliokunta esittää vuosittain kurinpitosäännöt yhdistyksen hallituksen vahvistettavaksi ja valvoo kurinpitosääntöjen noudattamista, sekä päättää tarvittaessa sääntörikkomusten kurinpidollisista seuraamuksista.

Valiokuntien ohella liitossa toimii työ- ja asiantuntijaryhminä cheertanssin lajiasiantuntijaryhmä, sekacheerleadingin lajiasiantuntijaryhmä sekä naisten cheerleadingin asiantuntijaryhmä.