Valiokunnat

Suomen Cheerleadingliiton liittohallituksen alaisuudessa toimii viisi valiokuntaan. Kilpailuvaliokunta vastaa kilpailujen operatiivisista toiminnoista. Nuorisovaliokunta edistää nuorten harrastajien osallistamista liiton toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Seuravaliokunta vastaa liiton seurakehittämistoiminnasta. Tuomarivaliokunta valvoo ja kehittää tuomaroinnin laatua Suomessa. Tuomarivaliokunnan alaisuudessa toimii sääntötoimikunta, jonka tehtävänä on yhteistyössä tuomarivaliokunnan kanssa tehdä hallitukselle ehdotus tarvittavista kilpailusääntömuutoksista ja kommunikoida sääntömuutokset jäsenistölle. Kurinpitovaliokunta esittää vuosittain kurinpitosäännöt yhdistyksen hallituksen vahvistettavaksi ja valvoo kurinpitosääntöjen noudattamista, sekä päättää tarvittaessa sääntörikkomusten kurinpidollisista seuraamuksista.