Kurinpitovaliokunta

Kurinpitovaliokunta pitää huolen kurinpidollisista tapauksista, kuten lisenssirikkomuksista, mutta antaa myös lausuntoja heille osoitettuihin lausuntopyyntöihin, jotka koskevat lähinnä voimassa olevien sääntöjen tulkintoja. Kurinpitovaliokunta esittää vuosittain kurinpitosäännöt yhdistyksen hallituksen vahvistettavaksi. Kurinpitovaliokunnan tulee tapauksia käsiteltäessä noudattaa kurinpitosääntöjä, joissa on määritelty toimintamenetelmät, kun mahdollinen kurinpidollinen tapaus on tapahtunut.

Kurinpitovaliokunnan jäsenet valitaan sääntömääräisen syyskokouksen toimesta kahden vuoden toimikaudelle. Kurinpitovaliokunnassa on 3 jäsentä + puheenjohtaja. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava oikeustieteellinen tutkinto. Kurinpitovaliokunnan jäsenet eivät saa olla liittohallituksen jäseniä eivätkä liiton henkilöstöä.

Kurinpitovaliokunnan tavoittaa osoitteesta kurinpitovaliokunta_pj@scl.fi