Lajityöryhmä

Lajityöryhmä on uusi SCL:n huippu-urheilun kehittämisestä vastaava elin. Lajityöryhmä koostuu luottamustoimisista jäsenistä ja hallituksen edustajasta. Lajityöryhmässä tulee olla kattava edustus cheerleadingista, sekajoukkueista ja tanssista sekä SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) seuroista ja eri alueella toimivista jäsenseuroista. Lajityöryhmä voi hyödyntää toiminnassaan myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Työryhmän tehtävänä on mm. miettiä huippu-urheilustrategian jalkauttamista ja leirityksien sekä valmentajien osaamisen lisäämisen kehittämistä huippu-urheilun strategisten linjausten mukaisesti. Lisäksi lajityöryhmä miettii kilpailukalenterin uudistamista niin, että se tukee huippu-urheilun strategisten linjausten toteutumista.

Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi.

Lajityöryhmä toimii asiantuntijaelimenä huippu-urheilun strategian kehittämisessä ja jalkauttamisessa sekä kilpailukalenterin uudistamisessa huippu-urheilun linjauksia tukevaksi.