Lajivaliokunta

Lajivaliokunta on uusi SCL:n huippu-urheilun kehittämisestä vastaava elin. Lajivaliokunta koostuu luottamustoimisista jäsenistä ja hallituksen edustajasta. Lajivaliokunnassa tulee olla kattava edustus cheerleadingista, sekajoukkueista ja tanssista sekä SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) seuroista ja eri alueella toimivista jäsenseuroista. Lajivaliokunta voi hyödyntää toiminnassaan myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Valiokunnan tehtävänä on mm. miettiä huippu-urheilustrategian jalkauttamista ja leirityksien sekä valmentajien osaamisen lisäämisen kehittämistä huippu-urheilun strategisten linjausten mukaisesti. Lisäksi lajivaliokunta miettii kilpailukalenterin uudistamista niin, että se tukee huippu-urheilun strategisten linjausten toteutumista.

Valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Lajivaliokunta toimii asiantuntijaelimenä huippu-urheilun strategian kehittämisessä ja jalkauttamisessa sekä kilpailukalenterin uudistamisessa huippu-urheilun linjauksia tukevaksi.

Lajivaliokunta 2021

Elisa Härkönen
Emmi Reenkola
Jenni Virta
Karoliina Kuusela
Katariina Puolakanaho
Minna Aalto
Oona Nissi
Pieta Salonen
Reetta Turppo
Rosanna Toivonen