Seuravaliokunta

Seuravaliokunta on SCL:n seurakehittämistoiminnasta vastaava elin. Valiokunta koostuu luottamustoimisista jäsenistä ja hallituksen edustajasta. Valiokunnassa on kattava edustus SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) sekä eri alueella toimivista jäsenseuroista. Toiminta tapahtuu SCL:n hallituksen alaisuudessa.

Seuravaliokunta vastaa seurakehittämisen operatiivisesta toiminnasta vuosittain päätettyjen toimintalinjausten mukaisesti. Lisäksi seuravaliokunta tekee seurakyselyn jäsenseuroille joka toinen vuosi ja antaa tulosten pohjalta liittohallitukselle ehdotuksen seuraavan kaksivuotiskauden toimenpiteiksi. Valiokunta toimii myös lajin alueellisten verkostojen yhdyselimenä.

Valiokunnassa on jäseniä enintään 10 + puheenjohtaja. Valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Seuravaliokunnan jäsenet:

Niklas Hagel
Marika Aalto
Minna Aalto
Kati Huurinainen
Kiia Kontturi
Aino Palva
Katja Rosenqvist
Heidi Tallqvist
Arja Uusi-Illikainen