Seuravaliokunta

Seuravaliokunta on SCL:n seurakehittämistoiminnasta vastaava elin. Valiokunta koostuu luottamustoimisista jäsenistä ja hallituksen edustajasta. Valiokunnassa on kattava edustus SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) sekä eri alueella toimivista jäsenseuroista. Toiminta tapahtuu SCL:n hallituksen alaisuudessa.

Seuravaliokunta vastaa seurakehittämisen operatiivisesta toiminnasta vuosittain päätettyjen toimintalinjausten mukaisesti. Lisäksi seuravaliokunta tekee seurakyselyn jäsenseuroille joka toinen vuosi ja antaa tulosten pohjalta liittohallitukselle ehdotuksen seuraavan kaksivuotiskauden toimenpiteiksi. Valiokunta toimii myös lajin alueellisten verkostojen yhdyselimenä.

Valiokunnassa on jäseniä enintään 10 + puheenjohtaja. Valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Seuravaliokunnan jäsenet 2020:

Aino Palva
Arja Uusi-Illikainen
Emmi Kauhanen
Heidi Tallqvist
Katja Rosenqvist
Mari Pekkala
Mari Ruoho
Marika Aalto
Minna Aalto
Roosa Savolainen

Seurakehittäjä: Niklas Hagel