Urheiluakatemiatoiminta

Suomen Olympiakomitea koordinoi urheiluakatemiatoimintaa valtakunnallisesti. Olympiakomitea vastaa urheiluakatemia-toiminnan kehittämistyön yhteisistä linjauksista niin, että ne vastaavat huippu-urheilun vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Urheiluakatemian tavoite on jakaa hyviä ja toimivia käytänteitä ja edesauttaa sekä paikallisten että valtakunnallisten toimintamallien syntymistä.

Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa.

Urheiluakatemiaverkosto on avoin kaikissa vaiheessa oleville urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa.