Olosuhteet

Cheerleadingissa on kaksi alalajia cheerleading ja cheertanssi, joiden olosuhdetarpeet poikkeavat toisistaan. Molemmat lajit vaativat lajille soveltuvan olosuhteen, jotta harjoittelu on turvallista, laadukasta ja mielekästä. Suomen Cheerleadingliitto on laatinut kuvauksen molempien alalajien olosuhdetarpeista sekä harjoitustiloissa että kilpailutapahtumissa.

Cheerleadingin harjoitustilan olosuhdetarpeet

Cheertanssin harjoitustilan olosuhdetarpeet

Kilpailuiden olosuhdetarpeet

Cheerleadingin harrastajamäärä Suomessa on kasvanut jo vuosituhannen vaihteesta alkaen. 2010-luvulla kasvu on voimistunut ja vuodesta 2017 alkaen harrastajamäärän kasvu on ollut vuosittain yli 20%. Harrastajamäärän nopea kasvu on synnyttänyt suuren valtakunnallisen tilatarpeen. Suurien ryhmäkokojen ansiosta cheerleadingolosuhteiden käyttöaste on suuri ja siten investoinneilla cheerleadingolosuhteisiin on suuri vaikuttavuus etenkin tyttöjen sekä lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen laatuun.

 

Vuonna 2019 Suomen Cheerleadingliiton alaista harrastustoimintaa oli kaikissa Manner-Suomen maakunnissa Kainuuta ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta. Harrastajamäärä kasvoi 15 maakunnassa ja yhdessä maakunnassa harrastajamäärä väheni kymmenellä harrastajalla. Suomen Cheerleadingliitto arvioi, että yksi täysimittainen cheer- tai cheertanssimatto palvelee optimaalisesti 200 harrastajaa, kun huomioidaan potentiaaliset harjoitusajat, eri tasoisten joukkueiden harjoitusmäärät sekä ryhmäkoot eri tasoilla.