Seurakoulutukset

Seurajohdon moduulikoulutukset

 • ti 28.9.2021 klo 17:00-20:00 – Urheiluseuran rekrytointikoulutus
  ”Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaan.”
  Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/5b142985-2082-4f34-959d-547f042d7a5d

 

 • ti 5.10.2021 klo 17:00-20:00 – Urheiluseuran varainhankintakoulutus
  ”Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta ja nähdä seuran kiinnostavuus sekä arvo yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin.  Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: Varainhankintakanavat, palvelut, tuotteistaminen, yhteistyö & kumppanuus, liiketoimintamalli, myyntityö ja kehittäminen.”
  Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/4dd50f1f-e8ab-4af5-a685-a7f97ce20174

 

 • ke 20.10.2021 klo 17:00-20:00 – Hyvän seuran verotus -koulutus
  ”Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Koulutuksessa tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille.”
  Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/5edafc7f-2962-4e76-8350-d51e1dd67444

 

 • ti 2.11.2021 klo 17:00-20:00 – Urheilun johtaminen hyvässä seurassa -koulutus
  ”Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seuran toiminnan tarkoitus? Onko meillä valmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.”
  Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/49e2be7f-d01d-4ca9-9228-826805373d0d

 

 • ti 16.11.2021 klo 17:00-20:00 – Hyvän seuran viestintä -koulutus
  ”Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana.”
  Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/3d30fa05-d760-4670-9d9b-c80c80530973
Koulutukset toteutetaan yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Osallistumismaksu on 60€/moduuli.

Tähtiseurakoulutus

Tähtiseurakoulutus on tarkoitettu seuroille, jotka tähtäävät lasten- ja nuorten tähtimerkkiin. Koulutuksessa työstetään seuran kehittämistä tähtiseuraohjelman laatutekijöiden avulla.  Koulutus sisältää kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja prosessin jälkeen seuralla on valmiudet osallistua tähtiseura-auditointiin.

 • 28.8.-29.8.2021(la-su)
 • 25.9.-26.9.2021(la-su)
 • 6.11.-7.11.2021(la-su)

Hinta: 300€/henkilö (sisältää koulutuksen ja täysihoidon jokaiseen viikonloppuun)
Huom! Seurasta on osallistuttava prosessiin vähintään 3 henkilöä.

 

Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus

Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus on tarkoitettu seuroille, jotka tähtäävät huippu-urheilun tähtimerkkiin. Koulutuksessa työstetään seuran kehittämistä huippu-urheilun tähtiseuraohjelman laatutekijöiden avulla.  Koulutus sisältää kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja prosessin jälkeen seuralla on valmiudet valmistautua auditointiin.
Huom! Huippu-urheilun tähtiseura-auditointiin osallistuminen edellyttää tähän koulutukseen osallistumisen. Koulutus on kutsukoulutus, johon kutsutaan huippu-urheilun tähtiseuraohjelmassa olevia seuroja erillisten kriteerien perusteella.

 • 5.2.-6.2.2021 (pe-la)
 • 20.3.-21.3.2021 (la-su)
 • 23.5.-24.5.2021(su-ma)

Hinta: 300€/henkilö (sisältää koulutuksen ja täysihoidon jokaiseen viikonloppuun)
Huom! Seurasta on osallistuttava prosessiin vähintään 4 henkilöä.

 

Valmennusjohdon koulutusohjelma

Valmennusjohdon koulutusohjelma on tarkoitettu seuroissa työskenteleville ja vapaaehtoisena toimiville lajipäälliköille, valmennuskoordinaattoreille, valmennusvastaaville ja muille valmennuksen kehittämisen ja johtamisen vastuurooleissa toimiville. Koulutusohjelmassa pureudutaan valmennuksen suunnitteluun, valmennuskulttuuriin sekä itsensä ja muiden johtamiseen. Koulutus sisältää kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa. Seuraavan kerran koulutus toteutuu vuonna 2022.

 

Seurajohdon koulutusohjelma

Seurajohdon koulutusohjelma on tarkoitettu cheerleadingseurojen päätoimisille kehittäjille. Koulutusohjelma koostuu viidestä lähiopetusjaksosta Vierumäellä. Valmennuksen aikana synnytetään uusia ratkaisuja seurojen kehittämishaasteisiin yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Oppija suorittaa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon kaksi tutkinnon osaa (liikunnan toimintaympäristössä toimiminen ja yhteisössä toimiminen). Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton kanssa.

 • Orientaatio ja minä kehittäjänä (2,5 pv)
 • Kehittämisen idean kirkastaminen (2,5 pv)
 • Ideasta toteutukseen (2,5 pv)
 • Ote pitää (2,5 pv)
 • Jatkuvuuden varmistaminen ja arviointi (2,5 pv)

Hinta: 1 350€/henkilö (sisältää koulutuksen ja täysihoidon jokaiseen viikonloppuun)

Lue lisää ja hae koulutukseen 31.12.2020 mennessä
https://vierumaki.fi/koulutukset/kehittaja-tahko