Seurakoulutukset

Lue lisää koulutusesitteestä: Seurakoulutukset 2021

 

Seurajohdon moduulikoulutukset

  • Hyvän seuran hallinto, 27.4.2021 klo 17

  Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

  • Hyvä seura työnantajana, 11.5.2021 klo 17

  Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

  • Yhteisöllisyyden luominen, ylläpitäminen ja johtaminen hyvässä seurassa, 25.5.2021 klo 17

  Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on, miten se ilmenee ja miten sitä luodaan? Millainen on hyvä seurajohtaja yhteisöllisyyden kannalta? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Lisäksi pohdimme, millainen rooli ja vaikutus ihmisten ja yhteisöllisyyden johtamisella on vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden kannalta?

Koulutukset toteutetaan yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Osallistumismaksu on 60€/moduuli.


T
ähtiseurakoulutus

Tähtiseurakoulutus on tarkoitettu seuroille, jotka tähtäävät lasten- ja nuorten tähtimerkkiin. Koulutuksessa työstetään seuran kehittämistä tähtiseuraohjelman laatutekijöiden avulla.  Koulutus sisältää kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja prosessin jälkeen seuralla on valmiudet osallistua tähtiseura-auditointiin.

 • 28.8.-29.8.2021(la-su)
 • 25.9.-26.9.2021(la-su)
 • 6.11.-7.11.2021(la-su)

Hinta: 300€/henkilö (sisältää koulutuksen ja täysihoidon jokaiseen viikonloppuun)
Huom! Seurasta on osallistuttava prosessiin vähintään 3 henkilöä.

 

Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus

Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus on tarkoitettu seuroille, jotka tähtäävät huippu-urheilun tähtimerkkiin. Koulutuksessa työstetään seuran kehittämistä huippu-urheilun tähtiseuraohjelman laatutekijöiden avulla.  Koulutus sisältää kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja prosessin jälkeen seuralla on valmiudet valmistautua auditointiin.
Huom! Huippu-urheilun tähtiseura-auditointiin osallistuminen edellyttää tähän koulutukseen osallistumisen. Koulutus on kutsukoulutus, johon kutsutaan huippu-urheilun tähtiseuraohjelmassa olevia seuroja erillisten kriteerien perusteella.

 • 5.2.-6.2.2021 (pe-la)
 • 20.3.-21.3.2021 (la-su)
 • 23.5.-24.5.2021(su-ma)

Hinta: 300€/henkilö (sisältää koulutuksen ja täysihoidon jokaiseen viikonloppuun)
Huom! Seurasta on osallistuttava prosessiin vähintään 4 henkilöä.

 

Valmennusjohdon koulutusohjelma

Valmennusjohdon koulutusohjelma on tarkoitettu seuroissa työskenteleville ja vapaaehtoisena toimiville lajipäälliköille, valmennuskoordinaattoreille, valmennusvastaaville ja muille valmennuksen kehittämisen ja johtamisen vastuurooleissa toimiville. Koulutusohjelmassa pureudutaan valmennuksen suunnitteluun, valmennuskulttuuriin sekä itsensä ja muiden johtamiseen. Koulutus sisältää kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa. Seuraavan kerran koulutus toteutuu vuonna 2022.

 

Seurajohdon koulutusohjelma

Seurajohdon koulutusohjelma on tarkoitettu cheerleadingseurojen päätoimisille kehittäjille. Koulutusohjelma koostuu viidestä lähiopetusjaksosta Vierumäellä. Valmennuksen aikana synnytetään uusia ratkaisuja seurojen kehittämishaasteisiin yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Oppija suorittaa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon kaksi tutkinnon osaa (liikunnan toimintaympäristössä toimiminen ja yhteisössä toimiminen). Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton kanssa.

 • Orientaatio ja minä kehittäjänä (2,5 pv)
 • Kehittämisen idean kirkastaminen (2,5 pv)
 • Ideasta toteutukseen (2,5 pv)
 • Ote pitää (2,5 pv)
 • Jatkuvuuden varmistaminen ja arviointi (2,5 pv)

Hinta: 1 350€/henkilö (sisältää koulutuksen ja täysihoidon jokaiseen viikonloppuun)

Lue lisää ja hae koulutukseen 31.12.2020 mennessä
https://vierumaki.fi/koulutukset/kehittaja-tahko