Urheiluoppilaitoshaku

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Toisen asteen urheilu- ja urheilupainotteiset oppilaitokset saavat lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista kun hakija on ensin toimittanut pisteytystiedot liittoon. Lajiliitto ohjaa urheiluoppilaitoksiin pääasiassa maajoukkueiden ja maajoukkueringin urheilijoita. Kouluun valitut urheilijat hyödyntävät oppilaitoksen tarjoamaa fysiikkaharjoittelua osana monipuoliseksi ja terveeksi urheilijaksi kasvamista ja kehittymistä. Lajiharjoittelu toteutetaan seuroissa ja kouluajalla tehty harjoittelu painottuu fysiikkatreeniin, joka taas mahdollistaa palautumisen ja loukkaantumisten ehkäisyn. 

 

VUODEN 2024 HAKU

Lajimme urheiluoppilaitoksiin hakevien urheilijoiden pisteytys tapahtuu Suomen Cheerleadingliiton kautta. Pisteytys pohjautuu Olympiakomitean asettamiin lajiliittopisteytysperiaatteisiin (0-5 pistettä). Loput pisteistä (yht. max. 15) antaa oppilaitos.

Lomakkeella (surveypal) tehty hakijan henkilökohtaisten valmentajien (väh. kahden valmentajan) lausunnot sekä urheilijan itsearvio ja videolinkki (jolla todennetaan taidot) tulee lähettää 4.4.2024  mennessä. Mikäli Suomen Cheerleadingliitto saa urheiluoppilaitokselta pisteytyspyynnön urheilijasta, joka ei ole toimittanut lausuntoja tai videolinkkejä aikataulussa, saa urheilija lajiliitolta 0-1 pistettä.

Ilmoittaudu (urheilija ja/tai valmentaja) vuoden 2024 hakuun suomisportin kautta ja saat salasanan lomakkeelle (salasanan voi välittää kaikille urheilijaa arvioijille tahoille) –> 

SUOMISPORT ILMOITTAUTUMISLINKKI

LOMAKE CHEER

LOMAKE TANSSI

 

VIDEOT

Linkin (drive, youtube tms.) kautta lähetetyissä videoissa tulee olla vain ne liikkeet, joita pyydetty lomakkeella. Ne tulee olla kuvattu 6kk sisään lähettämisestä ja arvioitava urheilija näkyy niissä selkeästi. Videon tulee olla kuvattu kilpailualustalla ja jokaisen liikkeen aloitus ja lopetus tulee näkyä selkeästi. Videolla tulee näkyä joka osa-alueen yksi suoritus, mutta on suositeltua editoida video yhdeksi tiedostoksi.

Lajiliiton pisteet (0-5p) perustuvat:

 • lajitaitopisteisiin (max. 4,4p)
 • urheilijan kv-edustukset (max. 0,2p)
 • fysiikkatestit (max. 0,4p)

 

VALMENTAJIEN VASTUU 

Lausunnon antaja, eli valmentaja, arvioi urheilijaa parhaan kykynsä mukaisesti annettujen ohjeiden puitteissa, rehellisesti, ajankohtaisesti sekä vertailukelpoisesti oman joukkueen sekä kansaisvälisen huipun tasoon nähden. Suomen Cheerleadingliitto on tarvittaessa yhteydessä valmentajaan mahdollisten tarkennusten osalta.

 

KEVÄÄN 2024 HAKUUN LIITTYVÄT AIKATAULUT

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Myös tarkemmat hakuohjeet ja päivittyneet päivämäärät löytyvät sivustolta.

 • joulukuu 2023/ alkuvuosi 2024: kuvaa lajitaitovideot (liikelista lomakkeella)
 • 20.2.-19.3.2024 kansallinen urheiluoppilaitos/toisen asteen haku
 • 4.4.2024 mennessä: valmentajan 1 lausunnot lomakkeelle
 • 4.4.2024 mennessä: valmentajan 2 lausunnot lomakkeelle
 • 4.4.2024 mennessä: urheilijan itsearviointi lomakkeelle
 • 4.4.2024 mennessä: linkki lajitaitojen videoihin lomakkeen kautta
 • Urheilijoiden tiedot oppilaitoksilta lajiliittojen pisteyttäjille 5.4.2024 mennessä.
 • Lajiliittojen pisteytykset oppilaitoksille 26.4.2024 mennessä

Toisen asteen urheiluoppilaitokset listattuna löydät täältä.

 

Perusopetuksen liikuntapainotteiset yläkoulut ja urheiluyläkoulut

Soveltuvuuskokeet: www.soveltuvuuskoe.fi

Lajivalmennus: SCL suosittelee yläkouluikäisten koululiikunnan sisällöiksi yleisiä liikuntataitoja sekä fysiikkaa kehittäviä monipuolisia harjoitteita (ei lisää lajitaitoja –> terve urheilija). Yksilöllinen fyysinen harjoittelu jää usein seuran harjoituksissa pieneen rooliin ja sitä on hyvä paikata urheilukoulun tarjoamilla sisällöillä.