Urheiluoppilaitoshaku

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu-ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista.

HAKUINFOA PÄIVITETÄÄN KORONAVIRUS-TILANTEEN TAKIA MA 23.3.!

PÄIVITETTY INFO 23.3.:

SCL valmentajien lausunnot urheilijoiden lajitaidoista

Lajimme urheiluoppilaitoksiin hakevien urheilijoiden pisteytys tapahtuu Suomen Cheerleadingliiton kautta. Pisteytys pohjautuu Olympiakomitean asettamiin lajiliittopisteytysperiaatteisiin (0-5 pistettä). Pisteyttämisen tueksi hakijat ovat vuosien ajan toimittaneet liittoon lajitaitovideot. Vallitsevan koronavirustilanteen takia käytäntöä on kuitenkin muutettu vuonna 2020 (23.3.2020 alkaen).

Lomakkeella (omat linkit tanssille ja cheerille) tehty hakijan henkilökohtaisten valmentajien (väh. kahden valmentajan) lausunnot tulee lähettää ti 1.4.2020 mennessä. Lausuntoja verrataan keskenään ja tarvittaessa tuloksille lasketaan keskiarvoja. Mikäli Suomen Cheerleadingliitto saa urheiluoppilaitokselta pisteytyspyynnön urheilijasta, joka ei ole toimittanut lausuntoja aikataulussa, saa urheilija lajiliitolta 0-1 pistettä. Jo lähetettyjä lajitaitovideoita ei voida yhdenvertaisuuden toteutumiseksi käyttää pisteytyksessä. Kansainvälisen poikkeustilan takia liikuntapaikat on suljettu ja kaikilla ei täten ole ollut eikä tule olemaan mahdollista kuvata videoita, jonka takia niiden käyttöä pisteytyksessä ei voida hyödyntää.

 

VALMENTAJIEN VASTUU 

Lausunnon antaja, eli valmentaja, arvioi urheilijaa parhaan kykynsä mukaisesti annettujen ohjeiden puitteissa, rehellisesti, ajankohtaisesti sekä vertailukelpoisesti oman joukkueen sekä kootun maajoukkueen tasoon nähden. 

 

VASTAUSLOMAKKEET PISTEYTYSTÄ VARTEN (VALMENTAJAT)

–> pyydä salasana lomakkeelle: nita.rikstrom@scl.fi

 

Kevään 2020 hakuun liittyvät aikataulut

  • Hakuaika toisen asteen koulutukseen alkaa 18.2.
  • Hakulomake urheiluoppilaitokseen toimitetaan viimeistään 10.3.2020 15:00 mennessä
  • SCL:n uusi ohjeistus valmentajien lausunnoista jäsenseuroille ja viestintäkanaviin 23.3.2020
  • Urheilijoiden valmentajien lausunnot lomakkeen kautta lajiliitolle 1.4.2020 mennessä
  • Lajiliittojen pisteytykset takaisin oppilaitoksille 17.4.2020

Lajimme urheiluoppilaitoksiin hakevien urheilijoiden pisteytys tapahtuu Suomen Cheerleadingliiton kautta. Pisteytys pohjautuu Olympiakomitean asettamiin lajiliittopisteytysperiaatteisiin  (0-5 pistettä). Pisteyttämisen tueksi urheilijan tulee toimittaa video taidoistaan 1.4.2020 mennessä. Videot ja valmentajan lausunto tulee palauttaa liiton koulutussuunnittelijalle viimeiseen palautuspäivään mennessä. Mikäli Suomen Cheerleadingliitto saa urheiluoppilaitokselta pisteytyspyynnön urheilijasta, joka ei ole toimittanut videoita aikataulussa, saa urheilija lajiliitolta 0-1 pistettä.

Kevään 2020 hakuun liittyvät aikataulut

  • Hakuaika toisen asteen koulutukseen alkaa 18.2.
  • Hakulomake urheiluoppilaitokseen toimitetaan oppilaitokseen viimeistään yhteishaun sulkeuduttua 10.3.2020 15:00 mennessä (myös postitse lähetettävät)
  • Urheilijoiden videot ja tiedot lajiliitoille 1.4.2020 mennessä (nita.rikstrom@scl.fi)
  • Lajiliittojen pisteytykset takaisin oppilaitoksille 17.4.202

Urheilulukioihin haetaan vain yhteishaun kautta, ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voidaan hakea sekä yhteishaun, että jatkuvan haun kautta. Toisen asteen yhteishaussa virallisiin urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi).

Lisäksi urheilijan tulee lähettää Urheiluoppilaitosten hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä oppilaitokseen (yhteystiedot oppilaitoksen kotisivuilla).

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

 

 

Ammatillisten urheiluoppilaitosten haku

Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen sivuilta, että hänen tavoittelemansa ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen urheilijakoulutukseen. Urheiluansioilla ei saa lisäpisteitä hakutilanteessa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa. Yhteishaku on ensisijainen urheilijan hakukanava ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin.

HUOM! Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden ajan. Toimintatavat ja hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia, joten niihin kannattaa tutustua oppilaitosten tiedotuskanavilla.

Kysymykset urheiluoppilaitospisteytyksestä Suomen Cheerleadingliiton osalta voi osoittaa liiton koulutussuunnittelijalle, muissa hakuprosessiin liittyvissä asioissa suosittelemme urheilijaa ja valmentajaa olemaan yhteydessä suoraan kouluun, johon urheilija on hakenut.

HAKIJA: Lataa alta ohjeet lajitaitovideon kuvaamiseen ja lähettämiseen–>

Suomen cheerleadingliiton pisteytysohjesääntö (videointiohjeet) POISTETTU

Lue lisää urheiluoppilaitoishausta! (olympiakomitea)