Urheiluoppilaitoshaku

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu-ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista.

Lajimme urheiluoppilaitoksiin hakevien urheilijoiden pisteytys tapahtuu Suomen Cheerleadingliiton kautta. Pisteytys pohjautuu Olympiakomitean asettamiin lajiliittopisteytysperiaatteisiin  (0-5 pistettä). Pisteyttämisen tueksi urheilijan tulee toimittaa video taidoistaan 1.4.2019 mennessä. Urheilija toimittaa pisteytettävät videot liittoon taidoistaan seuroihin lähetettävän ohjeen mukaisesti. Videot ja valmentajan lausunto tulee palauttaa liiton koulutussuunnittelijalle viimeiseen palautuspäivään mennessä. Mikäli Suomen Cheerleadingliitto saa urheiluoppilaitokselta pisteytyspyynnön urheilijasta, joka ei ole toimittanut videoita aikataulussa, saa urheilija lajiliitolta max. 2 pistettä.

Urheiluoppilaitoshaku 2019

Urheiluoppilaitoshaku yhteishaussa 19.2. klo 8 – 12.3.2019 klo 15

Urheilulukioihin haetaan vain yhteishaun kautta, ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voidaan hakea sekä yhteishaun, että jatkuvan haun kautta. Toisen asteen yhteishaussa virallisiin urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi).

Lisäksi urheilijan tulee lähettää Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 tai urheiluoppilaitoksen oma hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä oppilaitokseen (yhteystiedot oppilaitoksen kotisivuilla).

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

 

Ammatillisten urheiluoppilaitosten haku

Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen sivuilta, että hänen tavoittelemansa ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen urheilijakoulutukseen. Urheiluansioilla ei saa lisäpisteitä hakutilanteessa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa. Yhteishaku on ensisijainen urheilijan hakukanava ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin.

HUOM! Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden ajan. Toimintatavat ja hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia, joten niihin kannattaa tutustua oppilaitosten tiedotuskanavilla.

 

Kevään 2019 hakuun liittyvät aikataulut

  • Hakuaika toisen asteen koulutukseen alkaa 19.2. klo 8 ja hakemuksen on oltava perillä 12.3.2019 klo 15:00 mennessä (myös postitse lähetettävät).
  • Hakulomake urheiluoppilaitokseen toimitetaan oppilaitokseen viimeistään yhteishaun päättymiseen 12.3.2019 mennessä (myös postitse lähetettävät).
  • Urheilijoiden tiedot oppilaitoksilta lajiliittojen pisteyttäjille 03/2019 mennessä (tarkentuu).
  • Lajiliittojen pisteytykset oppilaitoksille 04/2019 mennessä (tarkentuu).

 

Kysymykset urheiluoppilaitospisteytyksestä Suomen Cheerleadingliiton osalta voi osoittaa liiton koulutussuunnittelijalle, muissa hakuprosessiin liittyvissä asioissa suosittelemme urheilijaa ja valmentajaa olemaan yhteydessä suoraan kouluun, johon urheilija on hakenut.

Tiedote urheiluoppilaitoksiin hakeville 2019

Suomen cheerleadingliiton pisteytysohjesääntö urheiluopistot2019

 

 

Lue lisää urheiluoppilaitoishausta!