Urheiluoppilaitoshaku

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu-ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä oppilaitospisteytyksen tueksi.

Toisen asteen yhteishaussa virallisiin urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi) yhteydessä myös urheiluhaun tiedot (mm. laji, saavutukset, ym.). Lisäksi urheilijan tulee lähettää hakulomake urheiluoppilaitokseen 2018 tai urheiluoppilaitoksen oma hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä.

Urheilijan tulee aina varmistaa hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ottaa tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

Urheiluoppilaitoksiin hakevien urheilijoiden pisteytys tapahtuu Suomen Cheerleadingliiton kautta. Pisteytys pohjautuu Olympiakomitean asettamiin lajiliittopisteytysperiaatteisiin  (0-5 pistettä). Pisteyttämisen tueksi urheilijan tulee toimittaa video taidoistaan 3.4.2018 mennessä. Videoista löydät tarkempaa tietoa täältä.

Urheilija toimittaa pisteytettävät videot liittoon taidoistaan seuroihin lähetettävän ohjeen mukaisesti. Videot ja valmentajan lausunto tulee palauttaa liiton koulutussuunnittelijalle viimeiseen palautuspäivään mennessä. Kannustamme seuroja tukemaan urheilijoita hakeutumaan urheilua tukeviin kouluihin.

Mikäli Suomen Cheerleadingliitto saa urheiluoppilaitokselta pisteytyspyynnön urheilijasta, joka ei ole toimittanut videoita aikataulussa, saa urheilija lajiliitolta max. 2 pistettä.

Lue lisää yleisistä lajitaitopisteytyksen periaatteista!

Kevään 2018 hakuun liittyvät aikataulut

  • Hakuaika toisen asteen koulutukseen alkaa 20.2 ja hakemuksen on oltava perillä 13.3.2018 klo 15:00 mennessä (myös postitse lähetettävät).
  • Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2018 toimitetaan oppilaitokseen viimeistään yhteishaun päättymiseen 13.3.2018 mennessä (myös postitse lähetettävät).
  • Urheilijoiden tiedot oppilaitoksilta lajiliittojen pisteyttäjille 30.3 2018 mennessä.
  • Videon toimittaminen liittoon 3.4.2018 mennessä
  • Lajiliittojen pisteytykset oppilaitoksille 20.4 2018 mennessä.

Kysymykset urheiluoppilaitospisteytyksestä Suomen Cheerleadingliiton osalta voi osoittaa liiton koulutussuunnittelijalle, muissa hakuprosessiin liittyvissä asioissa suosittelemme urheilijaa ja valmentajaa olemaan yhteydessä suoraan kouluun, johon urheilija on hakenut.

Lisätietoja koulutussuunnittelijalta

SCL-tiedote urheiluoppilaitoksiin hakeville

Suomen cheerleadingliiton pisteytysohjesääntö urheiluopistot2018

urheiluoppilaitosten-hakulomake-2018

Hakuprosessi ja kriteerit_yhteishaku_ 2018

Lue lisää urheiluoppilaitoishausta!