Kiusaamista vastaan

Jäsenseurat mukana tekemässä laji-ilmapiiriä turvalliseksi

Suomen Cheerleadingliitto haastoi keväällä 2019 jäsenseuransa pohtimaan, miten kiusaamista voidaan ehkäistä ja miten toimitaan ongelmatilanteissa. Idea lähti Väestöliiton ”Et ole yksin” kampanjasta, joka on edelleen toiminnassa ja työkaluina toimivat tukipuhelin ja chatti.  Löydät jäsenseuroilta kerätyt vastaukset täältä.

Syksyllä 2022 SCL käynnisti kiusaamisen vastaisen Koppi Kaverista -sarjan, jonka tarkoituksena on nostaa kiusaamiseen liittyvät teemat keskusteluun ja tietoisuuteen sekä ennaltaehkäistä cheerleadingissa tapahtuvaa kiusaamista ja epäasiallista käytöstä. Löydät juttusarjan täältä.

 

Yhteiset pelisäännöt epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn

Suomen Cheerleadingliitto on sitoutunut vastuulliseen urheilutoimintaan. Lajin harrastajien turvallinen toimintaympäristö varmistetaan sekä lajikulttuurin että valmennuksen jatkuvalla kehittämisellä. Liitto myös kehittää aktiivisesti uusia ja tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimintamalleja. Kannustamme myös jäsenseurojamme seuraamaan liiton antamia ohjeistuksia ja toimintamalleja, jotta kaikille saataisiin yhteisen pelisäännöt.

SCL on laatinut seuroille toimintaohjelmanepäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn, josta löytyy erilaisia työkaluja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn sekä epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Kannustamme kaikkia jäsenseurojamme ottamaan toimintamallin käyttöön sekä jakamaan tietoa siitä niin seuran sisällä.

Liiton yhteyshenkilö
Suomen Cheerleadingliitossa ensisijainen yhteyshenkilö epäasialliseen käytökseen ja häirintään liittyvissä asioissa on seurakehittäjä. Seurakehittäjän yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta täältä.