Urheilijan polku

Cheerleadingin Urheilijan polku on esimerkki siitä, miten voi terveyttä edistäen, progressiivisesti ja menestyksekkäästi rakentaa matkaa kohti kansainvälistä huippua tai päästä osaksi sitä matkaa.

Yksilöt etenevät polulla monimuotoisesti ja harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku kertoo konkreettisesti sen, minkälaisia harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla. Polku luo kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä lajissa tarkoituksenmukaista tehdä esim. urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa. Urheilijan polku antaa päälinjat toiminnalle. Yksityiskohtaista sovellusta tulee tehdä yhteistyössä henkilökohtaisen valmentajan ja seuran kanssa.

Eri ikävaiheita kuvaamaan on määritelty termit; varhaislapsuus-, lapsuus-, valinta- ja huippuvaihe ja niihin on kirjattu suuntaa-antavat ikärajat. Nämä ikärajat ovat kuitenkin eläviä ja esimerkiksi eri tason kilpailuissa noudatetaan erilaista ikäjakoa ja seurat voivat toiminnassaan jakaa ryhmiä erilaisen jaon mukaisesti.

Dokumenttia on työstetty yhdessä tähtiseurojen kanssa keväällä 2021 urheilijan polkupajoissa. Pajoja on ollut ohjaamassa liiton lajikoordinaattori, koulutussuunnittelija sekä seurakehittäjä. Dokumentin esikuva-analyysinä on käytetty voimisteluliiton, painiliiton, ringetteliiton ja muodostelmaluisteluliiton urheilijan polkuja ja sen ensimmäinen versio on tullut pajojen käsittelyyn SCL Lajityöryhmältä.  Polusta puuttuu vielä lajiemme (cheerleading ja cheertanssi) lajitaitosuositukset, mutta sarjojen kilpailusäännöt ja levelit ohjaavat niiden osalta toimintaa, kunnes tämä osuus saadaan lisättyä. 

 

SCL_URHEILIJANPOLKU23