Liiton strategiat

Suomen Cheerleadingliitolla on voimassa oleva strategia ajalle 2018-2023.

Strategiassa on määritelty liiton visio,missio ja kolme strategista päävalintaa.

 

Visio:

CHEER FOR LIFE

 • Cheerleadingon tunnettu ja menestyvä laji, joka kehittyy hyvinvoivissa seuroissa ympäri Suomen.
 • SCL on päämäärätietoinen, vakaa ja arvostettu toimija urheilujärjestöjen kentällä.

Missio:

 • SCL on energinen, notkea ja näkyvä toimija suomalaisen liikunnan kentällä.
 • SCL tuottaa jäsenistölle palveluja ja tukitoimia, jotka tukevat seurojen kehitystä ja mahdollistavat hyvinvoivat seurat.
 • SCL ennakoi ja aistii rohkeasti lajin kehitys-suuntia ja toimii edelläkävijänä lajin toimintaympäristössä.

Strategiset päävalinnat:

 • aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena
 • kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana
 • lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä

Liittohallitus seuraa strategian etenemistä säännöllisesti.

Koko strategiaan voit tutustua täällä.

 

Vuoden 2019 yhdistyksen syyskokous hyväksyi kaksi uutta strategiapaperia ohjaamaan kahden päävalinnan kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana ja lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä toteuttamista.

Huippu-urheilustrategia on rakennettu samalla periaatteella kuin koko liiton strategia, sisältäen vision, mission ja kolme strategista päävalintaa.

Visio:

 • Suomalainen menestyvä huippucheerleading rakentuu
  turvalliseen yhdessä tekemiseen, tavoitteellisuuteen ja
  vahvaan osaamiseen.
 • Suomesta tulee maailman parhaita cheerleadingjoukkueita,
  joissa on hyvinvoivia ja terveitä urheilijoita.

Missio:

Suomalainen kansainvälisesti menestyvä huippucheerleading perustuu:

 • asiantuntevaan, joustavaan ja kokonaisvaltaiseen valmentajakoulutukseen.
 • kilpailujärjestelmään, joka tukee huippu-urheilijan järkevää ja laadukasta harjoittelua.
 • leirityksiin, jotka tukevat urheilijanpolkua kokonaisvaltaisesti.
 • laadukkaaseen liittojohtoiseen maajoukkuetoimintaan.
 • hyvinvoiviin seuroihin, joiden eri toimijaryhmiä tuetaan monipuolisesti asiantuntijuutta edistävin
  seuratukitoimin.

Strategiset valinnat:

 • Pohjan menestymiselle luovat yhteinen tekeminen ja yhteisen tiedon
  jakaminen.
 • Eri toimijaryhmien laaja-alainen osaamisen lisääminen mahdollistaa
  monipuolisen kehittymisen ja menestymisen.
 • Turvallinen toimintaympäristö ja olosuhteet toimivat laadukkaan ja
  tavoitteellisen harjoittelemisen mahdollistajina.

Huippu-urheilustrategiaan kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

 

Viestintästrategia antaa toimintalinjat liiton sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle.

Viestinnän periaatteet ovat:

 • avoimuus
 • ajantasaisuus
 • energisyys
 • saavuttettavuus
 • vaikuttavuus

Viestinnän tavoitteet ovat:

 • Suomen Cheerleadingliiton ja lajin tunnettuus kasvaa
  valtakunnallisesti ja paikallisesti valituissa kohderyhmissä.
 • Suomen Cheerleadingliitto on lajin ykkösasiantuntija ja jakaa
  aktiivisesti asiantuntemustaan sekä ulkoisille että sisäisille
  sidosryhmille.
 • Sisäinen viestintä on tehokasta. Viestintä liiton tukitoimista ja
  palveluista on avointa, ajantasaista ja saavutettavaa.

Viestintästrategiaan kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.