Seurapalvelut

Suomen Cheerleadingliiton toiminta seurapalveluiden osa-alueella koostuu peruspalveluista seuroille, kuten erilaisista vakuutuksista, seuroja hyödyttävistä yhteistyösopimuksista, rekistereistä sekä muista jäsenpalveluista. Lisäksi seuroille tarjotaan erilaisia tukimuotoja seurakehittämiseen, kuten koulutuksia, verkostopäiviä, seuraseminaareja ja materiaalipankki. Jäsenseuroille tehdään kahden vuoden välein laaja-alainen seurakysely, jolla kartoitetaan seurojen nykytilannetta ja toiveita kahdelle seuraavalle toimintavuodelle seuratoiminnan osalta. Seuraava laaja-alainen seurakysely tehdään vuonna 2021.

Suomen Cheerleadingliitto on mukana Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelmassa. Vuonna 2019 SCL:llä on käytössä lasten ja nuoren -tähtimerkki ja lisäksi liitto työstää huippu-urheilun ja aikuisliikunnan tähtimerkkien käyttöön ottoa.

Seuratoiminnan osa-alueesta liitossa vastaavat luottamustoimisista koostuva seuravaliokunta ja liiton seurakehittäjä Niklas Hagel.