Fysiikkatestit

Fyysisten ominaisuuksien kehityksen mittaaminen testien avulla on
pitkäaikainen ja kokonaisvaltainen toimenpiteiden sarja. Hyvin suunniteltu
ja pitkäjänteinen testausohjelma palvelee tavoitteiden saavuttamista.
Kuntotesteillä voidaan arvioida yksilöä ja hänen yksittäisten lihasten tai
erisuuruisten lihasryhmien työskentelykykyä ja energiankulutusta.
Testaaminen toimii apuvälineenä, kun halutaan kehittää urheilijaa
parempiin suorituksiin.

Tarve Peruskuntotestit – oppaalle perustuu Suomen Cheerleadingliiton visioon, jossa menestyvä
huippu cheerleading rakentuu turvalliseen yhdessä tekemiseen,
tavoitteellisuuteen ja vahvaan osaamiseen. Tavoitteena on kehittää
valtakunnallisesti cheerleading valmennusta ja valmentautumista kohti lajin
turvallista ja menestyksellistä harrastamista, sekä kerätä tietoa harrastajien
fyysisistä valmiuksista, lajin nykytilasta ja harjoittelun kehittämistarpeista.
Käsikirja sisältää fyysisen toimintakyvyn ja kunnon seurantaan liittyviä
käsitteitä, testejä sekä tulosten dokumentointiin ja käsittelyyn, palautteen
antamiseen, harjoittelun suunnitteluun ja turvallisuuteen liittyviä
ohjeita. Käsikirja antaa valmentajalle avaimet junioreiden
kuntotestaamiseen harjoitus oloissa.

Testit on suunniteltu niin, että ne soveltuvat 11-15 vuotiaille urheilijoille.
Testit ovat monipuolisia peruskuntotestejä, jotka mittaavat urheilijoiden
liikkuvuutta, lihaskuntoa, nopeusvoimaa ja kestävyyttä. Testitulosten
perusteella voidaan miettiä mahdollisuuksia ja tarpeita fysiikkaharjoittelulle.
Tuloksia voidaan purkaa joukkue- tai yksilökohtaisesti, jolloin
kartoitetaan koko joukkueen tasoa tai urheilijan yksilöllistä kehittymistä ja
kehityksen kohteita, ja näin miettiä yhdessä yksilön tavoitteita.

Liiton tavoitteena on kerätä tärkeää tietoa lajin fyysisitä ominaisuuksista,
vaatimuksista ja mahdollisista kehityksen kohteista. Testien tuloksia voidaan
verrata vastaavien lajien, kuten telinevoimistelun, team gymin ja
muodostelmaluistelun testien tuloksiin. Tuloksia on mahdollista myös
verrata lajin sisällä eri joukkueiden välillä.

 

 • Peruskuntotestit
  • Sisällys
   1 Fyysiset ominaisuudet………………………………………………………………….. 3
   2 Testit………………………………………………………………………………………….. 4
   2.1 Hartialiikkuvuus kepillä …………………………………………………………. 7
   2.2 Eteentaivutus ………………………………………………………………………. 8
   2.3 Spagaatit……………………………………………………………………………… 9
   2.4 Vauhditon pituushyppy……………………………………………………….. 10
   2.5 Etunojapunnerrus ………………………………………………………………. 12
   2.6 Vatsalihastesti ……………………………………………………………………. 13
   2.7 Kestävyyssukkulajuoksu eli piip-testi…………………………………….. 14
   3 Tulosten dokumentointi……………………………………………………………… 15
   4 Palautteen anto…………………………………………………………………………. 16
   5 Tärkeitä liikkeitä tulevaisuudessa ………………………………………………… 17
 • Kestävyyssukkulajuoksu_piip-testi_protokolla-1
 • Kenttätestien tulokset seuroille
 • Ominaisuustestin tuloskortti
 • piip testi viitearvot (Hyvinkään kaupunki)

 

Jos testeistä herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä koulutussuunnittelijaan nita.rikstrom@scl.fi