Sinettiseuratoiminta

sinettiseura_sinettiSuomen Cheerleadingliitto on mukana Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteisessä Sinettiseura -toimintamallissa. Sinettiseura toimintamalli rakentuu ajatellen lasten ja nuorten parasta painottamalla lapsen kasvun ja kehityksen tukemista sekä lapsuuden kunnioittamista. Sinettiseura on lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi. Sinettiseuratoimintaa määrittelevät Sinettiseurakriteerit.

Sinettiseurakriteerit pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita:

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa
organisointi ja toimintaperiaatteet
osaamisen kehittäminen
viestintä
Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus
miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
miten toimintaan pääsee osalliseksi
Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu
Urheilulliset elämäntavat
Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet

Lue lisää Sinettiseurakriteereistä!

Sinetti on voimassa kaksi vuotta sen myöntämispäivästä lähtien. Sinettiseuran omasta pyynnöstä liitto tarkistaa ja uudistaa Sinettiseuramerkin. Uudistamispyyntö tulee toimittaa 3 kuukautta ennen Sinettimerkin päättymispäivää. Ensimmäisen uusinta-auditoinnin jälkeen Sinetti on voimassa kolme vuotta.

Sinettiseuratoiminnasta liitossa vastaa toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen.

heidi.heiskanen(a)scl.fi
puh. 045-2095 499