SCL Valmennuslinjaus

Yhteistyöllä rakennettu valmennuslinja näkyy seurojen arjessa ja lajin menestyksessä.

Valmennuslinjaus osoittaa Suomalaisen cheerleadingin yhteisen suunnan ja valmennuksen
tavoitteet. Linjaus on jatkuvasti uudistuva ja toimijoita osallistava dokumentti, jonka sisällöt
näkyvät arjen valmennustilanteissa. Se ohjaa seuroja toimimaan yhteisen linjan mukaisesti ja
kokoamaan seurojen omat valmennuslinjat.

Valmennuslinjaa jalkautetaan liiton valmentaja- ja seurakoulutuksissa, sekä erilaisissa verkostoissa ja webinaareissa. 13.8. järjestettiin koko Suomen cheervalmentajien kick off, jossa linjauksen teemoja käsiteltiin. Tutustu syksyn 2021 valmentajien kick off-materiaaliin täältä

Tutustu liiton valmennuslinjaukseen täältä