Säännöt ja määräykset

Suomen Cheerleadingliiton toimintaa ohjaavat dokumentit.

Yhdistyssäännöt ohjaavat Cheerleadingliiton toimintaa.

Strategia 2024-2028 on Cheerleadingliiton voimassa oleva strategia.  SCL Toimintasuunnitelma 2024 määrittää tulevan vuoden painopisteet, jotka läpileikkaavat kaikkea toimintaa.

SCL vastuullisuusohjelma linjaa liiton vastuullisuustyöstä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma vuosille 2018-2023 on merkittävä osa tätä työtä.

SCL:n korruption vastaisen työn ohjelma määrittelee toimenpiteet, joilla ehkäistään korruptiota. Tärkeässä roolissa on hyvä hallinto, sisäinen valvonta ja riskien hallinta. Korruption vastaisen työn pohjana on oikeusministeriön vinkit korruption torjuntaan.

Suomen Cheerleadingliiton toiminta perustuu puhtaaseen urheiluun ja avoimuuteen. SCL:n antidopingohjelmassa määritellään lajin antidopingtoiminnan periaatteet sekä annetaan ohjeistuksia urheilijoille ja seuroille.

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma linjaa ohjeista ja vastuista, joita noudatetaan kilpailumanipulaation ehkäisemiseksi. Merkittävässä roolissa tässä työssä on eri toimijoiden kouluttaminen, tietoisuuden lisääminen sekä valvontavastuut, jotka määritellään korruption vastaisessa ohjelmassa ja tuomariohjeissa.

SCL:n toimintaohjelma epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn – toimintamalli seuroille tarjoaa seuroille työkaluja epäasiallisen käytöksen ennalta ehkäisyyn ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Ohjeistus pohjautuu Väestöliiton Et ole yksin -hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin.

SCL kilpailutoimintaa ohjaa SCL Kilpailusäännöt 2023-2024 ja ECU kilpailusäännöt 2023 (englanninkielinen säännöstö).

Lisäksi liiton toimintaa ohjaa SCL kurinpitosäännöstö 2024.


Liiton matkustusohjesääntö sekä palkkio- ja kulukorvauksia koskevat ohjeistukset kouluttajille, ohjaajille sekä toimielinten, valiokuntien ja toimikuntien jäsenille:

Matkustusohjesaanto SCL

SCL – Ohjeistus palkkioiden ja kulujen laskuttamiseen 2024