Säännöt ja määräykset

Suomen Cheerleadingliiton toimintaa ohjaavat dokumentit.

Yhdistyssäännöt ohjaavat Cheerleadingliiton toimintaa.

Strategia 2018-2023 on Cheerleadingliiton voimassa oleva strategia. SCL Toimintasuunnitelma 2023 määrittää tulevan vuoden painopisteet, jotka läpileikkaavat kaikkea toimintaa.

SCL vastuullisuusohjelma linjaa liiton vastuullisuustyöstä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma vuosille 2018-2023 on merkittävä osa tätä työtä.

SCL:n korruption vastaisen työn ohjelma määrittelee toimenpiteet, joilla ehkäistään korruptiota. Tärkeässä roolissa on hyvä hallinto, sisäinen valvonta ja riskien hallinta. Korruption vastaisen työn pohjana on oikeusministeriön vinkit korruption torjuntaan.

SCL:n toimintaohjelma kilpailumanipulaation vastaisesta työstä linjaa ohjeista ja vastuista, joita noudatetaan kilpailumanipulaation ehkäisemiseksi. Merkittävässä roolissa tässä työssä on eri toimijoiden kouluttaminen, tietoisuuden lisääminen sekä valvontavastuut, jotka määritellään korruption vastaisessa ohjelmassa ja tuomariohjeissa.

SCL:n toimintaohjelma epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn – toimintamalli seuroille tarjoaa seuroille työkaluja epäasiallisen käytöksen ennalta ehkäisyyn ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Ohjeistus pohjautuu Väestöliiton Et ole yksin -hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin.

SCL kilpailutoimintaa ohjaa SCL Kilpailusäännöt 2022-2023 ja ECU kilpailusäännöt 2022 (englanninkielinen säännöstö).

Lisäksi liiton toimintaa ohjaa SCL kurinpitomääräykset 2023.


Liiton matkustusohjesääntö sekä palkkio- ja kulukorvauksia koskevat ohjeistukset kouluttajille, ohjaajille sekä toimielinten, valiokuntien ja toimikuntien jäsenille:

Matkustusohjesaanto SCL

SCL – Ohjeistus palkkioiden ja kulujen laskuttamiseen 2023