Liitto

scl_logo_pieniSuomen Cheerleadingliitto on vuonna 1995 perustettu valtakunnallinen lajiliitto, joka valvoo kaikkien lajin harrastajien ja lajin parissa toimivien etuja. Yhdistyksen tarkoituksena on cheerleadingtoiminnan edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikunta-toiminnan harjoittaminen sekä toimiminen lajin harrastajien valtakunnallisena yhdyselimenä.

 25.11.1995 Seinäjoella pidettiin Suomen Cheerleaderit ry:n perustamiskokous, ja 25.6.1997 yhdistys muutti nimekseen Suomen Cheerleadingliitto ry, Finlands Cheerleadingförbund rf.

Syksyllä 2022 SCL:n kuuluu 57 jäsenseuraa, joissa on harrastajia yhteensä noin  12 000. Ennen koronapandemiaa lajin  harrastajamäärä kävi yli 15 000:ssa, mutta pandemia iski suuresti lajin harrastajamääriin. Harrastajamäärän ennustetaan nousevan maltillisesti vuoden 2023 aikana.

Suomen Cheerleadingliitto kuuluu European Cheer Unioniin sekä International Cheer Unioniin. SCL toimii aktiivisena jäsenenä molemmissa kansainvälisissä lajiliitoissa tehden myös tiivistä tuomariyhteistyötä maailmanlaajuisesti.

SCL:n toiminta jakautuu kolmeen alueeseen:

  • järjestötoiminta
  • harrastetoiminta
  • huippu-urheilu

Suomen Cheerleadingliiton organisaatioon kuuluu hallitus ja kolme valiokuntaa sekä yksi toimikunta: Kilpailuvaliokunta, tuomarivaliokunta, kurinpitovaliokunta sekä sääntötoimikunta. Suomen Cheerleadingliiton toimistolla työskentelee kahdeksan työntekijää: toiminnanjohtaja, talous- ja hallintokoordinaattori, tapahtumatuottaja, viestintä- ja markkinointikoordinaattori, huippu-urheilukoordinaattori, valmennuspäällikkö, valmennusosaamisen kehittäjä ja seurakehittäjä.

Suomen Cheerleadingliiton strategia

Syyskokouksessa 2017 hyväksyttiin Suomen Cheerleadingliiton uusi strategia kaudelle 2018-2023. Liiton strategiaan voit tutustua täällä. Strategia rakentuu kolmelle päävalinnalle, jotka ovat aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena, kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana ja lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä. Vuonna 2018 toteutetaan kahta strategiaa päällekkäin, vuoden 2018 päättäessä edellisen strategiakauden. Strategia 2013-2018 löytyy täältä.