Tuomarivaliokunta ja sääntötoimikunta

Tuomarivaliokunnan (TuVa) tehtävä on vastata tuomaritoiminnasta kilpailuissa, tuomarikoulutuksesta, kansainvälisestä tuomariyhteistyöstä sekä tuomaritoiminnan ja kilpailuarvostelun kehittämisestä ja valvomisesta. Lisäksi Tuomarivaliokunnan alaisuudessa toimivan sääntötoimikunnan (SäTo) kautta kehitetään kilpailusääntöjä. Toiminta tapahtuu SCL:n hallituksen alaisuudessa.

Tavoitteena on edistää korkeatasoisia kilpailutapahtumia niin kilpailevien seurojen ja niiden joukkueiden kuin koko organisaationkin kannalta. Lisäksi TuVa ja SäTo tukee seuroja ja joukkueita niiden valmennustyössä, mm. kilpailusääntöjen tulkinnassa ja kilpailuohjelmien arvioinnissa. Ylimpänä tavoittena on edistää korkeatasoista cheerleadingiä Suomessa eri taito- ja ikätasoilla.

Tuomarivaliokunnassa ja sääntötoimikunnassa on enintään 10 jäsentä + puheenjohtaja. Jäsenet valitaan kokeneista, koulutetuista kotimaisista tuomariaktiiveista.

Tuomarivaliokunta 2021-2023

Sääntötoimikunta 2021-2023

Saara Martikka (pj) Meri Ahokas (pj)
Anne Achte Siru Blomster
Natalie Göös Elisa Härkönen
Iris Henttonen Henni Katajisto-Nieminen
Heidi Idman Kati Karttunen
Heli Jääskö Karoliina Kuusela
Atte Mäkinen Cia Leino
Jenniina Ojamäki Aino Palva
Hinni Ollila Mirja Rapinoja
Jennifer Paatelainen Eeva Ventilä
Kirsi Tuominen Marjaana Vilmusenaho

TUOMARIN EETTISET OHJEET

  1. Tuomaritoimintani on eettistä ja pyrkii aina edistämään urheilijan oikeusturvaa.
  2. Pyrin kaikessa tuomaritoiminnassani tasapuolisuuteen ja rehellisyyteen. Arvosteluni pohjautuu SCL:n kilpailusääntöihin. Epäselvissä tapauksissa toimin aina joukkueen edun mukaan. 
  3. Olen tietoinen esteellisyyksistäni ja tuon ne esille Tuomarivaliokunnalle.
  4. Noudatan kaikessa tuomaritoiminnassani Tuomarin ohjeita, SCL:n kilpailusääntöjä ja Tuomarin eettisiä ohjeita.
  5. Kunnioitan tuomaritoiminnan luottamuksellisuutta niin kilpailuissa kuin kilpailujen ulkopuolellakin. En keskustele kilpailusuorituksista tai niiden arvostelusta tai pisteistä tai muusta tuomaritoiminnasta muiden kuin tarpeen mukaan tuomarikollegojeni kanssa.
  6. Toimin avoimesti ja vilpittömästi kaikessa tuomaritoimintaan liittyvissä asioissa. 
  7. Pyrin jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoani ja seuraamaan lajin kehitystä.