Tuomarivaliokunta ja sääntötoimikunta

Tuomarivaliokunnan (TuVa) tehtävä on vastata tuomaritoiminnasta kilpailuissa, tuomarikoulutuksesta, kansainvälisestä tuomariyhteistyöstä sekä tuomaritoiminnan ja kilpailuarvostelun kehittämisestä ja valvomisesta. Lisäksi Tuomarivaliokunnan alaisuudessa toimivan sääntötoimikunnan (SäTo) kautta kehitetään kilpailusääntöjä. Toiminta tapahtuu SCL:n hallituksen alaisuudessa.

Tavoitteena on edistää korkeatasoisia kilpailutapahtumia niin kilpailevien seurojen ja niiden joukkueiden kuin koko organisaationkin kannalta. Lisäksi TuVa ja SäTo tukee seuroja ja joukkueita niiden valmennustyössä, mm. kilpailusääntöjen tulkinnassa ja kilpailuohjelmien arvioinnissa. Ylimpänä tavoittena on edistää korkeatasoista cheerleadingiä Suomessa eri taito- ja ikätasoilla.

Tuomarivaliokunnassa ja sääntötoimikunnassa on enintään 10 jäsentä + puheenjohtaja. Jäsenet valitaan kokeneista, koulutetuista kotimaisista tuomariaktiiveista.

Tuomarivaliokunta 2023-2024

Sääntötoimikunta 2023-2024

Heidi Idman Elisa Härkönen
Heli Jääskö Henni Katajisto-Nieminen
Saara Martikka Karoliina Kuusela
Kirsi Tuominen Meri Ahokas
Jennifer Paatelainen Cia Leino
Jenniina Ojamäki Mirja Rapinoja
Atte Mäkinen Aino Palva
Annemari Valli Siru Blomster
Anne Achté Marjaana Vilmusenaho
Hinni Ollila Kati Karttunen
Iris Henttonen Eeva Ventilä

TUOMARIN EETTISET OHJEET

  1. Tuomaritoimintani on eettistä ja pyrkii aina edistämään urheilijan oikeusturvaa.
  2. Pyrin kaikessa tuomaritoiminnassani tasapuolisuuteen ja rehellisyyteen. Arvosteluni pohjautuu SCL:n kilpailusääntöihin. Epäselvissä tapauksissa toimin aina joukkueen edun mukaan. 
  3. Olen tietoinen esteellisyyksistäni ja tuon ne esille Tuomarivaliokunnalle.
  4. Noudatan kaikessa tuomaritoiminnassani Tuomarin ohjeita, SCL:n kilpailusääntöjä ja Tuomarin eettisiä ohjeita.
  5. Kunnioitan tuomaritoiminnan luottamuksellisuutta niin kilpailuissa kuin kilpailujen ulkopuolellakin. En keskustele kilpailusuorituksista tai niiden arvostelusta tai pisteistä tai muusta tuomaritoiminnasta muiden kuin tarpeen mukaan tuomarikollegojeni kanssa.
  6. Toimin avoimesti ja vilpittömästi kaikessa tuomaritoimintaan liittyvissä asioissa. 
  7. Pyrin jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoani ja seuraamaan lajin kehitystä.