Uutiset > Uutiset > Hae mukaan valiokunta- ja työryhmätoimintaan kaudelle 2019

Hae mukaan valiokunta- ja työryhmätoimintaan kaudelle 2019

Suomen Cheerleadingliitossa toimii viisi valiokuntaa: nuorisovaliokunta, seuravaliokunta, tuomarivaliokunta (ja sääntötoimikunta), kurinpitovaliokunta ja kilpailuvaliokunta. Valiokuntatoimintaan haetaan mukaan vuosittain (pois lukien kurinpitovaliokunta) ja haku on nyt auki. Valiokuntiin haetaan tämän lomakkeen kautta. Haku päättyy tiistaina 20.11.2018.

Ensi vuonna perustetaan uusi lajityöryhmä. Lajityöryhmään haetaan samassa valiokuntahaussa. Alta löytyy lisätietoa valiokunnista, sääntötoimikunnasta ja lajityöryhmästä. Jokaisen valiokunnan/toimikunnan/työryhmän maksimi koko on 10 jäsentä + puheenjohtaja. Valiokuntiin/toimikuntaan/työryhmään voidaan valita myös varajäseniä varsinaisten jäsenten lisäksi.

Nuorisovaliokunta on elin, joka vastaa nuorten harrastajien osallistamisesta liiton toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Nuorisovaliokunnan jäsenten tulee olla 13–19-vuotiaita.

Seuravaliokunta on SCL:n seurakehittämistoiminnasta ja alueellisesti edunvalvonnasta vastaava elin. Seuravaliokunnassa tulee olla kattava edustus SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) sekä eri alueella toimivista jäsenseuroista. Vuonna 2019 seuravaliokunnan paikoista neljä (4) paikkaa on varattu syyskokouksessa valituille aluevastaaville.

Tuomarivaliokunta on cheerleadingin tuomaritoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on valvoa ja kehittää tuomaroinnin laatua Suomessa. Tuomarivaliokunnan alaisuuteen kuuluu sääntötoimikunta. Tuomarivaliokunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja.

Sääntötoimikunta on cheerleadingin kilpailusäännöistä vastaava elin. Sääntötoimikunta järjestää vuosittain sääntöfoorumit jäsenistölle sekä valmistelee tarvittavat kilpailusääntömuutokset hallitukselle. Sääntötoimikunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja.

Kilpailuvaliokunta on kilpailutoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa laadukkaita kotimaisia kilpailutapahtumia tiiviissä yhteistyössä tapahtumakoordinaattorin kanssa.

Lajityöryhmä on uusi, liiton huippu-urheilun kehittämiseen kerättävä työryhmä. Työryhmän tehtävänä on mm. miettiä huippu-urheilustrategian jalkauttamista ja leirityksien sekä valmentajien osaamisen lisäämisen kehittämistä. Lajityöryhmässä tulee olla kattava edustus cheerleadingista, sekajoukkueista ja tanssista sekä SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) seuroista ja eri alueella toimivista jäsenseuroista. Lajityöryhmä voi hyödyntää toiminnassaan myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.