Hallituksen kokoustiedote 5/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa maanantaina 28.3. Kokouksessa hyväksyttiin kilpailusäännöt kaudelle 2022-2023 ja päätettiin tälle vuodelle kohdistettavista talouden sopeutustoimista. Koronasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet merkittävän tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Sopeutustoimista annetaan katsaus jäsenistölle kevätkokouksen yhteydessä.  

 

Lisäksi hallitus nimitti Virpi Ylikorven Euroopan edustajaksi Special Olympics Cheer Resource Teamiin. Special Olympics on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy erityisesti kehitysvammaisten liikuttamiseen ja liikunnan edellytysten parantamiseen. Organisaatiolla on eri lajeihin keskittyviä toimikuntia (Resource Team), joista yksi on cheerin oma toimikunta. Cheerleadingliitolle tuli kyseinen nimityspyyntö ICU:n kautta ja pyysimme esityksiä kahdesta Erasmus Inclusive Cheerleading hankkeessa mukana olleesta seurasta, Golden Spiritistä ja Funky Teamista. 

 

Säännöt kaudelle 2022-2023 hyväksytty 

 

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus päättää maaliskuun loppuun mennessä seuraavan kauden kilpailusäännöistä. Tulevalle kaudelle kilpailusääntöjen osalta on tehty laajempi uudistustyö, jossa sääntödokumentti on käyty kokonaisuudessaan läpi ja muokattu vastaamaan nykyisen toiminnan rakenteita. Uudistuksen aikana on kuultu laajasti SCL toimielimissä mukana olevia toimijoita ja jäsenistölle järjestettiin aiheeseen liittyen sääntöforum maaliskuun alussa. Sääntöfoorumin palautteen perusteella hallitus päätti lisätoimenpiteenä jäsenistölle suunnattavasta sääntökyselystä. Kiitämme kaikkia sääntötyöhön panoksensa antaneita toimijoita. Kilpailusääntödokumentti kaudelle 2022-2023 löytyy täältä ja kooste merkittävimmistä uudistuksista täältä.

 

Alkuvuoden 2022 aikana on käyty keskustelua myös Euroopanliitto ECU:n piirissä siirtymisestä junioreiden osalta korkeampiin ikärajoihin siten, että tulevaisuudessa ECU:n ikärajat vastaisivat ICU:ssa jo nyt käytössä olevia ikärajoja. ECU:n vuosikokous päättää asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta kesäkuun lopussa järjestettävässä vuosikokouksessaan. Suomessa SCL on jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päättänyt aloittaa siirtymän joka tapauksessa tulevalla kaudella siten, että siirtyminen kohti ICU:n ikärajoja käynnistetään vuosi kerrallaan. Suomi vaikuttaa ECU:n suuntaan kevään aikana siten, että myös ECU:ssa käyttöön otettaisiin sama siirtymäjärjestely ja näin ollen Suomen ikärajat olisivat siirtymäajan linjassa ECU:n kanssa.  

 

Lisäksi ensi vuodelle tehdään muutos minien level 1 ja level 2 Super-kilpailuiden ikäluokkajakoon siten, että jatkossa sarjoissa on vuoden päällekkäisyys. Tämä tarjoaa seuroille paremman mahdollisuuden muodostaa joukkueita eri sarjoihin. Lisäksi näiden levelien ryhmästunt sarjat lisätään myös Super-kilpailuihin, jotta myös pienemmällä porukalla kilpaileminen on mahdollista.  

 

Junioreissa seurajoukkueiden kokoamat yhteistyöjoukkueet MM-kilpailuihin ovat herättäneet niin ikään kysymyksiä sääntömuutoksiin liittyen ja näistä keskusteltiin mm. sääntöfoorumissa. Sääntöihin ei käytäntöjen osalta kuitenkaan tehty muutoksia vaan myös tulevalla kaudella MM-edustusoikeus voidaan myöntää ainoastaan jäsenseuralle karsintakilpailuissa saavutetun tuloksen ja pisterajan perusteella. Näin varmistetaan, että MM-edustusoikeuden saavalla joukkueella on takanaan hallinnollinen rakenne, joka pystyy toteuttamaan MM-kilpailuosallistumiseen liittyvät velvoitteet ja joukkue vastaa tasoa, jonka Suomi haluaa kilpailuihin edustajakseen lähettää. Ikärajojen yhtenäistämisen myötä tulevina vuosina pohdittavaksi tulee uudelleen kysymys siitä, miten junioreiden edustaja MM-kilpailuihin valitaan ja tästä tullaan käymään keskustelua jäsenistön kanssa strategiatyön yhteydessä.  

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Naisten cheermaajoukkue tavoittelee neljättä peräkkäistä maailmanmestaruutta!

Cheerleadingin MM-kilpailut alkavat 25 päivän kuluttua. Takana on kaksi poikkeuksellista vuotta. Koronapandemia pysäytti urheilevan maailman vuonna 2020 ja muiden arvokilpailuiden tavoin myös cheerleadingin MM-kilpailut jouduttiin perumaan. Vuonna 2021 MM-kilpailut saatiin järjestettyä, mutta virtuaalitoteutuksena ja puoli vuotta suunniteltua ajankohtaa myöhemmin. Erityisjärjestelyistä huolimatta Suomen naisten cheermaajoukkue nappasi MM-kultaa kolmatta kertaa putkeen ja lähtee tuleviin MM-kisoihin ennakkosuosikkina. Lue lisää ”Naisten cheermaajoukkue tavoittelee neljättä peräkkäistä maailmanmestaruutta!”

Hallituksen kokoustiedote 4/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa Vierumäellä järjestetyn hallituksen ja toimiston yhteisen strategiapäivän yhteydessä sunnuntaina 6.3. Kokouksessa hallitus hyväksyi kevätkokousmateriaalit, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, päätti kevään kierroksella myönnettävistä ansiomerkeistä ja keskusteli ajankohtaisista linjauksista maajoukkuetoimintaan, sääntöuudistukseen ja kansainvälisiin asioihin liittyen.  

Minien haasteellisiin ikärajoihin haetaan ratkaisuja – jäsenistölle tulossa kysely sarjatoiveista 

Hallitus käsitteli palautetta sääntöfoorumista ja päätti sen perusteella toimenpiteistä ja ehdotuksista vielä ennen varsinaisen sääntödokumentin hyväksymistä maaliskuun lopussa. Hallitus mm. päätti esittää sääntötyöryhmälle klassikot level 1 sarjan lisäämistä valikoimaan sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella. Lisäksi jäsenistölle suunnataan kysely vielä tämän kevään kilpailujen osalta, jossa on mahdollisuus vaikuttaa loppukevään kilpailuihin lisättäviin sarjoihin. Tällä pyritään vastaamaan mm. sääntöfoorumissakin esille nousseeseen huoleen minien tämänhetkisistä ikärajoista ja niihin liittyvistä haasteista. Tulevalle kaudelle on lisäksi syytä valmistella minien ikärajoihin liittyen ehdotus, joka palvelee jäsenistön tarpeita. Kilpailujärjestelmän yhteydessä päätetty minien ikärajojen jakaminen kahteen kansallisen tason Super-kilpailuissa vaikuttaa koronapandemian jälkeisessä harrastajamäärätilanteessa aiheuttavan haasteita lähes kaikenkokoisille seuroille eikä näin ollen juuri nyt palvele seurojen tarpeita ja tulevaa kasvua.  

ECU:n ikärajoihin odotettavissa muutoksia tulevina vuosina 

Lisäksi hallitus keskusteli sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella yleisemminkin ikärajoista. Helmikuussa järjestyn ECU kongressin perusteella näyttää siltä, että ECU tulee siirtymään seuraavien vuosien aikana yhtenäisiin ikärajoihin ICU:n kanssa. Asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta päätetään kesällä ECU vuosikokouksessa Ateenassa. Sääntöfoorumissa käydyn keskustelun perusteella hallitus pohtii uusiin ikärajoihin siirtymisen käynnistämistä Suomessa jo seuraavalla kaudella siten, että urheilijat, jotka tulevaisuudessa voivat edelleen kilpailla junioreissa EM- ja MM-tasolla voisivat halutessaan jäädä junioreihin jo nyt. Samaan aikaan siirtymistä aikuisiin ei kuitenkaan estettäisi vaan tämä jäisi seurojen ja urheilijoiden päätettäväksi. Varmuus siitä, millä ikärajoilla vuoden 2023 EM-kilpailuissa kilpaillaan saadaan heinäkuussa, kun ECU vuosikokous on asiasta päättänyt. SCL pyrkii lisäksi vaikuttamaan ECU:hun siten, että muutos tehdään mahdollisimman luonnollisella siirtymäajalla, johon jäsenmaiden on helppo sopeutua. 

Cheerleadingliiton hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseen maanantaina 28. maaliskuuta.  

Lisätietoja: Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

STAGE-tapahtumaan ennätysmäärä osallistujia!

Active Cheer STAGE -tapahtuma on cheerleadingin harrasteurheilijoille suunnattu näytöstapahtuma, jossa stagella pääsevät loistamaan joukkueet ja ryhmät, jotka haluavat esiintymiskokemusta ilman kilpailuasetelmaa. Tapahtumassa ei ole ikärajaa ja eri-ikäiset voivat esiintyä samana joukkueena.  Lue lisää ”STAGE-tapahtumaan ennätysmäärä osallistujia!”

Cheerleadingliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan

Cheerleadingliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan – ICU linjannut Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 28. helmikuuta linjatakseen kannastaan Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumiseen kansainväliseen urheilutoimintaan.

Cheerleadingliitto kannattaa Suomen Olympiakomitean linjausta Venäjän ja Valko-Venäjän täysimääräisestä sulkemisesta kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle.

Linjauksen myötä Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu myös Suomessa järjestettävien kansainvälisesti avoimien kilpailujen ulkopuolelle.

Lisäksi Cheerleadingliitto katsoo, ettei Venäjällä ja Valko-Venäjällä voida järjestää mitään kansainvälisiä arvokilpailuja. Euroopan liiton alainen ECL-liiga onkin jo ilmoittanut, ettei Venäjällä ja Valko-Venäjällä voida järjestää liigan alaisia tapahtumia. Muita kansainvälisiä kilpailuja ei Venäjälle tai Valko-Venäjälle ollut lajissa tällä hetkellä suunniteltukaan.

Kansainvälinen lajiliitto ICU linjannut Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle 

Myös cheerleadingin kansainvälinen lajiliitto ICU päätti maanantaina 28. helmikuuta, että se tukee kansainvälisen Olympiakomitean linjausta ja Venäjä ja Valko-Venäjä suljetaan ICU:n alaisten kansainvälisten kilpailujen ulkopuolelle. Päätös koskee niin MM- kuin EM-kilpailuja. ICU:n policy statement luettavissa täältä: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_Policy_Statement_28_Feb_22.pdf

Cheerleadingliitto haluaa muistuttaa, ettei sota ole venäläisten tai venäjänkielisten urheilijoiden vika eikä minkäänlaiselle rasismille saa antaa tilaa.

Kansainvälinen tilanne voi myös näkyä harjoitustoiminnassa monenlaisena reagointina ja kannustammekin toimijoitamme tutustumaan mm. väestöliiton ohjeisiin siitä, miten ahdistavia teemoja voi lasten ja nuorten kanssa käydä läpi.