Syyskokous valitsi Cheerleadingliitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen

Suomen Cheerleadingliiton syyskokous kokoontui Tampereelle 29. lokakuuta ja valitsi järjestölle uuden puheenjohtajan. Cheerleadingliiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin tamperelainen Pieta Salonen. Lue lisää ”Syyskokous valitsi Cheerleadingliitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen”

Hallituksen kokoustiedote 15/22

Hallituksen kokoustiedote 15/2022

 

Hallitus kokoontui maanantaina 14.11.2022 vuoden 15. kokoukseensa. Kokouksessa kuultiin katsaus kuluvan vuoden talouteen, myönnettiin puheenjohtaja Riikka Taivassalolle liiton edustusoikeus Olympiakomitean syyskokoukseen sekä käsiteltiin sääntötulkintaa, joka päätettiin lähettää uudelleen sääntötoimikunnan käsittelyyn.

Hallitus myönsi myös kauden 2023-2024 kilpailunjärjestämisoikeudet tapahtumatuottajan valmisteleman esityksen mukaan. Hallituksen jäsen Pieta Salonen on yhteydessä kilpailuja hakeneihin seuroihin. Tulevalla kaudella kisoja tullaan järjestämään monipuolisesti ympäri Suomea. Ilahduttavan moni seura on jättänyt hakemuksen, joukossa myös monia ensikertalaisia. Kaikille sellaisille seuroille, jotka eivät ole saaneet hakemaansa kisaan järjestämisoikeutta, pyritään tarjoamaan jotain muuta kisakalenterin mukaista kisaa järjestettäväksi.

Hallitus käsitteli myös seuroilta tullutta toivetta harkita uudelleen käynnissä olevan kisakauden SM-sarjojen sijoittelua. Hallitus totesi, että kisajärjestelmää tulisi muuttaa niin, että SM-sarjoja koskevia kilpailuja tulisi jatkossa tarjota tasaisesti kaikilla alueilla. Kuluvan kauden osalta muutos toteutetaan niin, että Start Länsi -kisojen ohella mahdollisuutta lisätä SM-sarjat tarjotaan myös Start Etelä -kisan järjestävälle seuralle.

Näiden lisäksi hallitus käsitteli erillisenä yksityiskohtana lisenssiuudistuksen työrukkasen toiveesta valmentajalisenssejä uudessa lisenssijärjestelmässä. Hallitus totesi, että jokaisella valmennustehtävissä toimivalla tulee olla valmentajalisenssi uuden lisenssijärjestelmän puitteissa 1.8.2023. Yksityiskohdat ja lisenssihinnat päättää SCL:n hallitus lisenssiuudistuksen työrukkasen esityksestä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään joulukuussa 2022.

Lisätietoja: Varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen

Hallituksen kokoustiedote 11/2022

SCL hallituksen kokoustiedote 11/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 15. elokuuta. Kokouksessa kuultiin katsaus kuluvan vuoden talouteen, päätettiin vuoden 2022 arvokilpailujen perusteella myönnettävistä mitalituista sekä viestintä- ja markkinointikoordinaattorin tehtävän vakinaistamisesta. Lisäksi vahvistettiin jäsenseura Popula Team 90 eroaminen liitosta loppuneen lajitoiminnan johdosta.

Wilma Sirkka jatkaa SCL:n viestintä- ja markkinointikoordinaattorina 

Hallitus päätti strategian mukaisesta vakituisen viestintä- ja markkinointikoordinaattorin palkkauksesta. Cheerleadingliiton viestintä- ja markkinointikoordinaattorina jatkaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tehtävää määräaikaisesti Innostu Cheeristä -hankkeen puitteissa hoitanut Wilma Sirkka. Vakituisen viestintä- ja markkinointikoordinaattorin rekrytointia on siirretty koronapandemian aiheuttamien talouden haasteiden johdosta jo kahden vuoden ajan.

Mitalitukia kansainvälisistä arvokilpailuista 

Vuonna 2022 päästiin vihdoin kilpailemaan jälleen myös kansainvälisissä arvokilpailuissa, joissa Suomen menestys oli huimaa. Hallitus myönsi elokuun kokouksessaan Suomen edustusjoukkueina toimiville seurajoukkueille mitalitukia menestyksen mukaisesti vuonna 2019 vahvistettujen SCL:n mitalitukien jakoperiaatteiden mukaisesti. Junioreiden MM-kilpailuista mitalitukea myönnettiin hopealle sijoittuneelle juniorityttöjen cheerjoukkue SSC Blastille. EM-kilpailuista mitalitukea myönnetään vain kultaa saavuttaneille joukkueille ja näin ollen mitalitukea myönnettiin kolmelle aikuisten sarjojen kultamitaistijoukkueelle HAC Elitelle, FTC Gorillazille ja DT Dancersille sekä sekä juniorityttöjen cheersarjassa EM-kultaa voittaneelle HAC jr. Elitelle.

Hallitus vahvisti myös kauden 2022–2023 kilpailusäännöt heinäkuussa tehdyn ikärajamuutoksen osalta. Päivitetyt säännöt löytyvät täältä. Muilta osin sääntöihin ei tehty muutoksia.

Hallitus kokoontuu erilliseen budjettikokoukseen 5. syyskuuta ja seuraavan kerran laajemmalla asialistalla SCL hallituksen ja toimiston henkilökunnan yhteisten strategiapäivien yhteydessä 18. syyskuuta.

Lisätietoja: Cheerleadingliiton hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi

Hallituksen kokoustiedote 8/22

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 23. toukokuuta.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista talouden tilannetta ja saatiin tiedoksi SCL:n hakemus OKM:n hankeavustusta varten. OKM jakaa erityisavustusta valtakunnallisten lajiliittojen osaamisen kehittämiseen koronapandemian aiheuttamien haittojen korjaamiseksi lasten ja nuorten urheilussa. SCL on hakenut avustusta valmentajakoulutusten ja kouluttajien osaamisen kehittämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista lasten ja nuorten urheilutoiminnassa ja näin tukea Cheerleadingliiton alaisten seurojen harrastajamäärien palauttamista koronapandemian jälkeen takaisin kasvu-uralle.

Hallitus kävi myös kuluneen kauden palautteiden perusteella linjauskeskustelun tulevaisuuden maajoukkuetoiminnasta. SCL on kerännyt palautetta maajoukkuetoiminnasta toiminnassa mukana olleilta valmentajilta ja urheilijoilta ja käynyt lisäksi keskustelua myös juniorimaajoukkueiden edustajien kanssa.

Keskustelussa linjattiin tulevan kauden maajoukkuetoiminnan kehittämisen painopisteistä. Keskustelua jatketaan pidemmälle tulevaisuuteen katsovien huippu-urheilun kehittämistoimenpiteiden osalta kesäkuussa.

Lisäksi kokouksessa Cheerleadingliiton uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Oulun Pyrintö ja SCL:n edustajaksi Olympiakomitean kevätkokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettävään ylimääräiseen kokoukseen valtuutettiin osallistujiksi puheenjohtaja Riikka Taivassalo ja toiminnanjohtaja Anni Vesa.

Kansainvälisissä asioissa hallitus päätti yhteispohjoismaisen linjauksen mukaisesti tukea ECU hallitukseen Pohjois-Euroopan edustajaksi tanskalaista Mikael Sohn Ottesenia, joka on edustanut aluetta jo useita vuosia. ECU:n hallituksen vaalit käydään vuosikokouksen yhteydessä Ateenassa 30.6.

Hallitus kokoontuu kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 20. kesäkuuta.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Katsaus kevätkokoukseen 2022 ja hallituksen kokoustiedote 6/22

Kevätkokoustiedote

Cheerleadingliiton kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 10.4. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa esiteltiin jäsenistölle tehdyn strategiakyselyn tulokset ja kuluvalle vuodelle kohdistettavat sopeutustoimet. Koronapandemiasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Merkittävimmät säästötoimenpiteet tämän vuoden aikana kohdistetaankin maajoukkuetoimintaan siten, että kauden 2023 maajoukkueleiritys käynnistetään vasta vuoden 2023 puolella. Kauden 2023 maajoukkuetoiminnasta tiedotetaan lisää MM-kisojen jälkeen toukokuussa.

Hallituksen kokoustiedote 6/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa kevätkokouksen jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisten asioiden lisäksi Cheerleadingliiton kansainvälisen toiminnan tavoitteista tulevien ICU:n ja ECU:n vuosikokousten edellä. Suomen tavoitteena on olla aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja ja pyrkiä viemään lajia suuntaan, jossa kansainväliset arvokilpailut ovat laadukkaita ja niihin osallistuvien maiden määrä korkeammalla tasolla kasvaa tasaisesti. Suomi tukee tulevassa ICU:n vuosikokouksessa esityslistalla olevia hallintoon keskittyviä sääntömuutoksia, jotka mm. jatkossa mahdollistavat vuosikokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin.

Hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseensa maanantaina 2.5.

Hallituksen kokoustiedote 5/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa maanantaina 28.3. Kokouksessa hyväksyttiin kilpailusäännöt kaudelle 2022-2023 ja päätettiin tälle vuodelle kohdistettavista talouden sopeutustoimista. Koronasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet merkittävän tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Sopeutustoimista annetaan katsaus jäsenistölle kevätkokouksen yhteydessä.  

 

Lisäksi hallitus nimitti Virpi Ylikorven Euroopan edustajaksi Special Olympics Cheer Resource Teamiin. Special Olympics on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy erityisesti kehitysvammaisten liikuttamiseen ja liikunnan edellytysten parantamiseen. Organisaatiolla on eri lajeihin keskittyviä toimikuntia (Resource Team), joista yksi on cheerin oma toimikunta. Cheerleadingliitolle tuli kyseinen nimityspyyntö ICU:n kautta ja pyysimme esityksiä kahdesta Erasmus Inclusive Cheerleading hankkeessa mukana olleesta seurasta, Golden Spiritistä ja Funky Teamista. 

 

Säännöt kaudelle 2022-2023 hyväksytty 

 

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus päättää maaliskuun loppuun mennessä seuraavan kauden kilpailusäännöistä. Tulevalle kaudelle kilpailusääntöjen osalta on tehty laajempi uudistustyö, jossa sääntödokumentti on käyty kokonaisuudessaan läpi ja muokattu vastaamaan nykyisen toiminnan rakenteita. Uudistuksen aikana on kuultu laajasti SCL toimielimissä mukana olevia toimijoita ja jäsenistölle järjestettiin aiheeseen liittyen sääntöforum maaliskuun alussa. Sääntöfoorumin palautteen perusteella hallitus päätti lisätoimenpiteenä jäsenistölle suunnattavasta sääntökyselystä. Kiitämme kaikkia sääntötyöhön panoksensa antaneita toimijoita. Kilpailusääntödokumentti kaudelle 2022-2023 löytyy täältä ja kooste merkittävimmistä uudistuksista täältä.

 

Alkuvuoden 2022 aikana on käyty keskustelua myös Euroopanliitto ECU:n piirissä siirtymisestä junioreiden osalta korkeampiin ikärajoihin siten, että tulevaisuudessa ECU:n ikärajat vastaisivat ICU:ssa jo nyt käytössä olevia ikärajoja. ECU:n vuosikokous päättää asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta kesäkuun lopussa järjestettävässä vuosikokouksessaan. Suomessa SCL on jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päättänyt aloittaa siirtymän joka tapauksessa tulevalla kaudella siten, että siirtyminen kohti ICU:n ikärajoja käynnistetään vuosi kerrallaan. Suomi vaikuttaa ECU:n suuntaan kevään aikana siten, että myös ECU:ssa käyttöön otettaisiin sama siirtymäjärjestely ja näin ollen Suomen ikärajat olisivat siirtymäajan linjassa ECU:n kanssa.  

 

Lisäksi ensi vuodelle tehdään muutos minien level 1 ja level 2 Super-kilpailuiden ikäluokkajakoon siten, että jatkossa sarjoissa on vuoden päällekkäisyys. Tämä tarjoaa seuroille paremman mahdollisuuden muodostaa joukkueita eri sarjoihin. Lisäksi näiden levelien ryhmästunt sarjat lisätään myös Super-kilpailuihin, jotta myös pienemmällä porukalla kilpaileminen on mahdollista.  

 

Junioreissa seurajoukkueiden kokoamat yhteistyöjoukkueet MM-kilpailuihin ovat herättäneet niin ikään kysymyksiä sääntömuutoksiin liittyen ja näistä keskusteltiin mm. sääntöfoorumissa. Sääntöihin ei käytäntöjen osalta kuitenkaan tehty muutoksia vaan myös tulevalla kaudella MM-edustusoikeus voidaan myöntää ainoastaan jäsenseuralle karsintakilpailuissa saavutetun tuloksen ja pisterajan perusteella. Näin varmistetaan, että MM-edustusoikeuden saavalla joukkueella on takanaan hallinnollinen rakenne, joka pystyy toteuttamaan MM-kilpailuosallistumiseen liittyvät velvoitteet ja joukkue vastaa tasoa, jonka Suomi haluaa kilpailuihin edustajakseen lähettää. Ikärajojen yhtenäistämisen myötä tulevina vuosina pohdittavaksi tulee uudelleen kysymys siitä, miten junioreiden edustaja MM-kilpailuihin valitaan ja tästä tullaan käymään keskustelua jäsenistön kanssa strategiatyön yhteydessä.  

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Hallituksen kokoustiedote 4/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa Vierumäellä järjestetyn hallituksen ja toimiston yhteisen strategiapäivän yhteydessä sunnuntaina 6.3. Kokouksessa hallitus hyväksyi kevätkokousmateriaalit, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, päätti kevään kierroksella myönnettävistä ansiomerkeistä ja keskusteli ajankohtaisista linjauksista maajoukkuetoimintaan, sääntöuudistukseen ja kansainvälisiin asioihin liittyen.  

Minien haasteellisiin ikärajoihin haetaan ratkaisuja – jäsenistölle tulossa kysely sarjatoiveista 

Hallitus käsitteli palautetta sääntöfoorumista ja päätti sen perusteella toimenpiteistä ja ehdotuksista vielä ennen varsinaisen sääntödokumentin hyväksymistä maaliskuun lopussa. Hallitus mm. päätti esittää sääntötyöryhmälle klassikot level 1 sarjan lisäämistä valikoimaan sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella. Lisäksi jäsenistölle suunnataan kysely vielä tämän kevään kilpailujen osalta, jossa on mahdollisuus vaikuttaa loppukevään kilpailuihin lisättäviin sarjoihin. Tällä pyritään vastaamaan mm. sääntöfoorumissakin esille nousseeseen huoleen minien tämänhetkisistä ikärajoista ja niihin liittyvistä haasteista. Tulevalle kaudelle on lisäksi syytä valmistella minien ikärajoihin liittyen ehdotus, joka palvelee jäsenistön tarpeita. Kilpailujärjestelmän yhteydessä päätetty minien ikärajojen jakaminen kahteen kansallisen tason Super-kilpailuissa vaikuttaa koronapandemian jälkeisessä harrastajamäärätilanteessa aiheuttavan haasteita lähes kaikenkokoisille seuroille eikä näin ollen juuri nyt palvele seurojen tarpeita ja tulevaa kasvua.  

ECU:n ikärajoihin odotettavissa muutoksia tulevina vuosina 

Lisäksi hallitus keskusteli sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella yleisemminkin ikärajoista. Helmikuussa järjestyn ECU kongressin perusteella näyttää siltä, että ECU tulee siirtymään seuraavien vuosien aikana yhtenäisiin ikärajoihin ICU:n kanssa. Asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta päätetään kesällä ECU vuosikokouksessa Ateenassa. Sääntöfoorumissa käydyn keskustelun perusteella hallitus pohtii uusiin ikärajoihin siirtymisen käynnistämistä Suomessa jo seuraavalla kaudella siten, että urheilijat, jotka tulevaisuudessa voivat edelleen kilpailla junioreissa EM- ja MM-tasolla voisivat halutessaan jäädä junioreihin jo nyt. Samaan aikaan siirtymistä aikuisiin ei kuitenkaan estettäisi vaan tämä jäisi seurojen ja urheilijoiden päätettäväksi. Varmuus siitä, millä ikärajoilla vuoden 2023 EM-kilpailuissa kilpaillaan saadaan heinäkuussa, kun ECU vuosikokous on asiasta päättänyt. SCL pyrkii lisäksi vaikuttamaan ECU:hun siten, että muutos tehdään mahdollisimman luonnollisella siirtymäajalla, johon jäsenmaiden on helppo sopeutua. 

Cheerleadingliiton hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseen maanantaina 28. maaliskuuta.  

Lisätietoja: Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

Cheerleadingliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan

Cheerleadingliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan – ICU linjannut Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 28. helmikuuta linjatakseen kannastaan Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumiseen kansainväliseen urheilutoimintaan.

Cheerleadingliitto kannattaa Suomen Olympiakomitean linjausta Venäjän ja Valko-Venäjän täysimääräisestä sulkemisesta kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle.

Linjauksen myötä Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu myös Suomessa järjestettävien kansainvälisesti avoimien kilpailujen ulkopuolelle.

Lisäksi Cheerleadingliitto katsoo, ettei Venäjällä ja Valko-Venäjällä voida järjestää mitään kansainvälisiä arvokilpailuja. Euroopan liiton alainen ECL-liiga onkin jo ilmoittanut, ettei Venäjällä ja Valko-Venäjällä voida järjestää liigan alaisia tapahtumia. Muita kansainvälisiä kilpailuja ei Venäjälle tai Valko-Venäjälle ollut lajissa tällä hetkellä suunniteltukaan.

Kansainvälinen lajiliitto ICU linjannut Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle 

Myös cheerleadingin kansainvälinen lajiliitto ICU päätti maanantaina 28. helmikuuta, että se tukee kansainvälisen Olympiakomitean linjausta ja Venäjä ja Valko-Venäjä suljetaan ICU:n alaisten kansainvälisten kilpailujen ulkopuolelle. Päätös koskee niin MM- kuin EM-kilpailuja. ICU:n policy statement luettavissa täältä: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_Policy_Statement_28_Feb_22.pdf

Cheerleadingliitto haluaa muistuttaa, ettei sota ole venäläisten tai venäjänkielisten urheilijoiden vika eikä minkäänlaiselle rasismille saa antaa tilaa.

Kansainvälinen tilanne voi myös näkyä harjoitustoiminnassa monenlaisena reagointina ja kannustammekin toimijoitamme tutustumaan mm. väestöliiton ohjeisiin siitä, miten ahdistavia teemoja voi lasten ja nuorten kanssa käydä läpi.

SCL hallituksen kokoustiedote 1/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 17. tammikuuta. Kokouksessaan hallitus järjestäytyi vuodelle 2022. Hallituksen jäsenet ja vastuualueet luettavissa täältä. Hallituksen vastuualueet jakautuvat SCL organisaation eri toimielimien mukaisesti.  

Lisäksi hallitus käsitteli kokouksessa ajankohtaista koronatilannetta ja sen vaikutuksia mm. maajoukkuetoimintaan sekä MM-kilpailujärjestelyihin ja sai katsauksen viime vuoden talouden toteumaan. Lisäksi hallitus sai tiedoksi kahden jäsenseuran, Aalto Predators ja Rivoli ry eroilmoitukset. Vuoden 2022 alkaessa Cheerleadingliitossa on 56 jäsenseuraa.  

Lisäksi hallitus käsitteli vuoden vaihtumiseen liittyviä päätösasioita ja nimitti kilpailuvaliokuntaan uusia jäseniä. Hallitus keskusteli myös toistaiseksi täyttämättä olevan huippu-urheilukoordinaattorin rekrytoinnista. Rekrytointi käynnistetään mahdollisimman pian.  

Cheerleadingliiton kilpailusäännöt uudistuvat 

Hallitus sai kokouksessaan katsauksen myös ajankohtaiseen sääntöuudistustyöhön. SCL:n kilpailusääntöjen kokonaisuudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa sääntödokumentti vastaamaan uutta kilpailujärjestelmää. Kilpailusääntöjen turvallisuusosioon ei tässä yhteydessä esitetä muutoksia vaan SCL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan edelleen ECU:n sääntöjä. Kauden 2022-2023 säännöt julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenistö pääsee keskustelemaan sääntöuudistuksesta ja ehdotettavista muutoksista sääntöfoorumissa 3. maaliskuuta. Sääntöforum järjestetään virtuaalisesti.  

Lisätietoja: Cheerleadingliiton hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 17/2021

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viimeiseen varsinaiseen kokoukseensa maanantaina 29. marraskuuta. Hallitus keskusteli ajankohtaisissa asioissa mm. kuluvan vuoden taloudesta, ajankohtaisista henkilöstöasioista ja kuuli terveiset Olympiakomitean syyskokouksesta. Lisäksi hallitus vastaanotti ilolla uutisen Olympiakomitean kesälajien tehostamistukipäätöksestä, Cheerleadingliitolle myönnettiin 15 000 euroa maajoukkueiden toiminnan tehostamiseen vuoden 2022 MM-kilpailuja kohti. Tuki tullaan kohdentamaan liittojohtoisten maajoukkueiden omavastuuosuuden pienentämiseen.

Hallitus päätti kokouksessaan seurojen hakemusten perusteella Cheerleadingliiton ansiomerkkien saajista sekä ansiomerkkien myöntämiseen ja jakamiseen liittyvistä periaatteista. Seurat voivat hakea ansiomerkkejä kaksi kertaa vuodessa. Ansiomerkkejä voidaan myöntää myös hallituksen aloitteesta, nämä esitykset tehdään ainoastaan kevään hakukierroksen yhteydessä. Kultaiset ansiomerkit jaetaan aina ensisijaisesti SM-kilpailuissa. Hopeiset ansiomerkit jaetaan ensisijaisesti seuran tai liiton järjestämässä valtakunnallisessa tapahtumassa (esim. kevät- tai syyskokous tai kilpailutapahtuma). Pronssisia ansiomerkkejä voidaan jakaa seuran omissa tapahtumissa.

Aikataulu- ja resurssihaasteista johtuen ansiomerkkejä ei kuitenkaan pystytä luovuttamaan saajille enää tämän vuoden tapahtumissa. Merkkejä anoneille seuroille on viestitty asiasta suoraan. Ansiomerkkejä voi hakea jälleen keväällä, alustavat aikataulut vuodelle 2022 löytyy täältä.

Lisäksi hallitus päätti maajoukkueille suunnattavan tukikeräyksen perustamisesta. Keräystä varten haetaan rahankeräyslupa ja avataan erillinen tili. Keräyksen kautta saatavat varat suunnataan suoraan liittojohtoisten maajoukkueiden urheilijoiden omavastuuosuuden pienentämiseen.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran vaihtokokoukseen 20. joulukuuta. Vaihtokokouksessa läsnä ovat tämän ja tulevan vuoden hallituksen jäsenet, toimiston henkilökunta sekä maajoukkuevalmentajat.

Lisätietoja: SCL hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi