SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 16/2021 ja ajankohtaista vuoden 2022 MM-kilpailuista

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden 16. kokoukseensa maanantaina 1. marraskuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisissa asioissa mm. kuluvan vuoden taloutta sekä palautetta Olympiakomitean lajiriihestä. Lisäksi hallitus päätti edustajista Olympiakomitean syyskokoukseen 20.11. (pj Riikka Taivassalo ja tj Anni Vesa) ja vahvisti kilpailujärjestäjät kaudelle 2022–2023 niiltä osin kuin kilpailuja oli tällä hakukierroksella haettu.

Lisäksi hallitus kävi yleiskeskustelua kilpailutoiminnasta jäsenistölle tehdyn osallistumiskartoituksen pohjalta. Osallistumiskartoituksen mukaan vuoden 2022 kilpailijamäärät jäävät vielä ennakoitua matalammiksi ja tulevan kauden kilpailut tullaan sovittamaan tähän arvioon.

Hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseensa 29. marraskuuta.

 

ICU valmistelee fyysisesti toteutettavaa kilpailutapahtumaa keväälle 2022 – säännöt julkaistu

 

ICU tiedotti jäsenmaita 3. marraskuuta kevään 2022 MM-kilpailuista ja vahvisti, että tällä hetkellä valmistelussa on fyysinen kilpailutapahtuma.

Vuoden 2022 MM-kilpailujen säännöt löytyvät täältä. Huomioitavia muutoksia:

· Vuodelle 2022 ICU on tehnyt lisäyksiä junioreiden MM-kilpailuissa kilpailtaviin sarjoihin siten, että juniorisarjoja on lisätty. Cheer-sarjoissa ikätasolla 15–18 vuotiaat kilpaillaan level 4 ja level 5 sarjoissa ja ikätasolla 12–14 kilpaillaan level 3 ja level 4 sarjoissa. Molemmilla ikätasoilla kilpaillaan tanssisarjoissa, pom- ja hiphop sarjoissa. Näillä lisäyksillä ei ole vaikutusta Suomen joukkueiden osallistumiseen. Kuten aikaisempinakin vuosina, Suomi lähettää kilpailuihin joukkueen korkeimpaan sarjaan, ikätason 15–18 level 5 cheersarjoihin sekä pom-sarjaan.

· Myös junioreiden sarjoihin on lisätty sääntö, joka velvoittaa alemmilla sarjatasoilla kilpailevan joukkueen siirtymään korkeammalle sarjatasolle voittaessaan sarjan. Junioreiden kohdalla tällaista ei ole aikaisemmin ollut. Nyt sääntö vastaa aikuisten sarjoissa käytössä olevaa sääntöä.

· Cheersarjojen turvallisuussääntöjä on muokattu siten, että jatkossa paikaltaan voltti on sallittu myös huiskat kädessä.

Kehotamme kaikkia MM-kilpailuihin osallistuvia joukkueita lukemaan säännöt huolella ja selvittämään mahdolliset epäselvyydet hyvissä ajoin.

 

Lisätietoja: Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi.

Cheerleadingliiton puheenjohtajana jatkaa Riikka Taivassalo – syyskokous vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022

Cheerleadingliitto kokoontui syyskokoukseen sunnuntaina 17.10. Kokous vahvisti liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Vuoden 2022 toiminnan painopisteitä ovat koronasta toipuminen, eheän kilpailukauden toteuttaminen, Vierumäen kanssa tehtävän painopistelajiyhteistyön kehittäminen sekä strategiatyön käynnistäminen vuosille 2024–2028.

Kokous valitsi Cheerleadingliiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle kuusi vuotta liiton puheenjohtajana toimineen Riikka Taivassalon. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelle kaudelle Virpi Huuskonen ja Katri Kakkuri ja sekä uudeksi jäseneksi Taru Kallio-Nyholm. Hallituksen varajäseniksi valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Arina Kalaeva sekä uutena Annica Sällylä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös yhdistyssääntöjen muutokset ja uudet säännöt otettiin käyttöön heti. Uusien sääntöjen tuomia muutoksia ovat mm. kurinpitosääntöjen hyväksyminen syyskokouksessa, kurinpitovaliokunnan kauden muuttaminen kaksivuotiseksi sekä aluevastaavien valinnan siirtäminen kevätkokoukseen. Uusien sääntöjen mukaisesti kokous hyväksyi kurinpitosäännöt vuodelle 2022.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan pitkäaikainen puheenjohtaja Henriikka Tiainen ja jäseniksi niin ikään jo aikaisempina vuosina valiokunnan jäseninä toimineet Henriikka Anttila, Aino Palva ja Susanna Viljanmaa-Passinen.

Cheerleadingliitto esittää vuoden urheiluseuraksi Cheer Stars ry:tä

Hallitus kokoontui syyskokouksen jälkeen vuoden 15. kokoukseensa. Kokouksessa päätettiin Cheerleadingliiton ehdokkaasta vuoden urheiluseuraksi. Hallitus päätti esittää vuoden urheiluseuraksi kuopiolaista Cheer Stars ry:tä. Vuoden palkitsemisteemana on turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus. Cheer Stars ry panostaa cheerleadingin ja cheertanssin väliseen yhdenvertaisuuteen ja lisäksi toimintaan ovat tervetulleita sekä tytöt että pojat. Seuralla on ollut myös erityisliikuntatoimintaa, joka koronan vuoksi juuri nyt on ollut tauolla.

Lisäksi hallitus käsitteli Cheerleadingliiton valmistautumista Olympiakomitean lajiriiheen ja keskusteli huippu-urheilun kehittämisestä.

Hallituksen kokoustiedote 13/21 ja 14/21

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 13. syyskuuta vuoden 2022 budjetin valmistelua varten. Tuo kokous oli hallituksen vuoden kolmastoista. Normaaliin kokouskalenteriin palattiin jälleen 27. syyskuuta, jolloin hallitus hyväksyi kokouksessaan syyskokoukselle esitettävät materiaalit. Materiaalit toimitetaan jäsenistölle erikseen.

Hallitus esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi yhdistyssääntöjen muutokset. Tarve yhdistyssääntöjen muutokseen on syntynyt Olympiakomitean uuden keskitetyn kurinpitoelimen perustamisesta. Samassa yhteydessä on tehty myös joitain muita, pääasiassa stilistisiä ja sääntöjä selkeyttäviä muutoksia. Lisäksi aluevastaavien valintaa esitetään siirrettäväksi kevätkokoukseen vastaamaan uuden organisaatiorakenteen pääasiallista toimikautta.

Syyskokousmateriaalien lisäksi hallitus käsitteli kokouksessaan ajankohtaisia asioita, kuluvan vuoden talouden toteumaa ja kävi mm. palautekeskustelun kuluneesta maajoukkuekaudesta sekä virtuaalisiin MM-kilpailuihin järjestetystä kuvauskuplasta.

Hallitus päätti lisäksi hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön lajiliitoille suunnattua avustusta lajin koronapandemian vaikutuksiin liittyviin järjestön toiminnan elvyttämis- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitusta haetaan ensi vuodelle suunniteltuun Innostu Cheeristä! –jäsenhankintakampanjaan.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran syyskokouksen yhteydessä 17. lokakuuta.

Lisätietoja: SCL hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi

Hallituksen kokoustiedote 12/2021

Cheerleadingliiton hallitus piti vuoden 12. kokouksensa sunnuntaina 5. syyskuuta. Kokous järjestettiin koko toimiston ja hallituksen yhteiskokouksena ja sen pääaiheena oli vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu. Toimintasuunnitelma ja budjetti esitellään jäsenistölle syyskokouksessa lokakuun puolivälissä.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin uudeksi SCL jäsenseuraksi Riihimäen Liikuttajat RILI ry sekä päätettiin täydennyshaun perusteella kilpailujärjestäjistä kaudelle 2021-2022. Kilpailukalenteri alkavalle kaudelle on nyt kokonaisuudessaan valmis ja siitä viestitään erikseen.

Lauantaina 4. syyskuuta järjestettiin myös SCL:n uusien toimielinten kick off, jossa valmisteltiin toimielinten alkavaa kautta ja käytiin läpi ajankohtaisia teemoja. Lisäksi aluevastaavat antoivat katsauksen oman alueensa aluetoimintaan ja alueen tilanteeseen. Aktiivinen aluetoiminta tuottaa merkittävää lisätietoa liiton toiminnan suunnittelun tueksi ja kannustammekin kaikkia seuroja aktiivisuuteen oman alueensa verkostossa.

 

Lajiasiantuntijaryhmien käynnistäminen siirtyy

Nyt käynnistyneen muuttuneen organisaation mukaiset uudet toimielimet huippu-urheilun ohjausryhmä sekä lajiasiantuntijaryhmät käynnistävät työnsä muista toimijaryhmistä poiketen vasta vuoden 2022 alusta.

Päätöksen taustalla on syksyyn siirtyneet MM-kilpailut sekä poikkeuksellinen henkilöstövajaus. Haluamme varmistaa uusille toimielimille mahdollisimman hyvän, harkitun ja suunnitellun aloituksen sekä asiantuntevat henkilöstöresurssit liiton puolesta tukemaan täysipainoisesti ryhmien toimintaa.

Lisätietoja: SCL puheenjohtaja Riikka Taivassalo,  riikka.taivassalo@scl.fi

Hallituksen kokoustiedote 11/2021

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen ja vuoden 11. kokoukseensa maanantaina 9. elokuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia henkilöstöasioita, koronatilannetta sekä syyskauden käynnistymistä. Hallitus sai lisäksi katsauksen ensimmäisen vuosipuolikkaan talouteen ja hyväksyi uudeksi jäsenseuraksi Bounce Espoo ry:n.

Syyskokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyksien välityksellä

Hallitus keskusteli syyskokousjärjestelyistä ja päätti valmistella kokousta siten, että se toteutetaan ensisijaisesti hybridimallilla eli kokoukseen voi osallistua fyysisesti tai etäyhteyksien välityksellä. Mahdolliset äänestykset tullaan toimittamaan joka tapauksessa sähköisesti. Hallitus päätti kuitenkin siirtää kokouksen Helsinkiin valmistelujen helpottamiseksi ja mahdollisten muutosten hallinnoimiseksi. Kokousjärjestelyjä tarkennetaan syksyn kuluessa tarvittaessa.

Hallitus sai lisäksi katsauksen maajoukkuetoimintaan ja virtuaalisten MM-kilpailujen valmisteluihin. Suomen joukkueiden kilpailukuvaukset tullaan järjestämään 17.–19. syyskuuta. MM-kilpailut välitetään 9.–10. lokakuuta maksuttoman streamin välityksellä kaikkialle maailmaan. Uudet, vuoden 2022 kilpailuihin tähtäävät maajoukkuekaudet käynnistetään kuvausviikonlopun jälkeen karsinnoilla, joiden yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 4.–5. syyskuuta järjestettävän syyskauden Kick off -viikonlopun yhteydessä. Viikonlopun aikana järjestetään SCL toimielinten Kick Off lauantaina etäyhteyksien välityksellä ja hallituksen ja toimiston yhteinen kauden avaus lauantaina ja sunnuntaina Vierumäellä.

Hallituksen kokoustiedote 10/2021 

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kymmenenteen ja kevätkauden päättävään kokoukseensa keskiviikkona 16.6. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista taloustilannetta ja vuoden 2022 budjetin valmistelua, vahvistettiin jäsenet uuden organisaation mukaisiin toimielimiin sekä jatkettiin strategiakatsauksia viestinnän ja vaikuttamisen strategisen valinnan parissa. Lisäksi hallituksen kokoonpanoon ja vastuualueisiin tehtiin muutoksia.  

 

Ina Tiittula väistyy hallituksesta, tilalle Katri Kakkuri 

 

Hallituksen jäsen Ina Tiittula joutuu jättämään tehtävänsä tultuaan valituksi naisten cheermaajoukkueen valmennustiimiin ja on näin ollen jatkossa työsuhteessa liittoon. Inan tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Inan loppukaudeksi eli tämän vuoden loppuun asti nousee varajäsen Katri Kakkuri. Hallitus myös päivitti tämän muutoksen myötä pieneltä osin vastuualueitaan ja ne löydät täältä. 

 

Strategiakatsauksessa hallitus käsitteli viestinnän ja vaikuttamisen strategista valintaa. Koronaviruspandemian myötä tehdyt sopeutustoimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi toteutuneisiin toimenpiteisiin ja monia merkittäviä hankkeita kuten päätoimisen viestinnän asiantuntijan palkkaus sekä liiton ulkoasun uudistus on jouduttu siirtämään eteenpäin. Hallitus vahvisti kuitenkin strategian tavoitteiden olevan edelleen voimassa ja toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi voidaan edetä taloudellisen tilanteen ja koronaviruspandemian kehittyminen huomioiden toivottavasti ensi vuoden aikana.  

 

Hallitus vahvisti myös uuden organisaation mukaisten toimielinten jäsenet, jotka aloittavat kautensa elokuun alussa. Kaikkien toimijoiden yhteinen syyskauden kick off järjestetään lauantaina 4. syyskuuta.  

 

Toimielimiin nimettiin seuraavat henkilöt. 

 

Viestintätyöryhmä
Jenna Vartiainen  

Pirita Valtonen  

Anna Ravantti  

 

Kilpailuvaliokunta  

Jaana Forsstedt  

Janina Hettula  

Tiia Hirvonen  

Inka Innanen  

Marja-Leena Kalpio  

Piia Kuivalainen  

Ulla Laurokoski  

Suvi Luomala  

Pipsa Nykänen  

Milla Packalen  

Anna Ravantti  

Johanna Rinne  

Wilma Sirkka  

Jenna Vartiainen  

 

Tuomarivaliokunta  

Heidi Idman 

Heli Kaskela 

Saara Martikka 

Kirsi Tuominen 

Jennifer Paatelainen 

Jenniina Ojamäki 

Atte Mäkinen 

Natalie Göös 

Hinni Ollila 

Iris Henttonen 

 

Sääntötoimikunta  

Henni Katajisto-Nieminen 

Karoliina Kuusela 

Meri Ahokas 

Cia Leino 

Mirja Rapinoja 

Aino Palva 

Siru Blomster 

Marjaana Vilmusenaho 

Kati Oksanen 

Eeva Ventilä 

Varalle: Elisa Härkönen  

 

Lajiasiantuntijaryhmä: Cheerleading naiset 

Petra Toivonen  

Kiia Kontturi  

Anu Komulainen  

Saara Pettersson  

Emmi Reenkola  

 

Lajiasiantuntijaryhmä: Cheerleading sekajoukkueet 

Henri Haukkovaara  

Jenni Lintunen  

Eeva Saarinen  

Natalia Bartholdi  

 

Lajiasiantuntijaryhmä: Cheertanssi  

Laura Tervakangas  

Siiri Kahri  

Nea Manninen 

 

Cheerleadingliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 9. elokuuta. 

 

Hyvää kesää kaikille! 

 

Lisätietoja: SCL hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

Hallituksen kokoustiedote 9/2021 

SCL hallitus kokoontui vuoden yhdeksänteen kokoukseensa maanantaina 17. toukokuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista taloustilannetta ja Olympiakomitean kevätkokousasioita. Lisäksi hallitus jatkoi kevään strategiakatsauksia ja käsitteli huippu-urheilun tähtiseuraprosessia sekä maajoukkuetoimintaa.  

Lisäksi hallitus sai tiedoksi Attitude Sports ry:n eroamisilmoituksen ja päätti Oriveden Tuisku ry:n erottamisesta jo vuodelta 2020 olevien maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Seura ei myöskään lukuisista pyynnöistä huolimatta ole toimittanut eroamiseen tarvittavia dokumentteja tai ilmaissut kiinnostustaan jatkaa jäsenyyttä. 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 16. kesäkuuta. 

 

Lisätietoja: SCL hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

Hallituksen kokoustiedote 8/2021

SCL hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 26. huhtikuuta.
Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista koronavirustilannetta ja päivitettiin uuden tiedon ja selvityksen
myötä linjausta ammattilaisurheilun määritelmästä cheerleadingissä (erillinen tiedote toimitettu seuroille).

Lisäksi hallitus käsitteli jäsenistölle tehdyn SM-kilpailuihin liittyvän kyselyn tuloksia ja päätti SM-kilpailun järjestämisestä etätoteutuksena. Hallitus myös käynnisti kevään strategiakierroksen
käsittelemällä alue- ja seuratoiminnan strategisia tavoitteita ja niiden toteutumista.

SM-kilpailut järjestetään etädiginä – ohjelman toimitus lauantaina 12.6.

Hallitus päätti järjestää SM-kilpailut alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesäkuussa kuitenkin siten,
että kilpailu toteutetaan etädiginä ja ohjelman toimituspäivämäärä on lauantai 12.6. Varsinaisen SM-kilpailulähetyksen tarkkaan ajankohtaan palataan mahdollisimman pian.

SM-kilpailuiden järjestäminen ja alueittain eroavat harjoittelurajoitukset ovat herättäneet paljon
keskustelua viime viikkojen aikana. Jäsenistölle tehdyssä SM-kilpailuihin liittyvässä kyselyssä jakolinja
kilpailuiden järjestämisen suhteen näkyi selvästi. Osalle seuroista kilpailuiden järjestäminen on
tärkeää kauden loppuunsaattamisen ja harjoittelurauhan turvaamisen näkökulmasta ja osa seuroista
ei koe SM-kilpailun järjestämistä vuonna 2021 järkevänä lainkaan. Sekä SM-kilpailun järjestäminen
että järjestämättä jättäminen aiheuttaa seuroissa tunteita epätasa-arvoisesta kohtelusta.
Kyselyn tuloksissa enemmistö jäsenistöstä asettui sen kannalle, että kilpailu järjestetään ennakkoon
ilmoitettuna ajankohtana SM-kilpailuna, eikä sääntöihin tehdä muutoksia.

Näin ollen SCL hallitus katsoo, että SM-kilpailun järjestäminen palvelee tässä tilanteessa suurinta osaa
jäsenistöä. Lisäksi hallitus pitää SM-kilpailujen järjestämistä tässä poikkeustilanteessa lajin edun
mukaisena, kun kilpailut on terveysturvallisesti mahdollista järjestää. SM-kilpailun järjestämisellä
pitkän tauon jälkeen on iso merkitys erityisesti isoille juniori-ikäluokille, jotka syksyllä siirtyvät
aikuisiin.

Pyrimme myös vastaamaan niihin esitettyihin haasteisiin, joita kilpailun järjestämistä vastustavat
tahot ovat tuoneet esille. Yhtenä esimerkkinä tästä on päätös venyttää ohjelman toimitusaikaa
ennalta ilmoitettuun kilpailupäivämäärään asti. Lisäksi huolena esille tuodut mahdolliset
henkilökohtaiset haitat esimerkiksi siitä, että SM-kilpailuista koronatilanteen vuoksi pois jääminen voi
vaikuttaa urheilijan menestyksen arvioimiseen mahdollisissa tulevissa hakutilanteissa, pyritään
luonnollisesti huomioimaan ja haluammekin viestittää, että tällaisten tapausten ilmaantuessa liitto on
mielellään urheilijan ja seuran tukena hakuprosessissa. Uskomme tällaisissa tapauksissa yhteistyöllä
löydettävän urheilijaa palvelevan ratkaisun. Tilanne kun on poikkeuksellinen koko urheiluyhteisössä ja
yhteiskunnassa.

Aluetoiminnan strateginen valinta etenee aikataulussa – tähtiseurojen määrä huikeassa kasvussa

Cheerleadingliiton visio on, että laji kehittyy hyvinvoivissa seuroissa ympäri Suomen. Tämän vision
toteuttamiseksi strategian yhtenä päävalintana on kehittää alue- ja seuratoimintaa. Strategiakauden
tärkein taloudellinen panostus tähän teemaan on ollut kokoaikaisen seurakehittäjän palkkaaminen
strategiakauden alussa. Harrastaja- ja seuramäärien lisääntymisen lisäksi strategisen valinnan yhtenä
tärkeänä mittarina toimii cheerleadingin tähtiseurojen määrä. Tähtiseurojen määrä onkin kasvanut
strategiakauden alun yhdeksästä seurasta jopa 17 tähtiseuraan ja cheerleadingillä on tällä hetkellä 10.
eniten tähtiseuroja kaikista Olympiakomitean jäsenistä.

Vuonna 2021 strategian tavoitteita edistetään perustoiminnan lisäksi ennen kaikkea
organisaatiouudistuksen myötä toteutettavalla aluetoiminnan rakenteiden kehittämisellä sekä
alueellisten erityispiirteiden hahmottamisella.

Lisäksi hallitus sai katsauksen alkuvuoden talouden toteumaan ja päätti Cheerleadingliiton edustajasta
Olympiakomitean kevätkokoukseen 25. Toukokuuta. Kokoukseen osallistuu puheenjohtaja Riikka
Taivassalo.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17. toukokuuta 2021.

SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 6/2021

SCL hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa maanantaina 22. maaliskuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista talouden tilannetta, organisaatiouudistusta ja kevätkokousasioita. Lisäksi hallitus hyväksyi kilpailusääntöihin keväälle 2021 tehtävät muutokset, joiden myötä kilpaileminen pyritään mahdollistamaan yhä useammalle. Hallitus hyväksyi myös uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti säännöt kaudelle 2021–2022.

Hallitus tarkasteli ajankohtaista talouden tilannetta. Koronapandemian pitkittyminen ja sen vaikutukset erityisesti kilpailutoimintaan sekä kansainvälisiin kilpailuihin liittyviin järjestelyihin vaikuttavat liiton talouteen merkittävästi. Lisäksi tälle vuodelle budjetoituja kuluja kokonaisuudessaan on tässä vaiheessa vuotta pystytty tarkistamaan vastaamaan toteutuvaa tilannetta. Hallitus ei kuitenkaan näe tarvetta tässä vaiheessa ryhtyä talouden sopeuttamistoimenpiteisiin, vaan toimintasuunnitelman osalta edetään suunnitellusti. Lisäksi hallitus päätti käynnistää jo vuoden täyttämättä olleen päätoimisen talous- ja hallintokoordinaattorin rekrytoinnin huhtikuun aikana.

Hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi organisaatiouudistusta ja hyväksyi raamit uudelle, syksyllä 2021, toimintansa aloittavalle organisaatiolle. Uutta organisaatiota esitellään jäsenistölle kevätkokouksessa.

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus hyväksyy syksyllä käynnistyvän kauden kilpailusäännöt aina maaliskuun loppuun mennessä. Näin ollen hallitus hyväksyi kilpailusäännöt kaudelle 2021–2022 ja niihin tehtiin ainoastaan jo kilpailujärjestelmän uudistuksen yhteydessä sovitut muutokset, jotka koskevat ikärajoja ja sarjajakoja. ECU ei ole julkaissut uusia kilpailusääntöjä, joten kaudella 2021–2022 turvallisuusmääräysten osalta noudatetaan ECU:n vuoden 2020 kilpailusääntöjä. Hallitus hyväksyi lisäksi tälle keväälle suunnitellut sääntömuutokset, jotka mahdollistavat kilpailemisen yhä useammalle.

Lisäksi hallitus keskusteli valmistautumisesta Ruotsin tänä vuonna isännöimään Pohjoismaiden cheerleadingliittojen vuosittaiseen tapaamiseen. Tapaaminen järjestetään etäyhteyksien välityksellä huhtikuussa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kevätkokouksen jälkeen 11. huhtikuuta.

SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 2/2021

Hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa maanantaina 25. tammikuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kevään kilpailukautta, organisaatiouudistusta sekä vuoden 2020 talouden toteumaa. Hallitus otti myös tiedoksi Tampereen Pyrinnön valinnan Vuoden urheiluseuraksi Urheilugaalassa. SCL onnittelee lämpimästi koko Tampereen Pyrintöä sekä sen cheerleadingjaostoa tästä upeasta tunnustuksesta. Hallitus myös toivotti tervetulleeksi uuden toiminnanjohtajan Anni Vesan. Vesa aloitti tehtävässään 18. tammikuuta.

SCL hallitus keskusteli ajankohtaisesta koronavirustilanteesta ja tarkentaa tammikuun alussa antamaansa harjoittelusuositusta siten, että seuroja kehotetaan edelleen seuraamaan tiiviisti alueellisten viranomaisten ohjeistuksia ja järjestämään harjoitustoiminta niiden sekä Olympiakomitean ohjeistuksen mukaisesti. Olympiakomitean 21.1. päivitetty ohjeistus mm. linjaa aikuisten harrastetoiminnan ja huippu-urheilun määritelmistä. SCL katsoo tässä tapauksessa lajin maajoukkuetoiminnan käsittävän aikuisten liittojohtoiset maajoukkueet.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi laajasti kevään kilpailutoimintaa ja erilaisia mahdollisuuksia sen toteuttamiseksi. Tavoitteena on ennen kaikkea mahdollistaa kilpaileminen siinä vaiheessa, kun myös harjoittelu isossa osassa Suomea on mahdollista sekä turvata kilpailuiden järjestämisen mahdollisuus seuroille. Koska kilpailuiden järjestäminen perinteisinä yleisötapahtumina näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, hallitus päätti, että järjestelyissä tullaan soveltamaan uusia toimintatapoja. Kilpailujärjestäjiin ollaan yhteydessä viipymättä ja muutoksista kilpailuiden toteuttamistapaan ja ajankohtiin tiedotetaan jäsenistöä mahdollisimman pian tarkemmin.

Näiden linjausten myötä näyttää niin ikään entistä selvemmältä, että edessämme on toinen hyvin poikkeuksellinen vuosi, jolla tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia niin liiton kuin seurojenkin talouteen. Pyydämmekin jäsenistöltä kärsivällisyyttä edelleen poikkeuksellisessa tilanteessa toimimiseen ja toivotamme voimia vaikeassa tilanteessa luovimiseen. Selvitään yhdessä tämän kriisin yli!

Hallitus keskusteli myös vuoden 2021 aikana toteutettavasta organisaatiouudistuksesta, jota käsitellään myös eri SCL toimijaryhmien Kick off -tilaisuudessa lauantaina 30.1. Valmistelua jatketaan läpi kevään ja tavoitteena on esitellä muutosta jäsenistölle kevätkokouksessa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15. helmikuuta.