Kysely urheiluvammoista 16-vuotta täyttäneille

Suomen Cheerleadingliitto toimii yhteistyötahona opinnäytetyössä, joka kartoittaa minkälaisia urheiluvammoja suomalaisessa kilpacheerleadingissa esiintyy, miten ne syntyvät ja miten ne jakautuvat joukkueen eri rooleille.

Kysely (lähetetty jäsenseuroihin 6.2.2019) on tarkoitettu vähintään 16-vuotiaille cheerleadereille, jotka ovat harjoittaneet kilpacheerleadingia Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana. Saatekirjeessä lisää tietoa kyselystä ja tietojen käsittelystä.

Lue lisää ”Kysely urheiluvammoista 16-vuotta täyttäneille”

SCL teettää kyselyn valmennuskulttuurista jäsenseuroille kevään 2019 aikana yhteistyössä taloustutkimuksen kanssa

Cheerleadingin harrastajamäärän kasvu on ollut voimakasta viimeisten vuosien aikana vaihdellen vuosittain 10-25% välillä. Nopea jäsenmäärän kasvu on luonut toiminnalle uusia haasteita mm. valmentajien saatavuuden suhteen. Näillä haasteilla on myös vaikutuksensa lajin valmennuskulttuuriin ja ennen kaikkea siihen millaiseksi valmennuskulttuuri muotoutuu tulevaisuudessa.

Osana Suomen Cheerleadingliiton missiota on toimia ennakoivasti ja lajin kehityssuuntia aistien. Näin liitto voi tuottaa jäsenistölle palveluita ja tukitoimia, jotka tukevat seurojen kehitystä ja mahdollistavat hyvinvoivat seurat. Toteuttaakseen tätä missiota, SCL on päättänyt teettää keväällä 2019 jäsenistölleen kyselyn lajin valmennuskulttuurista. Tiedon puolueettomuuden varmistamiseksi, kyselyn toteuttaa ulkopuolinen taho. Valmennuskulttuurikyselyn tavoitteena on ennakoida kulttuuria ja siinä tapahtuvia muutoksia, ennaltaehkäistä mahdollisia nopean kasvun tuomia haasteita ja reagoida mahdollisesti esille nouseviin haasteisiin.
Valmennuskulttuurikyselyn ajankohta on ajoitettu tälle keväälle, jotta sen tarjoamaa tutkittua tietoa voidaan hyödyntää huippu-urheilun strategiatyössä. Tutkimustietoa tullaan hyödyntämään myös valmennuskoulutuksen ja lajin turvallisuuden kehittämisessä.

Valmennuskulttuurikyselyssä tullaan tutkimaan seuraavia teemoja:
• urheilijan motivaatio
• valmennuskulttuuri sisältäen mm.
o ilmapiirin
o turvallisuuden ja
o valmentajan toiminnan

SCL:n valmennuskulttuurikysely on osa taitolajien valmennuskulttuurin selvittämistyötä, jossa ovat mukana Voimistelu- ja Taitoluisteluliitto. Voimisteluliitto on jo teettänyt oman kyselynsä ja Taitoluisteluliitto toteuttaa sen tämän kevään aikana. Olemalla mukana kyselyssä, SCL saa laajempaa ja vertailukelpoista tietoa samanlaisten lajien valmennuskulttuureista.

Lisätietoa kyselyn käytännön toteutuksesta lähetetään jäsenseuroille lähiaikoina.

Lisätietoja kyselyyn liittyen liitossa antaa toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen, sähköpostitse osoitteesta heidi.heiskanen@scl.fi tai puhelimitse numerosta 045-209 5499.