Fysiikkaharjoittelu naisten cheermaajoukkueessa – osa 2

Naisten cheermaajoukkueen fysiikkatreenien suunnitteluvastuu on fysiikkavalmentaja Mika Leistiöllä, joka on toiminut nyt kaksi kautta naisten cheermaajoukkueen fysiikkavalmentajana. Hän saa kuitenkin tukea myös lajivalmennustiimin sisältä ja keskustelee urheilijoiden kanssa treenejä suunnitellessaan. Tällä hetkellä Mikan taustatukena toimii erityisesti maajoukkueen valmennustiimistä lajivalmentaja Ina Tiittula, jolla on osaamista myös fysiikkaharjoittelusta.

Mikan valmennusfilosofia on urheilijalähtöinen, ja hänen mukaansa on huomioitava, että urheilija on myös ihminen.

Polkuaan fysiikkavalmentajaksi Mika kuvailee seuraavasti: “Valmentamiseen kiinnostus alkoi oikeastaan jo oman urheilu-uran aikana. Uran jälkeen tuli tosin tehtyä muitakin töitä, mutta pikku hiljaa ajauduin erilaisiin valmentajakoulutuksiin ja päädyin moottoriurheilutaustani kautta autourheiluvalmentajaksi autourheilun lajiliitolle. Sittemmin olen opiskellut valmennusta ja kehittänyt itseäni valmennuksen saralla monipuolisesti.”

Cheerleadingin pariin Mika on ajautunut tyttäriensä harrastuksen kautta yli kymmenen vuotta sitten ja keskustelut cheerleadingin lajivalmentajien kanssa antoivat ajatuksia siihen, että hänellä voisi olla mahdollisesti jotakin annettavaa fysiikkavalmennuksen puolelle cheerleadingissä. Lajin parissa Mika on toiminut valmentajana yhteensä seitsemän vuotta ja näiden vuosien aikana laji on tullut hänelle hyvin tutuksi, mutta hän kuitenkin toteaa, että opittavaa löytyy vielä paljon.

Naisten cheermaajoukkueen tavallisten fysiikkatreenien Mika kuvailee koostuvan kestävyys- ja voimaharjoittelusta, jotka ovat jaettu eri kestävyyden tai voiman osa-alueisiin eri harjoitusjaksoille. Harjoitusjaksoista riippuen fysiikkaa treenataan 4-8 tuntia viikossa.

“Kauden alussa urheilijoilla on perusvoima- ja kestävyysharjoittelua, joiden kautta edetään kohti lajinomaisempia harjoitteita ja kilpailuun valmistavaa kautta”, kertoo Mika.

Hänen mukaansa urheilijoilla on myös yleensä samat treeniohjelmat, mutta treeniohjelmissa voi olla hieman vaihtelua riippuen harjoitusjaksoista.

“Suurin osa fysiikkaharjoittelusta tapahtuu yksilötasolla omatoimiharjoitteluna eli jokainen urheilija siis harjoittelee omatoimisesti harjoitussovelluksen kautta annettujen ohjeiden mukaisesti”, toteaa Mika.

Leireillä Mika on mukana tekemässä kuntotestejä, tapaamassa urheilijoita sekä huolehtimassa oheisharjoittelusta.

Cheermaajoukkueen fysiikkavalmennuksessa haastavimmaksi Mika kokee sen, että kaikille urheilijoille saadaan sopivat ohjelmat, kun pyritään monipuolisuuteen ja kehitykseen. Muutoin hän kertoo haasteita olevan yllättävän vähän ja toteaakin, että hänellä on ilo ja kunnia tehdä töitä maailman parhaiden kanssa toimien valmentajana hienossa ja avoimessa joukkueessa.

Juttusarjan ensimmäinen osa on luettavissa täältä.

Teksti: SCL Viestintätyöryhmän jäsen Suvi Nuttunen

Fysiikkaharjoittelu naisten cheermaajoukkueessa – osa 1

Naisten cheermaajoukkueen treeniohjelmaan kuuluu yhtenä osana fysiikkaharjoittelu. Resurssit maajoukkueen fysiikkavalmennukseen on kuitenkin saatu vasta muutama vuosi sitten, kun fysiikkavalmentaja Mika Leistiö liittyi osaksi valmennustiimiä. Fysiikkavalmentajan liittyminen osaksi valmennustiimiä on päävalmentaja Maria Wahlroosin mukaan merkittävä parannus maajoukkuetoiminnassa, sillä urheilijoiden henkilökohtaista kuormaa ja tarpeita on mahdollista huomioida nyt paremmin, kun valmennustiimissä on mukana myös fysiikkavalmentaja.

Maria kertoo, että fysiikkaharjoittelu maajoukkueessa pohjautuu nykyään tarpeeseen eli se suunnitellaan henkilökohtaisten testitulosten perusteella. Kestävyyden osalta kuntotestejä tehdään kaksi kertaa vuodessa ja lajinomaisia nopeusvoima ominaisuuksia testataan Mikan mukaan melkein lähes jokaisella leirillä.

“Voidaan siis sanoa, että fysiikkaharjoittelu on järkevöitynyt ja yhtenäistynyt, mutta samalla myös eriytynyt henkilökohtaisemmaksi. Joidenkin urheilijoiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että fysiikkaharjoittelua on vähemmän ja toisten urheilijoiden osalta sitä, että fysiikkaharjoittelua on enemmän. Osalla urheilijoista fysiikkatreenin luonne on muuttanut muotoaan”, toteaa Maria.

Marian mukaan yleisellä tasolla fysiikkaharjoittelun isoin muutos on tapahtunut siinä, että nykyään juostaan paljon enemmän rauhallista pk-lenkkiä. Aerobisen suorituskyvyn lisäämisen tarkoituksena on palautumisen edistäminen/nopeuttaminen, jota tarvitaan erityisesti raskaiden leiriviikonloppujen aikana ja niiden jälkeen, mutta myös arjessa seurajoukkueiden treeneissä. Myös Mika kertoo fysiikkaharjoittelun auttavan pitkillä ja raskailla leireillä jaksamiseen, sekä nopeampaan palautumiseen kovista kuormituksista.

“Lisäksi hyvä kuntopohja auttaa jaksamaan kisamatkoilla paremmin niin fyysisesti kuin myös psyykkisestikin. Palautuminen otetaan huomioon myös keskustelemalla urheilijoiden kanssa ja seuraamalla kuormitusta harjoituspäiväkirjan avulla”, toteaa Mika.

“Fyysisten osa-alueiden spesifin harjoittelun tarkoitus on tukea urheilijaa kehittymään lajin ja erityisesti maajoukkueen harjoittelutavan vaatimukset huomioiden”, kertoo Maria.

Maajoukkueen fysiikkaharjoittelun tavoitteena on parantaa suorituskykyä, joihin kuuluvat esimerkiksi voima ja räjähtävyys. Lisäksi fysiikkaharjoittelu monipuolistaa harjoittelua ja tältä osin sen tavoitteena on esimerkiksi ennaltaehkäistä loukkaantumisia.

“Harjoittelun monipuolistaminen tarkoittaa, että fysiikkatreenit sisältävät myös lajille epätyypillisiä liikesuuntia ja -ratoja, kuten vetoliikkeitä”, tarkentaa Maria.

Jos fysiikkaharjoittelu ei ole osa oman joukkueesi treeniohjelmaa ja haluaisit aloittaa fysiikkaharjoittelun, kannattaa apua kysyä omalta valmentajalta. Valmentajan kannattaa tutustua SCL:n fysiikkaharjoittelun testipatteristoon, joka löytyy täältä.

Fysiikkaharjoittelun lisääminen omaan treeniohjelmaan on Marian mukaan kuin rahan laittamista pankkiin.

“Jos aloittaa fysiikkatreenin ajoissa, ehtii sen hyödyistä nauttimaan pidempään”, toteaa Maria.

 

Teksti: SCL Viestintätyöryhmän jäsen Suvi Nuttunen

SCL hallituksen kokoustiedote 16/2022

Hallitus kokoontui maanantaina 12.12.2022 vuoden 16. kokoukseensa.

Hallitus hyväksyi työryhmän esittämät tarkennukset uuteen lisenssijärjestelmään

Syyskokouksessa päätetyn mukaisesti SCL ja kaikki sen alaiset jäsenseurat siirtyvät vuonna 2023 uuteen lisenssijärjestelmään. Lisenssijärjestelmän muutos tulee voimaan uuden lisenssikauden alkaessa 1.8.2023. Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäsenseuroista koottu työryhmä on valmistellut tarkennuksia lisenssijärjestelmän ehtoihin ja lisenssien hintoihin. Hallitus hyväksyi työryhmän esityksen. Esitys löytyy täältä. 

Linjauksia ikärajoihin ja edustusoikeuksien myöntämiseen

Jäsenistölle järjestetyn lausuntokierroksen pohjalta SCL hallitus on linjannut ikärajoista ja edustusoikeuksien jakamisesta tulevaisuudessa. Linjaukset kirjataan sääntöihin ja ne julkaistaan vuoden 2023 maaliskuun loppuun mennessä.

  • Uusiin ikärajoihin siirrytään kauden 2023–2024 alussa tämän ikärajataulukon mukaisesti. Kaudella 2023–2024 vuonna 2010 syntyneet voivat poikkeuksellisesti kilpailla junioreiden cheersarjassa leveleillä 1–4. Lisäksi taulukkoon on lisätty minien osalta myös sarjojen alaikärajat.
  • Youth-sarja lisätään osaksi SCL:n kilpailusarjoja kaudelle 2023–2024.
  • Youth-sarja kilpaillaan Super-kilpailuissa eikä siitä jaeta edustusoikeuksia kansainvälisiin kilpailuihin – asiaa tarkastellaan uudelleen syksyllä 2024 kun sarjaa on järjestetty yhden kokonaisen kilpailukauden ajan ja voidaan arvioida sen osallistujamäärä ja taso. Mikäli sarjasta päätetään myöntää edustusoikeuksia kv-arvokilpailuihin, sarja siirretään kilpailtavaksi SM-kilpailuissa.
  • Junioreiden EM-edustusoikeuksien jakamiseen ei tehdä muutoksia, EM-edustus myönnetään SM-kilpailuissa 1. ja 2. sijoittuneelle joukkueelle.
  • Junioreiden MM-edustusoikeus jaetaan jatkossa seuralle, jonka joukkue sijoittuu 1. SM-kilpailuissa – seuralla on vapaus koota MM-kilpailuihin osallistuva joukkue parhaaksi katsomallansa tavalla, liiton vahva suositus on, että joukkuevalinta avataan siten, että joukkueeseen on mahdollista hakea myös muista seuroista ja toteutetaan projektiluontoisesti. Tällä päätöksellä ja suosituksella pyritään vastaamaan esille tuotuihin huoliin urheilijoiden peruskauden puuttumisesta, kuormituksen kasvamisesta ja kulujen kasautumisesta urheilijoille, joiden odotetaan jo juniori-iässä osallistuvan yhden kauden aikana SM-, EM- ja MM-kilpailuihin.
  • MM-edustusoikeus jaetaan yllä esitetyllä tavalla jo vuoden 2023 SM-kilpailuista. Näin ollen erillistä MM-karsintakilpailua ei enää vuonna 2023 järjestetä.

ICU International Cup – uusi kansainvälinen kilpailu seurajoukkueille

ICU lisää vuonna 2023 kilpailukalenteriinsa uuden kilpailun seurajoukkueille. Kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa vuoden 2023 huhtikuussa, MM-kilpailujen jälkeen 23.–24. huhtikuuta Orlandossa, USA:ssa. Vuonna 2023 kilpailussa järjestetään kaikki samat kilpailusarjat kuin MM-kilpailuissa cheerleading-sarjoissa. Kilpailussa ei siis vuonna 2023 järjestetä Performance Cheer -sarjoja. Edustusoikeuden kilpailuun myöntää kansallinen lajiliitto. Jokaisessa sarjassa voi kilpailla 2 joukkuetta per maa, kuitenkin siten, että joukkueita voi lähettää vain yhdelle levelille. Suomi ei tule myöntämään edustusoikeuksia vielä vuoden 2023 kilpailuihin.

ICU International Cup kilpaillaan ICU:n säännöillä ja arvostelukaavakkeella ja sen tavoitteena onkin lisätä kansainvälisiä kilpailumahdollisuuksia seurajoukkueille nimenomaan ICU sääntöjen alaisissa kilpailuissa.

Suomi tukee kansainvälisten kilpailumahdollisuuksien lisäämistä seurajoukkueille ja pyrkii vaikuttamaan ICU:hun tulevaisuudessa siten, että seurajoukkueille suunniteltu kilpailu löytäisi kilpailukalenterista sille sopivan ajankohdan ja kilpailu kiertäisi eli se järjestettäisiin eri puolilla maailmaa, ei aina vain Orlandossa, jossa jo MM-kisat järjestetään. Myös MM-kilpailuiden kiertäminen on yksi Cheerleadingliiton pitkän aikavälin vaikuttamistavoitteista kansainvälisessä työssä.

Vuodelle 2024 myös Suomi myöntää edustusoikeuksia seurajoukkueille ICU International Cupiin. Edustusoikeus myönnetään joukkueelta tulleen hakemuskirjeen ja SM-kisamenestyksen perusteella. Hakemukset käsittelee liiton hallitus. Hakuaika kisoihin on vuosittain tammikuusta alkaen ja kestää noin viikon SM-kilpailuiden jälkeen, jonka jälkeen päätökset tehdään. Vuodelle 2024 hakuaika aukeaa toukokuussa 2023, kun kilpailu on ensimmäistä kertaa järjestetty.

Cheerleadingliiton liittojohtoisiin joukkueisiin kuuluvat maajoukkueurheilijat eivät voi osallistua ICU International Cupiin seurajoukkueensa jäsenenä silloin kun kilpailu ajoittuu MM-kilpailumatkan ajankohtaan. Tämä vastaa nykyistä käytäntöä niiden kilpailuiden osalta, joita tälläkin hetkellä järjestetään samaan aikaan MM-kilpailuiden kanssa.

Lisäksi hallitus keskusteli ajankohtaisista kv-asioista ja päätti SCL:n edustajista helmikuussa Prahassa järjestettävään ECU kongressiin, jossa pääaiheena on EM-kilpailuiden kehittäminen ja tulevaisuus. SCL:n edustajina toimivat varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen sekä hallituksen jäsen Maiju Hautamäki. Lisäksi SCL puheenjohtaja Riikka Taivassalo osallistuu tapahtumaan ECU:n kilpailutoimikunnan puheenjohtajan roolissa.

SCL hallitus kokoontuu seuraavan kerran vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 9. tammikuuta.

 

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo (riikka.taivassalo@scl.fi)

Kevään rinkileirit järjestetään kaupunkileireinä – haku auki!

Kevään 2023 maajoukkuerinkileirit järjestetään päiväleireinä Helsingissä ja Tampereella. Rinkileirit ovat osa SCL:n huippu-urheilijan leirityspolkua.  Leirit ovat suunnattu 2007 tai aikaisemmin syntyneille edustustasolla kilpaileville urheilijoille, joiden tavoitteena on hakea liittojohtoisiin maajoukkueisiin 1-5 vuoden kuluttua.

Kevään maajoukkuerinkileirit

  • Helsingissä 18.-19.2.2023
  • Tampereella 4.-5.3.2023

Hinta 120 €/leiri (kyseessä päiväleiri, ei majoitusta)

Rinkileirillä saat osaavilta rinkileirivalmentajilta neuvoja omaan harjoitteluusi tavoitteidesi saavuttamiseksi. Lisäksi opit treenaamaan huippu-urheilijan tavoin.

Hakulomakkeeseen

Mikäli urheilija on hakenut rinkileireille syksyn 2022 aikana, ei hakemusta tarvitse täyttää uudestaan. Heihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen.

Jokaisen rinkileirille osallistujan tulee olla suorittanut SUEK:in Puhtaasti paras -koulutus.

Lisätietoja: Huippu-urheilukoordinaattori Pirita Sorvisto (pirita.sorvisto@scl.fi)