SCL teettää kyselyn valmennuskulttuurista jäsenseuroille kevään 2019 aikana yhteistyössä taloustutkimuksen kanssa

Cheerleadingin harrastajamäärän kasvu on ollut voimakasta viimeisten vuosien aikana vaihdellen vuosittain 10-25% välillä. Nopea jäsenmäärän kasvu on luonut toiminnalle uusia haasteita mm. valmentajien saatavuuden suhteen. Näillä haasteilla on myös vaikutuksensa lajin valmennuskulttuuriin ja ennen kaikkea siihen millaiseksi valmennuskulttuuri muotoutuu tulevaisuudessa.

Osana Suomen Cheerleadingliiton missiota on toimia ennakoivasti ja lajin kehityssuuntia aistien. Näin liitto voi tuottaa jäsenistölle palveluita ja tukitoimia, jotka tukevat seurojen kehitystä ja mahdollistavat hyvinvoivat seurat. Toteuttaakseen tätä missiota, SCL on päättänyt teettää keväällä 2019 jäsenistölleen kyselyn lajin valmennuskulttuurista. Tiedon puolueettomuuden varmistamiseksi, kyselyn toteuttaa ulkopuolinen taho. Valmennuskulttuurikyselyn tavoitteena on ennakoida kulttuuria ja siinä tapahtuvia muutoksia, ennaltaehkäistä mahdollisia nopean kasvun tuomia haasteita ja reagoida mahdollisesti esille nouseviin haasteisiin.
Valmennuskulttuurikyselyn ajankohta on ajoitettu tälle keväälle, jotta sen tarjoamaa tutkittua tietoa voidaan hyödyntää huippu-urheilun strategiatyössä. Tutkimustietoa tullaan hyödyntämään myös valmennuskoulutuksen ja lajin turvallisuuden kehittämisessä.

Valmennuskulttuurikyselyssä tullaan tutkimaan seuraavia teemoja:
• urheilijan motivaatio
• valmennuskulttuuri sisältäen mm.
o ilmapiirin
o turvallisuuden ja
o valmentajan toiminnan

SCL:n valmennuskulttuurikysely on osa taitolajien valmennuskulttuurin selvittämistyötä, jossa ovat mukana Voimistelu- ja Taitoluisteluliitto. Voimisteluliitto on jo teettänyt oman kyselynsä ja Taitoluisteluliitto toteuttaa sen tämän kevään aikana. Olemalla mukana kyselyssä, SCL saa laajempaa ja vertailukelpoista tietoa samanlaisten lajien valmennuskulttuureista.

Lisätietoa kyselyn käytännön toteutuksesta lähetetään jäsenseuroille lähiaikoina.

Lisätietoja kyselyyn liittyen liitossa antaa toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen, sähköpostitse osoitteesta heidi.heiskanen@scl.fi tai puhelimitse numerosta 045-209 5499.

Jaguars Spirit Ahtletes ry on vuoden 2018 Tähtiseura

Olympiakomitean Vuoden Tähtiseura -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa viime viikonloppuna Tähtiseura-päivillä Helsingissä. Palkinnon voitti jyväskyläläinen cheerleadingseura Jaguars Spirit Ahtletes ry. Upean tunnustuksen lisäksi seura vastaanotti 5 000 euroa palkintorahaa.

Lue lisää ”Jaguars Spirit Ahtletes ry on vuoden 2018 Tähtiseura”

Hallituksen kokoustiedote 9/2018

SCL:n hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 15.8.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisten syksyn toimintaan ja ensi vuoden suunnitteluun liittyvien asioiden lisäksi mm. seuraavia asioita:

  • Käynnistyvien maajoukkueprojektien ajankohtainen tilanne
  • Huippu-urheilustrategian valmistelutilanne
  • SCL edustajien lähettäminen ECU sääntöfoorumiin. Foorumiin lähetetään tuomarivaliokunnan ja sääntötoimikunnan puheenjohtajat sekä kaksi tekniseksi tuomariksi erikoistuvaa tuomariston jäsentä.
  • SCL edustajien lähettäminen FISUn opiskelijoiden MM-kilpailuihin. Edustajiksi lähetetään toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen sekä hallituksen varapuheenjohtaja Anna Sällylä.
  • Hyväksyttiin Suomen cheerleadingliiton uudeksi jäseneksi Leppävirran Viri.
  • Otettiin tiedoksi EM-pääsihteerin loppuraportti kesä-heinäkuun vaihteessa järjestetyistä koti EM-kilpailuista.

Seuraava hallituksen kokous pidetään syyskuun alussa, kun hallitus ja toimiston väki kokoontuu syyskauden käynnistäville strategiapäiville 1.-2.9. Vierumäen urheiluopistolle.