Suomen Cheerleadingliitolle EU-rahoitusta Inclusive Cheerleading -hankkeeseen

Suomen Cheerleadingliiton koordinoimalle hankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin hallinnoima Erasmus + -rahoitus. Kaksivuotisen ”Identification of barriers and best practices for inclusive cheerleading” -hankkeen tavoitteena on edistää erityisen tuen tarpeessa olevien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia cheerleadingin parissa. Lue lisää ”Suomen Cheerleadingliitolle EU-rahoitusta Inclusive Cheerleading -hankkeeseen”