Hallituksen kokoustiedote 8/22

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 23. toukokuuta.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista talouden tilannetta ja saatiin tiedoksi SCL:n hakemus OKM:n hankeavustusta varten. OKM jakaa erityisavustusta valtakunnallisten lajiliittojen osaamisen kehittämiseen koronapandemian aiheuttamien haittojen korjaamiseksi lasten ja nuorten urheilussa. SCL on hakenut avustusta valmentajakoulutusten ja kouluttajien osaamisen kehittämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista lasten ja nuorten urheilutoiminnassa ja näin tukea Cheerleadingliiton alaisten seurojen harrastajamäärien palauttamista koronapandemian jälkeen takaisin kasvu-uralle.

Hallitus kävi myös kuluneen kauden palautteiden perusteella linjauskeskustelun tulevaisuuden maajoukkuetoiminnasta. SCL on kerännyt palautetta maajoukkuetoiminnasta toiminnassa mukana olleilta valmentajilta ja urheilijoilta ja käynyt lisäksi keskustelua myös juniorimaajoukkueiden edustajien kanssa.

Keskustelussa linjattiin tulevan kauden maajoukkuetoiminnan kehittämisen painopisteistä. Keskustelua jatketaan pidemmälle tulevaisuuteen katsovien huippu-urheilun kehittämistoimenpiteiden osalta kesäkuussa.

Lisäksi kokouksessa Cheerleadingliiton uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Oulun Pyrintö ja SCL:n edustajaksi Olympiakomitean kevätkokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettävään ylimääräiseen kokoukseen valtuutettiin osallistujiksi puheenjohtaja Riikka Taivassalo ja toiminnanjohtaja Anni Vesa.

Kansainvälisissä asioissa hallitus päätti yhteispohjoismaisen linjauksen mukaisesti tukea ECU hallitukseen Pohjois-Euroopan edustajaksi tanskalaista Mikael Sohn Ottesenia, joka on edustanut aluetta jo useita vuosia. ECU:n hallituksen vaalit käydään vuosikokouksen yhteydessä Ateenassa 30.6.

Hallitus kokoontuu kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 20. kesäkuuta.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Hakuaikaa jatkettu: Tule meille talous- ja hallintokoordinaattoriksi!

Sykkiikö sydämesi hyvälle hallinnolle ja ajantasaisille talousluvuille? Innostutko yhdessä tekemisestä ja mahdollisuudesta kehittää uutta? Haluatko mukaan kasvavan ja vauhdikkaan lajin pariin rakentamaan toimivia ja joustavia talouden ja hallinnon rakenteita Suomen Cheerleadingliittoon?  

Haemme nyt liitolle talous- ja hallintokoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen.  

Suomen Cheerleadingliitto ry (SCL) on vuonna 1995 perustettu lajiliitto, jonka alaisuuteen kuuluu 58 jäsenseuraa. Cheerleading liikuttaa noin 14 000 lasta, nuorta ja aikuista ympäri Suomen. Liiton toiminta koostuu koulutustoiminnasta, jäsenpalveluista, tapahtumista, huippu-urheilusta ja cheerleadingin edunvalvonnasta Suomessa. Toimistomme sijaitsee Sporttitalossa Helsingin Pitäjänmäellä. Etätöitä teemme joustavasti.  

Talous- ja hallintokoordinaattori vastaa liiton talouden ja hallinnon arkirutiineista yhdessä muiden toimihenkilöiden ja toiminnanjohtajan kanssa. Hän vastaa SCL:n lisenssimyynnistä ja siihen liittyvistä kysymyksistä, toimii keskeisessä roolissa mm. osto- ja myyntireskontran ylläpidossa ja vastaa ostopalveluiden kilpailuttamisesta. Talous- ja hallintokoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä liiton toimihenkilöiden kanssa ja toiminnanjohtajan työparina. Lisäksi vastuulla voi olla itsenäisiä kehittämisprojekteja. Lähimpiä työparejasi ovat liiton toiminnanjohtaja sekä asiantuntevat ja kannustavat kollegat. Liiton kirjanpito ostetaan kirjanpitoyhtiöltä, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta itsenäisestä osto- ja myyntireskontran ylläpidosta, näkemyksellistä otetta talouden ja hallinnon kokonaisuuksiin sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Eduksi luetaan kokemus järjestötoiminnasta sekä yhdistyslain ja järjestötoiminnan rahoitukseen liittyvien säädösten ja prosessien ymmärrys. Lisäksi eduksi luetaan kokemus asiakasrajapinnassa työskentelystä ja asiakasneuvonnasta. Arvostamme täsmällistä työtapaa, hyviä yhteistyötaitoja sekä avointa, joustavaa ja kehitysmyönteistä otetta työn tekemiseen.   

Tarjoamme sinulle innostavan ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön, joustavat työtavat ja hyvät työsuhde-edut. Noudatamme Urheilujärjestöjen työehtosopimusta, jonka lisäksi SCL:llä on myös talokohtaisia lisäetuja. 

Työ vaatii ajoittaista ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista pääasiassa kotimaassa. Työ alkaa viimeistään 1.8.2022. Tehtävä on sijaisuus, joka jatkuu 31.8.2023 saakka, mahdollisesti myös pidempään.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen 9.6.2022. mennessä osoitteeseen anni.vesa@scl.fi. Laita viestin aiheeksi SCL talous- ja hallintokoordinaattori. Hakemusaineisto tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimipituus on kaksi liuskaa. Laita tiedoston nimeksi pelkkä oma nimesi.   

Hakijoiden haastattelut toteutetaan viikolla 24 Sporttitalolla Helsingissä.  

Lisätietoja tehtävästä antaa liiton toiminnanjohtaja Anni Vesa. Tavoitat Annin puhelimitse numerosta 050-544 1231 perjantaina 3.6. klo 9-10, maanantaina 6.6. klo 10-11 ja torstaina 9.6. klo 10-11. Valitettavasti emme vastaa sähköpostitiedusteluihin. 

Katsaus kevätkokoukseen 2022 ja hallituksen kokoustiedote 6/22

Kevätkokoustiedote

Cheerleadingliiton kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 10.4. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa esiteltiin jäsenistölle tehdyn strategiakyselyn tulokset ja kuluvalle vuodelle kohdistettavat sopeutustoimet. Koronapandemiasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Merkittävimmät säästötoimenpiteet tämän vuoden aikana kohdistetaankin maajoukkuetoimintaan siten, että kauden 2023 maajoukkueleiritys käynnistetään vasta vuoden 2023 puolella. Kauden 2023 maajoukkuetoiminnasta tiedotetaan lisää MM-kisojen jälkeen toukokuussa.

Hallituksen kokoustiedote 6/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa kevätkokouksen jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisten asioiden lisäksi Cheerleadingliiton kansainvälisen toiminnan tavoitteista tulevien ICU:n ja ECU:n vuosikokousten edellä. Suomen tavoitteena on olla aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja ja pyrkiä viemään lajia suuntaan, jossa kansainväliset arvokilpailut ovat laadukkaita ja niihin osallistuvien maiden määrä korkeammalla tasolla kasvaa tasaisesti. Suomi tukee tulevassa ICU:n vuosikokouksessa esityslistalla olevia hallintoon keskittyviä sääntömuutoksia, jotka mm. jatkossa mahdollistavat vuosikokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin.

Hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseensa maanantaina 2.5.

Hallituksen kokoustiedote 5/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa maanantaina 28.3. Kokouksessa hyväksyttiin kilpailusäännöt kaudelle 2022-2023 ja päätettiin tälle vuodelle kohdistettavista talouden sopeutustoimista. Koronasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet merkittävän tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Sopeutustoimista annetaan katsaus jäsenistölle kevätkokouksen yhteydessä.  

 

Lisäksi hallitus nimitti Virpi Ylikorven Euroopan edustajaksi Special Olympics Cheer Resource Teamiin. Special Olympics on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy erityisesti kehitysvammaisten liikuttamiseen ja liikunnan edellytysten parantamiseen. Organisaatiolla on eri lajeihin keskittyviä toimikuntia (Resource Team), joista yksi on cheerin oma toimikunta. Cheerleadingliitolle tuli kyseinen nimityspyyntö ICU:n kautta ja pyysimme esityksiä kahdesta Erasmus Inclusive Cheerleading hankkeessa mukana olleesta seurasta, Golden Spiritistä ja Funky Teamista. 

 

Säännöt kaudelle 2022-2023 hyväksytty 

 

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus päättää maaliskuun loppuun mennessä seuraavan kauden kilpailusäännöistä. Tulevalle kaudelle kilpailusääntöjen osalta on tehty laajempi uudistustyö, jossa sääntödokumentti on käyty kokonaisuudessaan läpi ja muokattu vastaamaan nykyisen toiminnan rakenteita. Uudistuksen aikana on kuultu laajasti SCL toimielimissä mukana olevia toimijoita ja jäsenistölle järjestettiin aiheeseen liittyen sääntöforum maaliskuun alussa. Sääntöfoorumin palautteen perusteella hallitus päätti lisätoimenpiteenä jäsenistölle suunnattavasta sääntökyselystä. Kiitämme kaikkia sääntötyöhön panoksensa antaneita toimijoita. Kilpailusääntödokumentti kaudelle 2022-2023 löytyy täältä ja kooste merkittävimmistä uudistuksista täältä.

 

Alkuvuoden 2022 aikana on käyty keskustelua myös Euroopanliitto ECU:n piirissä siirtymisestä junioreiden osalta korkeampiin ikärajoihin siten, että tulevaisuudessa ECU:n ikärajat vastaisivat ICU:ssa jo nyt käytössä olevia ikärajoja. ECU:n vuosikokous päättää asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta kesäkuun lopussa järjestettävässä vuosikokouksessaan. Suomessa SCL on jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päättänyt aloittaa siirtymän joka tapauksessa tulevalla kaudella siten, että siirtyminen kohti ICU:n ikärajoja käynnistetään vuosi kerrallaan. Suomi vaikuttaa ECU:n suuntaan kevään aikana siten, että myös ECU:ssa käyttöön otettaisiin sama siirtymäjärjestely ja näin ollen Suomen ikärajat olisivat siirtymäajan linjassa ECU:n kanssa.  

 

Lisäksi ensi vuodelle tehdään muutos minien level 1 ja level 2 Super-kilpailuiden ikäluokkajakoon siten, että jatkossa sarjoissa on vuoden päällekkäisyys. Tämä tarjoaa seuroille paremman mahdollisuuden muodostaa joukkueita eri sarjoihin. Lisäksi näiden levelien ryhmästunt sarjat lisätään myös Super-kilpailuihin, jotta myös pienemmällä porukalla kilpaileminen on mahdollista.  

 

Junioreissa seurajoukkueiden kokoamat yhteistyöjoukkueet MM-kilpailuihin ovat herättäneet niin ikään kysymyksiä sääntömuutoksiin liittyen ja näistä keskusteltiin mm. sääntöfoorumissa. Sääntöihin ei käytäntöjen osalta kuitenkaan tehty muutoksia vaan myös tulevalla kaudella MM-edustusoikeus voidaan myöntää ainoastaan jäsenseuralle karsintakilpailuissa saavutetun tuloksen ja pisterajan perusteella. Näin varmistetaan, että MM-edustusoikeuden saavalla joukkueella on takanaan hallinnollinen rakenne, joka pystyy toteuttamaan MM-kilpailuosallistumiseen liittyvät velvoitteet ja joukkue vastaa tasoa, jonka Suomi haluaa kilpailuihin edustajakseen lähettää. Ikärajojen yhtenäistämisen myötä tulevina vuosina pohdittavaksi tulee uudelleen kysymys siitä, miten junioreiden edustaja MM-kilpailuihin valitaan ja tästä tullaan käymään keskustelua jäsenistön kanssa strategiatyön yhteydessä.  

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Hallituksen kokoustiedote 4/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa Vierumäellä järjestetyn hallituksen ja toimiston yhteisen strategiapäivän yhteydessä sunnuntaina 6.3. Kokouksessa hallitus hyväksyi kevätkokousmateriaalit, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, päätti kevään kierroksella myönnettävistä ansiomerkeistä ja keskusteli ajankohtaisista linjauksista maajoukkuetoimintaan, sääntöuudistukseen ja kansainvälisiin asioihin liittyen.  

Minien haasteellisiin ikärajoihin haetaan ratkaisuja – jäsenistölle tulossa kysely sarjatoiveista 

Hallitus käsitteli palautetta sääntöfoorumista ja päätti sen perusteella toimenpiteistä ja ehdotuksista vielä ennen varsinaisen sääntödokumentin hyväksymistä maaliskuun lopussa. Hallitus mm. päätti esittää sääntötyöryhmälle klassikot level 1 sarjan lisäämistä valikoimaan sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella. Lisäksi jäsenistölle suunnataan kysely vielä tämän kevään kilpailujen osalta, jossa on mahdollisuus vaikuttaa loppukevään kilpailuihin lisättäviin sarjoihin. Tällä pyritään vastaamaan mm. sääntöfoorumissakin esille nousseeseen huoleen minien tämänhetkisistä ikärajoista ja niihin liittyvistä haasteista. Tulevalle kaudelle on lisäksi syytä valmistella minien ikärajoihin liittyen ehdotus, joka palvelee jäsenistön tarpeita. Kilpailujärjestelmän yhteydessä päätetty minien ikärajojen jakaminen kahteen kansallisen tason Super-kilpailuissa vaikuttaa koronapandemian jälkeisessä harrastajamäärätilanteessa aiheuttavan haasteita lähes kaikenkokoisille seuroille eikä näin ollen juuri nyt palvele seurojen tarpeita ja tulevaa kasvua.  

ECU:n ikärajoihin odotettavissa muutoksia tulevina vuosina 

Lisäksi hallitus keskusteli sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella yleisemminkin ikärajoista. Helmikuussa järjestyn ECU kongressin perusteella näyttää siltä, että ECU tulee siirtymään seuraavien vuosien aikana yhtenäisiin ikärajoihin ICU:n kanssa. Asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta päätetään kesällä ECU vuosikokouksessa Ateenassa. Sääntöfoorumissa käydyn keskustelun perusteella hallitus pohtii uusiin ikärajoihin siirtymisen käynnistämistä Suomessa jo seuraavalla kaudella siten, että urheilijat, jotka tulevaisuudessa voivat edelleen kilpailla junioreissa EM- ja MM-tasolla voisivat halutessaan jäädä junioreihin jo nyt. Samaan aikaan siirtymistä aikuisiin ei kuitenkaan estettäisi vaan tämä jäisi seurojen ja urheilijoiden päätettäväksi. Varmuus siitä, millä ikärajoilla vuoden 2023 EM-kilpailuissa kilpaillaan saadaan heinäkuussa, kun ECU vuosikokous on asiasta päättänyt. SCL pyrkii lisäksi vaikuttamaan ECU:hun siten, että muutos tehdään mahdollisimman luonnollisella siirtymäajalla, johon jäsenmaiden on helppo sopeutua. 

Cheerleadingliiton hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseen maanantaina 28. maaliskuuta.  

Lisätietoja: Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

Pirita Sorvisto Cheerleadingliiton huippu-urheilukoordinaattoriksi

Suomen Cheerleadingliitto on valinnut kauppatieteiden maisteri Pirita Sorviston liiton uudeksi huippu-urheilukoordinaattoriksi. Sorvisto valmistuu keväällä 2022 myös liikunnanohjaajaksi, keskittyen opinnoissaan erityisesti huippu-urheiluun. Tehtävä on vakituinen. 

 

“Lähden innoissani tähän tehtävään, on mahtavaa päästä mukaan toteuttamaan ja kehittämään lajin maajoukkuetoimintaa ja huippu-urheilua. Cheerleadingissa on saatu jo huikeaa menestystä, enkä malta odottaa pääseväni mukaan seuraaviin lukuihin lajin historiassa.” Sorvisto kertoo. 

 

Sorvisto on aiemmin toiminut muun muassa vaativissa projektinjohdon ja tuotekehityksen tehtävissä. Intohimonsa liikunnan parista löytänyt Sorvisto on sittemmin täydentänyt kaupallisen alan koulutustaan liikunnanohjaajakoulutuksella. Sorvisto myös vapaa-ajallaan valmentaa ja kehittää cheerleadingin aikuisliikunnan osaamista. 

 

“Piritan vankka kokemus projektinjohdosta sekä kehittämistehtäviä tukeva koulutus antavat erinomaiset valmiudet huippu-urheilukoordinaattorin tehtävään. Ratkaisukeskeinen asenne ja systemaattinen työote täydentävät entisestään osaamiskokonaisuutta. Maajoukkuetoiminta ja suomalainen huippu-cheer saa Piritasta määrätietoisen ja innostavan luotsin liiton toimistolle” toteaa liiton toiminnanjohtaja Anni Vesa. 

 

Sorvisto aloittaa tehtävässään 14.3.2022. Ennen aloitusta Sorvisto pääsee jo tutustumaan maajoukkuetoimintaan.

Lisätietoja:

SCL:n toiminnanjohtaja Anni Vesa

SCL hakee huippu-urheilukoordinaattoria!

Oletko ammattiurheilun osaaja, jolle maajoukkuetoiminta on tuttua? Innostutko yhdessä tekemisestä ja mahdollisuudesta työskennellä vauhdikkaan, menestyvän ja kasvavan joukkuelajin parissa? Tule meille Suomen Cheerleadingliittoon huippu-urheilukoordinaattoriksi! 

Haemme nyt liitolle huippu-urheilukoordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen 

Suomen Cheerleadingliitto ry (SCL) on vuonna 1995 perustettu lajiliitto, jonka alaisuuteen kuuluu 56 jäsenseuraa. Cheerleading liikuttaa noin 14 000 lasta, nuorta ja aikuista ympäri Suomen. Liiton toiminta koostuu koulutustoiminnasta, jäsenpalveluista, tapahtumista, huippu-urheilusta ja cheerleadingin edunvalvonnasta Suomessa. Toimistomme sijaitsee Sporttitalossa Helsingin Pitäjänmäellä. Etätöitä teemme joustavasti. 

Huippu-urheilukoordinaattori vastaa liiton maajoukkuetoiminnasta ja tukee cheer-lajien strategista kehittämistä kohti kansainvälistä edelläkävijyyttä. Tehtävään kuuluu myös oman vastuualueen arjen taloushallintoa sekä viestintää.  

Huippu-urheilukoordinaattorin keskeinen tehtävä on vastata liiton kolmen aikuisten maajoukkueen toiminnasta, sekä kehittää lajin huippu-urheilua yhteistyökumppaneiden ja sisäisten asiantuntijoiden tukemana SCL:n huippu-urheilustrategian mukaisesti. Lisäksi hän vastaa lajin kehittämiseen keskittyvien toimielinten, huippu-urheilun ohjausryhmän ja lajiasiantuntijaryhmien toiminnasta. 

Liittojohtoisessa maajoukkuetoiminnassa on mukana yhteensä noin 100 henkilöä. Syksyn 2021 MM-kilpailuissa Suomen kaikki aikuisten joukkueet sijoittuivat mitaleille. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta maajoukkuetoiminnasta, vankkaa ja käytännön tehtävissä osoitettua projektinjohtamisen taitoa sekä hyvää paineenhallintaa ja itsensä johtamisen taitoa. Huippu-urheilukoordinaattorilta odotamme sujuvaa englannin kielen taitoa sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Eduksi luetaan urheilufysiologiaan liittyvä osaaminen. Hakemallamme henkilöllä on joustava ja kannustava asenne, huolellinen ja oma-aloitteinen työote sekä sosiaalinen persoonallisuus. 

SCL:ssä sinua odottaa innostunut ja työhönsä sitoutunut tiimi, sekä hyvät työsuhde-edut. Työ vaatii ajoittaista ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista pääasiassa kotimaassa. Työ alkaa viimeistään 14.3.2022. 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen viimeistään sunnuntaina 13.2.2022 osoitteeseen anni.vesa@scl.fi. Laita viestin aiheeksi huippu-urheilukoordinaattori. Hakemusaineisto tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimipituus on kaksi liuskaa. Laita tiedoston nimeksi pelkkä oma nimesi.  

Hakijoiden haastattelut toteutetaan 15.-18.2.2022 joustavasti läsnä tai etäyhteyksien välityksellä. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana ja haastatteluja voidaan toteuttaa myös hakuajan vielä ollessa käynnissä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa liiton toiminnanjohtaja Anni Vesa. Tavoitat Annin puhelimitse numerosta 050-544 1231 tiistaina 1.2. ja 8.2. klo 10-11 sekä perjantaina 11.2. klo 9-10. Valitettavasti emme vastaa sähköpostitiedusteluihin. 

SCL hallituksen kokoustiedote 1/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 17. tammikuuta. Kokouksessaan hallitus järjestäytyi vuodelle 2022. Hallituksen jäsenet ja vastuualueet luettavissa täältä. Hallituksen vastuualueet jakautuvat SCL organisaation eri toimielimien mukaisesti.  

Lisäksi hallitus käsitteli kokouksessa ajankohtaista koronatilannetta ja sen vaikutuksia mm. maajoukkuetoimintaan sekä MM-kilpailujärjestelyihin ja sai katsauksen viime vuoden talouden toteumaan. Lisäksi hallitus sai tiedoksi kahden jäsenseuran, Aalto Predators ja Rivoli ry eroilmoitukset. Vuoden 2022 alkaessa Cheerleadingliitossa on 56 jäsenseuraa.  

Lisäksi hallitus käsitteli vuoden vaihtumiseen liittyviä päätösasioita ja nimitti kilpailuvaliokuntaan uusia jäseniä. Hallitus keskusteli myös toistaiseksi täyttämättä olevan huippu-urheilukoordinaattorin rekrytoinnista. Rekrytointi käynnistetään mahdollisimman pian.  

Cheerleadingliiton kilpailusäännöt uudistuvat 

Hallitus sai kokouksessaan katsauksen myös ajankohtaiseen sääntöuudistustyöhön. SCL:n kilpailusääntöjen kokonaisuudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa sääntödokumentti vastaamaan uutta kilpailujärjestelmää. Kilpailusääntöjen turvallisuusosioon ei tässä yhteydessä esitetä muutoksia vaan SCL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan edelleen ECU:n sääntöjä. Kauden 2022-2023 säännöt julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenistö pääsee keskustelemaan sääntöuudistuksesta ja ehdotettavista muutoksista sääntöfoorumissa 3. maaliskuuta. Sääntöforum järjestetään virtuaalisesti.  

Lisätietoja: Cheerleadingliiton hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

Wilma Sirkka SCL:n viestintäkoordinaattoriksi 

Suomen Cheerleadingliitto on valinnut liikuntatieteiden maisteri Wilma Sirkan liiton viestintäkoordinaattoriksi. Tehtävä on määräaikainen ja sijoittuu tammikuussa 2022 käynnistyvään Innostu Cheeristä! -hankkeeseen. 

”Olen enemmän kuin innoissani tästä uudesta roolista ja sen tuomista mahdollisuuksista itselle rakkaan lajin parissa. On mahtavaa päästä ideoimaan ja toteuttamaan valtakunnallista hanketta yhdessä seurojen kanssa.” Wilma Sirkka toteaa. 

Innostu Cheeristä! on opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella rahoitettava viestinnällinen hanke, jonka tavoitteena on innostaa lajin pariin uusia harrastajia sekä houkutella lajin pariin takaisin entisiä harrastajia. Hankkeessa konseptoidaan kampanja ja luodaan yhdessä seurojen kanssa rakenteet, jotka mahdollistavat kampanjan jatkumisen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen puitteissa toteutetaan myös koulutuksia seuroille. 

“Wilman aiempi kokemus, tuoreimpana salibandyn MM-kisaorganisaatiosta, on mainio pohja hankkeen vetämiselle. Hänellä on raikas ote kumppanuuksien käytännön hoitamiseen ja reipas tekemisen meininki, joka sopii hyvin innostamaan hankkeen pariin sekä seuratoimijat että harrastajat” kertoo SCL:n toiminnanjohtaja Anni Vesa. 

Viestintäkoordinaattorin tehtävä on liitossa uusi. Sirkka aloittaa tehtävässään 10.1.2022. 

 

Lisätietoja 

Anni Vesa 

Toiminnanjohtaja 

Maajoukkueen urheilijoita on palkittu URA-säätiön opiskeluapurahalla!

Kolmetoista Suomen Cheerleadingliiton maajoukkueurheilijaa ovat saaneet URA-säätiön aktiiviurheilijan 1500 € opiskeluapurahan.

Palkittuja urheilijoita ovat

Felicia Backström, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan seudun urheiluakatemia, West Coast Vikings, Platinum

Malla Brännare, Metropolia ammattikorkeakoulu, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Funky Team

Tuuve Häkkinen, Helsingin yliopisto, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Helsinki Athletics Cheerleaders

Kayleigh Karinen, Helsingin yliopisto, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea

Milla Keränen, Laurea-ammattikorkeakoulu, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Funky Team

Sonja Kortelainen, Laurea-ammattikorkeakoulu, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Helsinki Athletics Cheerleaders

Maria Märkälä, Aalto-yliopisto, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Helsinki Athletics Cheerleaders

Jessika Ojajärvi, Kisakallion Urheiluopisto, Helsinki Athletics Cheerleaders

Katri Pohjakallio, Helsingin yliopisto, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Helsinki Athletics Cheerleaders

Emmi Reenkola, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Funky Team

Joanna Remes, Hyria, Helsinki Athletics Cheerleaders

Hanna Stocklin, Helsingin yliopisto, Helsinki Athletics Cheerleaders

Vilja Veikkolainen, Metropolia ammattikorkeakoulu, Pk-seudun urheiluakatemia Urhea, Helsinki Athletics Cheerleaders

URA-säätiön tarkoituksena on edistää urheilijoiden ammattiin valmistumista ja pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa päättäneiden urheilijoiden koulutus. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Suomen Cheerleadingliitto onnittelee apurahan saaneita!