Hallituksen kokoustiedote 15/22

Hallituksen kokoustiedote 15/2022

 

Hallitus kokoontui maanantaina 14.11.2022 vuoden 15. kokoukseensa. Kokouksessa kuultiin katsaus kuluvan vuoden talouteen, myönnettiin puheenjohtaja Riikka Taivassalolle liiton edustusoikeus Olympiakomitean syyskokoukseen sekä käsiteltiin sääntötulkintaa, joka päätettiin lähettää uudelleen sääntötoimikunnan käsittelyyn.

Hallitus myönsi myös kauden 2023-2024 kilpailunjärjestämisoikeudet tapahtumatuottajan valmisteleman esityksen mukaan. Hallituksen jäsen Pieta Salonen on yhteydessä kilpailuja hakeneihin seuroihin. Tulevalla kaudella kisoja tullaan järjestämään monipuolisesti ympäri Suomea. Ilahduttavan moni seura on jättänyt hakemuksen, joukossa myös monia ensikertalaisia. Kaikille sellaisille seuroille, jotka eivät ole saaneet hakemaansa kisaan järjestämisoikeutta, pyritään tarjoamaan jotain muuta kisakalenterin mukaista kisaa järjestettäväksi.

Hallitus käsitteli myös seuroilta tullutta toivetta harkita uudelleen käynnissä olevan kisakauden SM-sarjojen sijoittelua. Hallitus totesi, että kisajärjestelmää tulisi muuttaa niin, että SM-sarjoja koskevia kilpailuja tulisi jatkossa tarjota tasaisesti kaikilla alueilla. Kuluvan kauden osalta muutos toteutetaan niin, että Start Länsi -kisojen ohella mahdollisuutta lisätä SM-sarjat tarjotaan myös Start Etelä -kisan järjestävälle seuralle.

Näiden lisäksi hallitus käsitteli erillisenä yksityiskohtana lisenssiuudistuksen työrukkasen toiveesta valmentajalisenssejä uudessa lisenssijärjestelmässä. Hallitus totesi, että jokaisella valmennustehtävissä toimivalla tulee olla valmentajalisenssi uuden lisenssijärjestelmän puitteissa 1.8.2023. Yksityiskohdat ja lisenssihinnat päättää SCL:n hallitus lisenssiuudistuksen työrukkasen esityksestä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään joulukuussa 2022.

Lisätietoja: Varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen

SCL syyskokous kokoontui 16.10.2022 Tampereelle

Suomen Cheerleadingliiton syyskokous pidettiin 16.10. Tampereella koronavuosien jälkeen jälleen läsnäkokouksena. Kokous vahvisti liiton talousarvion vuodelle 2023. Toiminnan painopisteitä tulevalle vuodelle ovat sujuva siirtymä uuteen lisenssijärjestelmään, lajin turvallisen toimintaympäristön vahvistaminen, lajin kasvun tukeminen harrastetoiminnan vetovoimaa kehittämällä sekä strategiatyön valmistuminen. 

Syyskokous vahvisti myös liiton talousarvion vuodelle 2023. Talouden suuntaviivoista käytiin vilkas keskustelu, ja erityisesti keskustelua herätti esitetty uudistus kaikkia harrastajia koskettavaan lisenssijärjestelmään siirtymisestä 1.8.2023 lähtien. Syyskokous päätyi hyväksymään talousarvion ja uuteen lisenssijärjestelmään siirtymisen, mutta velvoitti hallitusta perustamaan erillisen työryhmän ratkaisemaan lisenssijärjestelmän avoimet kysymykset yhdessä seurojen kanssa kokouksessa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Lisenssiuudistuksen työrukkaseen ilmoittautumislinkki lähetään seuroille viikkotiedotteessa viikolla 42. Uuden lisenssijärjestelmän myötä liiton jäsenmaksu seuroille poistuu. 

Kokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle nykyisistä hallituksen jäsenistä Pieta Salosen ja Tiina-Mari Asikaisen. Lisäksi uutena hallituksen varsinaisena jäsenenä aloittaa Marika Aalto ja hallituksen varajäsenenä Maiju Hautamäki. 

Kokous vahvisti myös kurinpitosäännöt tulevalle vuodelle ilman muutoksia nykyisiin kurinpitosääntöihin sekä käsitteli muut sääntömääräiset asiat. Liiton kevätkokouksen 2023 ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

SCL maajoukkueet etsivät huoltajia kaudelle 22-23!

 Suomen cheerleadingliiton (SCL) maajoukkueet etsivät huoltajia maajoukkuekaudelle 2023 (syyskuu 2022-toukokuu 2023). Huoltajana olet keskeinen tukipilari sekä urheilijoille että valmentajille ja avainroolissa sujuvan maajoukkuekauden onnistumisessa. Pääset osaksi cheerleadingin huippujoukkueiden matkaa MM-lavalle ja elämään joukkueen mukana onnistumiset ja haasteet. Huoltajan tehtävä on luottamustehtävä, josta ei makseta erillistä palkkiota. SCL korvaa huoltajan tehtävän hoitoon liittyvät matka- ja majoituskustannukset. Huoltajan työhön opastaa ja työssä koko kauden ajan tukena on SCL:n toimisto. 

SCL:llä on kolme maajoukkuetta; naisten cheermaajoukkue, sekacheermaajoukkue ja cheertanssimaajoukkue. Joukkueet kilpailevat lajin MM-kilpailuissa Orlandossa, Yhdysvalloissa huhtikuussa 2023. Jokaiselle joukkueelle etsitään omaa huoltajaa vastaamaan joukkueen käytännön asioiden sujuvuudesta ja tukemaan joukkueen kauden onnistumista.  

Sinun rooliisi kuuluu 

 • Osallistuminen maajoukkueen leiritykseen (1-4/2023) ja kisamatkalle (4/2023), leirien ja matkan käytännön asiat yhdessä SCL:n toimiston ja maajoukkuevalmentajien kanssa 
 • Läheinen yhteistyö urheilijoiden, valmentajien ja muiden toimijoiden kuten alaikäisten urheilijoiden vanhempien kanssa 
 • Viestintä ja tiedotus urheilijoille tärkeistä asioista 
 • Urheilijan tukeminen leireillä ja/tai matkalla 
 • Urheilijan tukeminen ja apu mahdollisissa loukkaantumistilanteissa leireillä ja/tai matkalla 
 • Valmentajien tukeminen käytännön asioiden osalta 
 • Varusteiden jako ja kisapukujen järjestelyt yhdessä SCL:n toimiston kanssa 
 • Osallistuminen leirien valmistelupalavereihin ja purkupalavereihin   
 • Muut joukkuekohtaiset tehtävät 

Me odotamme sinulta 

 • Kiinnostusta huipputason cheerleadingiin ja halua antaa oma panos joukkueen onnistuneen kauden toteutumiseen 
 • Avoimuutta ja sujuvaa kommunikointia urheilijoiden, valmentajien, liiton toimistotyöntekijöiden ja muiden toimijoiden kanssa 
 • Joustavuutta ja hyvää muutoksen sietokykyä 
 • Hyvää paineensietokykyä 
 • Positiivista asennetta, järjestelmällisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja 
 • Mahdollisuutta oman auton käyttöön sekä valmiutta ajaa ajoneuvoa myös Yhdysvalloissa 
 • Vahvaa englannin kielitaitoa 

Eduksi katsomme myös 

 • EA / lääkintäosaaminen 
 • Kokemusta ryhmien kanssa matkustamisesta kansainvälisesti 
 • Tausta urheilujoukkueiden huoltajana toimimisesta 

Haku tehtävään 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään sunnuntaina 11.9.2022 osoitteeseen anni.vesa@scl.fi. Laita viestin aiheeksi “huoltaja” ja joukkueen nimi. Hakemusaineisto tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimipituus on kaksi liuskaa. Laita tiedoston nimeksi pelkkä oma nimesi.   

Lisätietoja tehtävästä antaa liiton toiminnanjohtaja Anni Vesa. Tavoitat Annin puhelimitse numerosta 050-544 1231 maanantaina 29.8. klo 13-14, torstaina 1.9. klo 13-14 sekä maanantaina 5.9. klo 13-14. Valitettavasti emme vastaa sähköpostitiedusteluihin. 

Hallituksen kokoustiedote 11/2022

SCL hallituksen kokoustiedote 11/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 15. elokuuta. Kokouksessa kuultiin katsaus kuluvan vuoden talouteen, päätettiin vuoden 2022 arvokilpailujen perusteella myönnettävistä mitalituista sekä viestintä- ja markkinointikoordinaattorin tehtävän vakinaistamisesta. Lisäksi vahvistettiin jäsenseura Popula Team 90 eroaminen liitosta loppuneen lajitoiminnan johdosta.

Wilma Sirkka jatkaa SCL:n viestintä- ja markkinointikoordinaattorina 

Hallitus päätti strategian mukaisesta vakituisen viestintä- ja markkinointikoordinaattorin palkkauksesta. Cheerleadingliiton viestintä- ja markkinointikoordinaattorina jatkaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tehtävää määräaikaisesti Innostu Cheeristä -hankkeen puitteissa hoitanut Wilma Sirkka. Vakituisen viestintä- ja markkinointikoordinaattorin rekrytointia on siirretty koronapandemian aiheuttamien talouden haasteiden johdosta jo kahden vuoden ajan.

Mitalitukia kansainvälisistä arvokilpailuista 

Vuonna 2022 päästiin vihdoin kilpailemaan jälleen myös kansainvälisissä arvokilpailuissa, joissa Suomen menestys oli huimaa. Hallitus myönsi elokuun kokouksessaan Suomen edustusjoukkueina toimiville seurajoukkueille mitalitukia menestyksen mukaisesti vuonna 2019 vahvistettujen SCL:n mitalitukien jakoperiaatteiden mukaisesti. Junioreiden MM-kilpailuista mitalitukea myönnettiin hopealle sijoittuneelle juniorityttöjen cheerjoukkue SSC Blastille. EM-kilpailuista mitalitukea myönnetään vain kultaa saavuttaneille joukkueille ja näin ollen mitalitukea myönnettiin kolmelle aikuisten sarjojen kultamitaistijoukkueelle HAC Elitelle, FTC Gorillazille ja DT Dancersille sekä sekä juniorityttöjen cheersarjassa EM-kultaa voittaneelle HAC jr. Elitelle.

Hallitus vahvisti myös kauden 2022–2023 kilpailusäännöt heinäkuussa tehdyn ikärajamuutoksen osalta. Päivitetyt säännöt löytyvät täältä. Muilta osin sääntöihin ei tehty muutoksia.

Hallitus kokoontuu erilliseen budjettikokoukseen 5. syyskuuta ja seuraavan kerran laajemmalla asialistalla SCL hallituksen ja toimiston henkilökunnan yhteisten strategiapäivien yhteydessä 18. syyskuuta.

Lisätietoja: Cheerleadingliiton hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi

Hallituksen kokoustiedote 8/22

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 23. toukokuuta.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista talouden tilannetta ja saatiin tiedoksi SCL:n hakemus OKM:n hankeavustusta varten. OKM jakaa erityisavustusta valtakunnallisten lajiliittojen osaamisen kehittämiseen koronapandemian aiheuttamien haittojen korjaamiseksi lasten ja nuorten urheilussa. SCL on hakenut avustusta valmentajakoulutusten ja kouluttajien osaamisen kehittämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista lasten ja nuorten urheilutoiminnassa ja näin tukea Cheerleadingliiton alaisten seurojen harrastajamäärien palauttamista koronapandemian jälkeen takaisin kasvu-uralle.

Hallitus kävi myös kuluneen kauden palautteiden perusteella linjauskeskustelun tulevaisuuden maajoukkuetoiminnasta. SCL on kerännyt palautetta maajoukkuetoiminnasta toiminnassa mukana olleilta valmentajilta ja urheilijoilta ja käynyt lisäksi keskustelua myös juniorimaajoukkueiden edustajien kanssa.

Keskustelussa linjattiin tulevan kauden maajoukkuetoiminnan kehittämisen painopisteistä. Keskustelua jatketaan pidemmälle tulevaisuuteen katsovien huippu-urheilun kehittämistoimenpiteiden osalta kesäkuussa.

Lisäksi kokouksessa Cheerleadingliiton uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Oulun Pyrintö ja SCL:n edustajaksi Olympiakomitean kevätkokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettävään ylimääräiseen kokoukseen valtuutettiin osallistujiksi puheenjohtaja Riikka Taivassalo ja toiminnanjohtaja Anni Vesa.

Kansainvälisissä asioissa hallitus päätti yhteispohjoismaisen linjauksen mukaisesti tukea ECU hallitukseen Pohjois-Euroopan edustajaksi tanskalaista Mikael Sohn Ottesenia, joka on edustanut aluetta jo useita vuosia. ECU:n hallituksen vaalit käydään vuosikokouksen yhteydessä Ateenassa 30.6.

Hallitus kokoontuu kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 20. kesäkuuta.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Hakuaikaa jatkettu: Tule meille talous- ja hallintokoordinaattoriksi!

Sykkiikö sydämesi hyvälle hallinnolle ja ajantasaisille talousluvuille? Innostutko yhdessä tekemisestä ja mahdollisuudesta kehittää uutta? Haluatko mukaan kasvavan ja vauhdikkaan lajin pariin rakentamaan toimivia ja joustavia talouden ja hallinnon rakenteita Suomen Cheerleadingliittoon?  

Haemme nyt liitolle talous- ja hallintokoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen.  

Suomen Cheerleadingliitto ry (SCL) on vuonna 1995 perustettu lajiliitto, jonka alaisuuteen kuuluu 58 jäsenseuraa. Cheerleading liikuttaa noin 14 000 lasta, nuorta ja aikuista ympäri Suomen. Liiton toiminta koostuu koulutustoiminnasta, jäsenpalveluista, tapahtumista, huippu-urheilusta ja cheerleadingin edunvalvonnasta Suomessa. Toimistomme sijaitsee Sporttitalossa Helsingin Pitäjänmäellä. Etätöitä teemme joustavasti.  

Talous- ja hallintokoordinaattori vastaa liiton talouden ja hallinnon arkirutiineista yhdessä muiden toimihenkilöiden ja toiminnanjohtajan kanssa. Hän vastaa SCL:n lisenssimyynnistä ja siihen liittyvistä kysymyksistä, toimii keskeisessä roolissa mm. osto- ja myyntireskontran ylläpidossa ja vastaa ostopalveluiden kilpailuttamisesta. Talous- ja hallintokoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä liiton toimihenkilöiden kanssa ja toiminnanjohtajan työparina. Lisäksi vastuulla voi olla itsenäisiä kehittämisprojekteja. Lähimpiä työparejasi ovat liiton toiminnanjohtaja sekä asiantuntevat ja kannustavat kollegat. Liiton kirjanpito ostetaan kirjanpitoyhtiöltä, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta itsenäisestä osto- ja myyntireskontran ylläpidosta, näkemyksellistä otetta talouden ja hallinnon kokonaisuuksiin sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Eduksi luetaan kokemus järjestötoiminnasta sekä yhdistyslain ja järjestötoiminnan rahoitukseen liittyvien säädösten ja prosessien ymmärrys. Lisäksi eduksi luetaan kokemus asiakasrajapinnassa työskentelystä ja asiakasneuvonnasta. Arvostamme täsmällistä työtapaa, hyviä yhteistyötaitoja sekä avointa, joustavaa ja kehitysmyönteistä otetta työn tekemiseen.   

Tarjoamme sinulle innostavan ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön, joustavat työtavat ja hyvät työsuhde-edut. Noudatamme Urheilujärjestöjen työehtosopimusta, jonka lisäksi SCL:llä on myös talokohtaisia lisäetuja. 

Työ vaatii ajoittaista ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista pääasiassa kotimaassa. Työ alkaa viimeistään 1.8.2022. Tehtävä on sijaisuus, joka jatkuu 31.8.2023 saakka, mahdollisesti myös pidempään.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen 9.6.2022. mennessä osoitteeseen anni.vesa@scl.fi. Laita viestin aiheeksi SCL talous- ja hallintokoordinaattori. Hakemusaineisto tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimipituus on kaksi liuskaa. Laita tiedoston nimeksi pelkkä oma nimesi.   

Hakijoiden haastattelut toteutetaan viikolla 24 Sporttitalolla Helsingissä.  

Lisätietoja tehtävästä antaa liiton toiminnanjohtaja Anni Vesa. Tavoitat Annin puhelimitse numerosta 050-544 1231 perjantaina 3.6. klo 9-10, maanantaina 6.6. klo 10-11 ja torstaina 9.6. klo 10-11. Valitettavasti emme vastaa sähköpostitiedusteluihin. 

Katsaus kevätkokoukseen 2022 ja hallituksen kokoustiedote 6/22

Kevätkokoustiedote

Cheerleadingliiton kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 10.4. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa esiteltiin jäsenistölle tehdyn strategiakyselyn tulokset ja kuluvalle vuodelle kohdistettavat sopeutustoimet. Koronapandemiasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Merkittävimmät säästötoimenpiteet tämän vuoden aikana kohdistetaankin maajoukkuetoimintaan siten, että kauden 2023 maajoukkueleiritys käynnistetään vasta vuoden 2023 puolella. Kauden 2023 maajoukkuetoiminnasta tiedotetaan lisää MM-kisojen jälkeen toukokuussa.

Hallituksen kokoustiedote 6/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa kevätkokouksen jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisten asioiden lisäksi Cheerleadingliiton kansainvälisen toiminnan tavoitteista tulevien ICU:n ja ECU:n vuosikokousten edellä. Suomen tavoitteena on olla aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja ja pyrkiä viemään lajia suuntaan, jossa kansainväliset arvokilpailut ovat laadukkaita ja niihin osallistuvien maiden määrä korkeammalla tasolla kasvaa tasaisesti. Suomi tukee tulevassa ICU:n vuosikokouksessa esityslistalla olevia hallintoon keskittyviä sääntömuutoksia, jotka mm. jatkossa mahdollistavat vuosikokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin.

Hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseensa maanantaina 2.5.

Hallituksen kokoustiedote 5/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa maanantaina 28.3. Kokouksessa hyväksyttiin kilpailusäännöt kaudelle 2022-2023 ja päätettiin tälle vuodelle kohdistettavista talouden sopeutustoimista. Koronasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet merkittävän tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Sopeutustoimista annetaan katsaus jäsenistölle kevätkokouksen yhteydessä.  

 

Lisäksi hallitus nimitti Virpi Ylikorven Euroopan edustajaksi Special Olympics Cheer Resource Teamiin. Special Olympics on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy erityisesti kehitysvammaisten liikuttamiseen ja liikunnan edellytysten parantamiseen. Organisaatiolla on eri lajeihin keskittyviä toimikuntia (Resource Team), joista yksi on cheerin oma toimikunta. Cheerleadingliitolle tuli kyseinen nimityspyyntö ICU:n kautta ja pyysimme esityksiä kahdesta Erasmus Inclusive Cheerleading hankkeessa mukana olleesta seurasta, Golden Spiritistä ja Funky Teamista. 

 

Säännöt kaudelle 2022-2023 hyväksytty 

 

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus päättää maaliskuun loppuun mennessä seuraavan kauden kilpailusäännöistä. Tulevalle kaudelle kilpailusääntöjen osalta on tehty laajempi uudistustyö, jossa sääntödokumentti on käyty kokonaisuudessaan läpi ja muokattu vastaamaan nykyisen toiminnan rakenteita. Uudistuksen aikana on kuultu laajasti SCL toimielimissä mukana olevia toimijoita ja jäsenistölle järjestettiin aiheeseen liittyen sääntöforum maaliskuun alussa. Sääntöfoorumin palautteen perusteella hallitus päätti lisätoimenpiteenä jäsenistölle suunnattavasta sääntökyselystä. Kiitämme kaikkia sääntötyöhön panoksensa antaneita toimijoita. Kilpailusääntödokumentti kaudelle 2022-2023 löytyy täältä ja kooste merkittävimmistä uudistuksista täältä.

 

Alkuvuoden 2022 aikana on käyty keskustelua myös Euroopanliitto ECU:n piirissä siirtymisestä junioreiden osalta korkeampiin ikärajoihin siten, että tulevaisuudessa ECU:n ikärajat vastaisivat ICU:ssa jo nyt käytössä olevia ikärajoja. ECU:n vuosikokous päättää asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta kesäkuun lopussa järjestettävässä vuosikokouksessaan. Suomessa SCL on jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päättänyt aloittaa siirtymän joka tapauksessa tulevalla kaudella siten, että siirtyminen kohti ICU:n ikärajoja käynnistetään vuosi kerrallaan. Suomi vaikuttaa ECU:n suuntaan kevään aikana siten, että myös ECU:ssa käyttöön otettaisiin sama siirtymäjärjestely ja näin ollen Suomen ikärajat olisivat siirtymäajan linjassa ECU:n kanssa.  

 

Lisäksi ensi vuodelle tehdään muutos minien level 1 ja level 2 Super-kilpailuiden ikäluokkajakoon siten, että jatkossa sarjoissa on vuoden päällekkäisyys. Tämä tarjoaa seuroille paremman mahdollisuuden muodostaa joukkueita eri sarjoihin. Lisäksi näiden levelien ryhmästunt sarjat lisätään myös Super-kilpailuihin, jotta myös pienemmällä porukalla kilpaileminen on mahdollista.  

 

Junioreissa seurajoukkueiden kokoamat yhteistyöjoukkueet MM-kilpailuihin ovat herättäneet niin ikään kysymyksiä sääntömuutoksiin liittyen ja näistä keskusteltiin mm. sääntöfoorumissa. Sääntöihin ei käytäntöjen osalta kuitenkaan tehty muutoksia vaan myös tulevalla kaudella MM-edustusoikeus voidaan myöntää ainoastaan jäsenseuralle karsintakilpailuissa saavutetun tuloksen ja pisterajan perusteella. Näin varmistetaan, että MM-edustusoikeuden saavalla joukkueella on takanaan hallinnollinen rakenne, joka pystyy toteuttamaan MM-kilpailuosallistumiseen liittyvät velvoitteet ja joukkue vastaa tasoa, jonka Suomi haluaa kilpailuihin edustajakseen lähettää. Ikärajojen yhtenäistämisen myötä tulevina vuosina pohdittavaksi tulee uudelleen kysymys siitä, miten junioreiden edustaja MM-kilpailuihin valitaan ja tästä tullaan käymään keskustelua jäsenistön kanssa strategiatyön yhteydessä.  

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo

Hallituksen kokoustiedote 4/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa Vierumäellä järjestetyn hallituksen ja toimiston yhteisen strategiapäivän yhteydessä sunnuntaina 6.3. Kokouksessa hallitus hyväksyi kevätkokousmateriaalit, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, päätti kevään kierroksella myönnettävistä ansiomerkeistä ja keskusteli ajankohtaisista linjauksista maajoukkuetoimintaan, sääntöuudistukseen ja kansainvälisiin asioihin liittyen.  

Minien haasteellisiin ikärajoihin haetaan ratkaisuja – jäsenistölle tulossa kysely sarjatoiveista 

Hallitus käsitteli palautetta sääntöfoorumista ja päätti sen perusteella toimenpiteistä ja ehdotuksista vielä ennen varsinaisen sääntödokumentin hyväksymistä maaliskuun lopussa. Hallitus mm. päätti esittää sääntötyöryhmälle klassikot level 1 sarjan lisäämistä valikoimaan sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella. Lisäksi jäsenistölle suunnataan kysely vielä tämän kevään kilpailujen osalta, jossa on mahdollisuus vaikuttaa loppukevään kilpailuihin lisättäviin sarjoihin. Tällä pyritään vastaamaan mm. sääntöfoorumissakin esille nousseeseen huoleen minien tämänhetkisistä ikärajoista ja niihin liittyvistä haasteista. Tulevalle kaudelle on lisäksi syytä valmistella minien ikärajoihin liittyen ehdotus, joka palvelee jäsenistön tarpeita. Kilpailujärjestelmän yhteydessä päätetty minien ikärajojen jakaminen kahteen kansallisen tason Super-kilpailuissa vaikuttaa koronapandemian jälkeisessä harrastajamäärätilanteessa aiheuttavan haasteita lähes kaikenkokoisille seuroille eikä näin ollen juuri nyt palvele seurojen tarpeita ja tulevaa kasvua.  

ECU:n ikärajoihin odotettavissa muutoksia tulevina vuosina 

Lisäksi hallitus keskusteli sääntöfoorumissa saadun palautteen perusteella yleisemminkin ikärajoista. Helmikuussa järjestyn ECU kongressin perusteella näyttää siltä, että ECU tulee siirtymään seuraavien vuosien aikana yhtenäisiin ikärajoihin ICU:n kanssa. Asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta päätetään kesällä ECU vuosikokouksessa Ateenassa. Sääntöfoorumissa käydyn keskustelun perusteella hallitus pohtii uusiin ikärajoihin siirtymisen käynnistämistä Suomessa jo seuraavalla kaudella siten, että urheilijat, jotka tulevaisuudessa voivat edelleen kilpailla junioreissa EM- ja MM-tasolla voisivat halutessaan jäädä junioreihin jo nyt. Samaan aikaan siirtymistä aikuisiin ei kuitenkaan estettäisi vaan tämä jäisi seurojen ja urheilijoiden päätettäväksi. Varmuus siitä, millä ikärajoilla vuoden 2023 EM-kilpailuissa kilpaillaan saadaan heinäkuussa, kun ECU vuosikokous on asiasta päättänyt. SCL pyrkii lisäksi vaikuttamaan ECU:hun siten, että muutos tehdään mahdollisimman luonnollisella siirtymäajalla, johon jäsenmaiden on helppo sopeutua. 

Cheerleadingliiton hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseen maanantaina 28. maaliskuuta.  

Lisätietoja: Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi 

Pirita Sorvisto Cheerleadingliiton huippu-urheilukoordinaattoriksi

Suomen Cheerleadingliitto on valinnut kauppatieteiden maisteri Pirita Sorviston liiton uudeksi huippu-urheilukoordinaattoriksi. Sorvisto valmistuu keväällä 2022 myös liikunnanohjaajaksi, keskittyen opinnoissaan erityisesti huippu-urheiluun. Tehtävä on vakituinen. 

 

“Lähden innoissani tähän tehtävään, on mahtavaa päästä mukaan toteuttamaan ja kehittämään lajin maajoukkuetoimintaa ja huippu-urheilua. Cheerleadingissa on saatu jo huikeaa menestystä, enkä malta odottaa pääseväni mukaan seuraaviin lukuihin lajin historiassa.” Sorvisto kertoo. 

 

Sorvisto on aiemmin toiminut muun muassa vaativissa projektinjohdon ja tuotekehityksen tehtävissä. Intohimonsa liikunnan parista löytänyt Sorvisto on sittemmin täydentänyt kaupallisen alan koulutustaan liikunnanohjaajakoulutuksella. Sorvisto myös vapaa-ajallaan valmentaa ja kehittää cheerleadingin aikuisliikunnan osaamista. 

 

“Piritan vankka kokemus projektinjohdosta sekä kehittämistehtäviä tukeva koulutus antavat erinomaiset valmiudet huippu-urheilukoordinaattorin tehtävään. Ratkaisukeskeinen asenne ja systemaattinen työote täydentävät entisestään osaamiskokonaisuutta. Maajoukkuetoiminta ja suomalainen huippu-cheer saa Piritasta määrätietoisen ja innostavan luotsin liiton toimistolle” toteaa liiton toiminnanjohtaja Anni Vesa. 

 

Sorvisto aloittaa tehtävässään 14.3.2022. Ennen aloitusta Sorvisto pääsee jo tutustumaan maajoukkuetoimintaan.

Lisätietoja:

SCL:n toiminnanjohtaja Anni Vesa