Uutiset > Yleinen > Hallituksen kokoustiedote 5/2022

Hallituksen kokoustiedote 5/2022

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa maanantaina 28.3. Kokouksessa hyväksyttiin kilpailusäännöt kaudelle 2022-2023 ja päätettiin tälle vuodelle kohdistettavista talouden sopeutustoimista. Koronasta aiheutuvat maajoukkuetoimintaan kohdistuneet lisäkulut sekä samalla alentuneet tuottotavoitteet kilpailutoiminnan ja lisenssimyynnin osalta ovat jo alkuvuoden aikana aiheuttaneet merkittävän tarpeen sopeuttaa taloutta tämän vuoden aikana. Sopeutustoimista annetaan katsaus jäsenistölle kevätkokouksen yhteydessä.  

 

Lisäksi hallitus nimitti Virpi Ylikorven Euroopan edustajaksi Special Olympics Cheer Resource Teamiin. Special Olympics on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy erityisesti kehitysvammaisten liikuttamiseen ja liikunnan edellytysten parantamiseen. Organisaatiolla on eri lajeihin keskittyviä toimikuntia (Resource Team), joista yksi on cheerin oma toimikunta. Cheerleadingliitolle tuli kyseinen nimityspyyntö ICU:n kautta ja pyysimme esityksiä kahdesta Erasmus Inclusive Cheerleading hankkeessa mukana olleesta seurasta, Golden Spiritistä ja Funky Teamista. 

 

Säännöt kaudelle 2022-2023 hyväksytty 

 

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus päättää maaliskuun loppuun mennessä seuraavan kauden kilpailusäännöistä. Tulevalle kaudelle kilpailusääntöjen osalta on tehty laajempi uudistustyö, jossa sääntödokumentti on käyty kokonaisuudessaan läpi ja muokattu vastaamaan nykyisen toiminnan rakenteita. Uudistuksen aikana on kuultu laajasti SCL toimielimissä mukana olevia toimijoita ja jäsenistölle järjestettiin aiheeseen liittyen sääntöforum maaliskuun alussa. Sääntöfoorumin palautteen perusteella hallitus päätti lisätoimenpiteenä jäsenistölle suunnattavasta sääntökyselystä. Kiitämme kaikkia sääntötyöhön panoksensa antaneita toimijoita. Kilpailusääntödokumentti kaudelle 2022-2023 löytyy täältä ja kooste merkittävimmistä uudistuksista täältä.

 

Alkuvuoden 2022 aikana on käyty keskustelua myös Euroopanliitto ECU:n piirissä siirtymisestä junioreiden osalta korkeampiin ikärajoihin siten, että tulevaisuudessa ECU:n ikärajat vastaisivat ICU:ssa jo nyt käytössä olevia ikärajoja. ECU:n vuosikokous päättää asiasta ja siihen liittyvästä mahdollisesta siirtymäajasta kesäkuun lopussa järjestettävässä vuosikokouksessaan. Suomessa SCL on jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päättänyt aloittaa siirtymän joka tapauksessa tulevalla kaudella siten, että siirtyminen kohti ICU:n ikärajoja käynnistetään vuosi kerrallaan. Suomi vaikuttaa ECU:n suuntaan kevään aikana siten, että myös ECU:ssa käyttöön otettaisiin sama siirtymäjärjestely ja näin ollen Suomen ikärajat olisivat siirtymäajan linjassa ECU:n kanssa.  

 

Lisäksi ensi vuodelle tehdään muutos minien level 1 ja level 2 Super-kilpailuiden ikäluokkajakoon siten, että jatkossa sarjoissa on vuoden päällekkäisyys. Tämä tarjoaa seuroille paremman mahdollisuuden muodostaa joukkueita eri sarjoihin. Lisäksi näiden levelien ryhmästunt sarjat lisätään myös Super-kilpailuihin, jotta myös pienemmällä porukalla kilpaileminen on mahdollista.  

 

Junioreissa seurajoukkueiden kokoamat yhteistyöjoukkueet MM-kilpailuihin ovat herättäneet niin ikään kysymyksiä sääntömuutoksiin liittyen ja näistä keskusteltiin mm. sääntöfoorumissa. Sääntöihin ei käytäntöjen osalta kuitenkaan tehty muutoksia vaan myös tulevalla kaudella MM-edustusoikeus voidaan myöntää ainoastaan jäsenseuralle karsintakilpailuissa saavutetun tuloksen ja pisterajan perusteella. Näin varmistetaan, että MM-edustusoikeuden saavalla joukkueella on takanaan hallinnollinen rakenne, joka pystyy toteuttamaan MM-kilpailuosallistumiseen liittyvät velvoitteet ja joukkue vastaa tasoa, jonka Suomi haluaa kilpailuihin edustajakseen lähettää. Ikärajojen yhtenäistämisen myötä tulevina vuosina pohdittavaksi tulee uudelleen kysymys siitä, miten junioreiden edustaja MM-kilpailuihin valitaan ja tästä tullaan käymään keskustelua jäsenistön kanssa strategiatyön yhteydessä.  

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo