Uutiset > Yleinen > SCL syyskokous kokoontui 16.10.2022 Tampereelle

SCL syyskokous kokoontui 16.10.2022 Tampereelle

Suomen Cheerleadingliiton syyskokous pidettiin 16.10. Tampereella koronavuosien jälkeen jälleen läsnäkokouksena. Kokous vahvisti liiton talousarvion vuodelle 2023. Toiminnan painopisteitä tulevalle vuodelle ovat sujuva siirtymä uuteen lisenssijärjestelmään, lajin turvallisen toimintaympäristön vahvistaminen, lajin kasvun tukeminen harrastetoiminnan vetovoimaa kehittämällä sekä strategiatyön valmistuminen. 

Syyskokous vahvisti myös liiton talousarvion vuodelle 2023. Talouden suuntaviivoista käytiin vilkas keskustelu, ja erityisesti keskustelua herätti esitetty uudistus kaikkia harrastajia koskettavaan lisenssijärjestelmään siirtymisestä 1.8.2023 lähtien. Syyskokous päätyi hyväksymään talousarvion ja uuteen lisenssijärjestelmään siirtymisen, mutta velvoitti hallitusta perustamaan erillisen työryhmän ratkaisemaan lisenssijärjestelmän avoimet kysymykset yhdessä seurojen kanssa kokouksessa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Lisenssiuudistuksen työrukkaseen ilmoittautumislinkki lähetään seuroille viikkotiedotteessa viikolla 42. Uuden lisenssijärjestelmän myötä liiton jäsenmaksu seuroille poistuu. 

Kokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle nykyisistä hallituksen jäsenistä Pieta Salosen ja Tiina-Mari Asikaisen. Lisäksi uutena hallituksen varsinaisena jäsenenä aloittaa Marika Aalto ja hallituksen varajäsenenä Maiju Hautamäki. 

Kokous vahvisti myös kurinpitosäännöt tulevalle vuodelle ilman muutoksia nykyisiin kurinpitosääntöihin sekä käsitteli muut sääntömääräiset asiat. Liiton kevätkokouksen 2023 ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.