Uutiset > Hallituksen kokoustiedote > Hallituksen kokoustiedote 8/2021

Hallituksen kokoustiedote 8/2021

SCL hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 26. huhtikuuta.
Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista koronavirustilannetta ja päivitettiin uuden tiedon ja selvityksen
myötä linjausta ammattilaisurheilun määritelmästä cheerleadingissä (erillinen tiedote toimitettu seuroille).

Lisäksi hallitus käsitteli jäsenistölle tehdyn SM-kilpailuihin liittyvän kyselyn tuloksia ja päätti SM-kilpailun järjestämisestä etätoteutuksena. Hallitus myös käynnisti kevään strategiakierroksen
käsittelemällä alue- ja seuratoiminnan strategisia tavoitteita ja niiden toteutumista.

SM-kilpailut järjestetään etädiginä – ohjelman toimitus lauantaina 12.6.

Hallitus päätti järjestää SM-kilpailut alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesäkuussa kuitenkin siten,
että kilpailu toteutetaan etädiginä ja ohjelman toimituspäivämäärä on lauantai 12.6. Varsinaisen SM-kilpailulähetyksen tarkkaan ajankohtaan palataan mahdollisimman pian.

SM-kilpailuiden järjestäminen ja alueittain eroavat harjoittelurajoitukset ovat herättäneet paljon
keskustelua viime viikkojen aikana. Jäsenistölle tehdyssä SM-kilpailuihin liittyvässä kyselyssä jakolinja
kilpailuiden järjestämisen suhteen näkyi selvästi. Osalle seuroista kilpailuiden järjestäminen on
tärkeää kauden loppuunsaattamisen ja harjoittelurauhan turvaamisen näkökulmasta ja osa seuroista
ei koe SM-kilpailun järjestämistä vuonna 2021 järkevänä lainkaan. Sekä SM-kilpailun järjestäminen
että järjestämättä jättäminen aiheuttaa seuroissa tunteita epätasa-arvoisesta kohtelusta.
Kyselyn tuloksissa enemmistö jäsenistöstä asettui sen kannalle, että kilpailu järjestetään ennakkoon
ilmoitettuna ajankohtana SM-kilpailuna, eikä sääntöihin tehdä muutoksia.

Näin ollen SCL hallitus katsoo, että SM-kilpailun järjestäminen palvelee tässä tilanteessa suurinta osaa
jäsenistöä. Lisäksi hallitus pitää SM-kilpailujen järjestämistä tässä poikkeustilanteessa lajin edun
mukaisena, kun kilpailut on terveysturvallisesti mahdollista järjestää. SM-kilpailun järjestämisellä
pitkän tauon jälkeen on iso merkitys erityisesti isoille juniori-ikäluokille, jotka syksyllä siirtyvät
aikuisiin.

Pyrimme myös vastaamaan niihin esitettyihin haasteisiin, joita kilpailun järjestämistä vastustavat
tahot ovat tuoneet esille. Yhtenä esimerkkinä tästä on päätös venyttää ohjelman toimitusaikaa
ennalta ilmoitettuun kilpailupäivämäärään asti. Lisäksi huolena esille tuodut mahdolliset
henkilökohtaiset haitat esimerkiksi siitä, että SM-kilpailuista koronatilanteen vuoksi pois jääminen voi
vaikuttaa urheilijan menestyksen arvioimiseen mahdollisissa tulevissa hakutilanteissa, pyritään
luonnollisesti huomioimaan ja haluammekin viestittää, että tällaisten tapausten ilmaantuessa liitto on
mielellään urheilijan ja seuran tukena hakuprosessissa. Uskomme tällaisissa tapauksissa yhteistyöllä
löydettävän urheilijaa palvelevan ratkaisun. Tilanne kun on poikkeuksellinen koko urheiluyhteisössä ja
yhteiskunnassa.

Aluetoiminnan strateginen valinta etenee aikataulussa – tähtiseurojen määrä huikeassa kasvussa

Cheerleadingliiton visio on, että laji kehittyy hyvinvoivissa seuroissa ympäri Suomen. Tämän vision
toteuttamiseksi strategian yhtenä päävalintana on kehittää alue- ja seuratoimintaa. Strategiakauden
tärkein taloudellinen panostus tähän teemaan on ollut kokoaikaisen seurakehittäjän palkkaaminen
strategiakauden alussa. Harrastaja- ja seuramäärien lisääntymisen lisäksi strategisen valinnan yhtenä
tärkeänä mittarina toimii cheerleadingin tähtiseurojen määrä. Tähtiseurojen määrä onkin kasvanut
strategiakauden alun yhdeksästä seurasta jopa 17 tähtiseuraan ja cheerleadingillä on tällä hetkellä 10.
eniten tähtiseuroja kaikista Olympiakomitean jäsenistä.

Vuonna 2021 strategian tavoitteita edistetään perustoiminnan lisäksi ennen kaikkea
organisaatiouudistuksen myötä toteutettavalla aluetoiminnan rakenteiden kehittämisellä sekä
alueellisten erityispiirteiden hahmottamisella.

Lisäksi hallitus sai katsauksen alkuvuoden talouden toteumaan ja päätti Cheerleadingliiton edustajasta
Olympiakomitean kevätkokoukseen 25. Toukokuuta. Kokoukseen osallistuu puheenjohtaja Riikka
Taivassalo.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17. toukokuuta 2021.