Cheerleadingliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan

Cheerleadingliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan – ICU linjannut Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 28. helmikuuta linjatakseen kannastaan Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumiseen kansainväliseen urheilutoimintaan.

Cheerleadingliitto kannattaa Suomen Olympiakomitean linjausta Venäjän ja Valko-Venäjän täysimääräisestä sulkemisesta kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle.

Linjauksen myötä Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu myös Suomessa järjestettävien kansainvälisesti avoimien kilpailujen ulkopuolelle.

Lisäksi Cheerleadingliitto katsoo, ettei Venäjällä ja Valko-Venäjällä voida järjestää mitään kansainvälisiä arvokilpailuja. Euroopan liiton alainen ECL-liiga onkin jo ilmoittanut, ettei Venäjällä ja Valko-Venäjällä voida järjestää liigan alaisia tapahtumia. Muita kansainvälisiä kilpailuja ei Venäjälle tai Valko-Venäjälle ollut lajissa tällä hetkellä suunniteltukaan.

Kansainvälinen lajiliitto ICU linjannut Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle 

Myös cheerleadingin kansainvälinen lajiliitto ICU päätti maanantaina 28. helmikuuta, että se tukee kansainvälisen Olympiakomitean linjausta ja Venäjä ja Valko-Venäjä suljetaan ICU:n alaisten kansainvälisten kilpailujen ulkopuolelle. Päätös koskee niin MM- kuin EM-kilpailuja. ICU:n policy statement luettavissa täältä: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_Policy_Statement_28_Feb_22.pdf

Cheerleadingliitto haluaa muistuttaa, ettei sota ole venäläisten tai venäjänkielisten urheilijoiden vika eikä minkäänlaiselle rasismille saa antaa tilaa.

Kansainvälinen tilanne voi myös näkyä harjoitustoiminnassa monenlaisena reagointina ja kannustammekin toimijoitamme tutustumaan mm. väestöliiton ohjeisiin siitä, miten ahdistavia teemoja voi lasten ja nuorten kanssa käydä läpi.

Cheerleadingliiton puheenjohtajana jatkaa Riikka Taivassalo – syyskokous vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022

Cheerleadingliitto kokoontui syyskokoukseen sunnuntaina 17.10. Kokous vahvisti liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Vuoden 2022 toiminnan painopisteitä ovat koronasta toipuminen, eheän kilpailukauden toteuttaminen, Vierumäen kanssa tehtävän painopistelajiyhteistyön kehittäminen sekä strategiatyön käynnistäminen vuosille 2024–2028.

Kokous valitsi Cheerleadingliiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle kuusi vuotta liiton puheenjohtajana toimineen Riikka Taivassalon. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelle kaudelle Virpi Huuskonen ja Katri Kakkuri ja sekä uudeksi jäseneksi Taru Kallio-Nyholm. Hallituksen varajäseniksi valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Arina Kalaeva sekä uutena Annica Sällylä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös yhdistyssääntöjen muutokset ja uudet säännöt otettiin käyttöön heti. Uusien sääntöjen tuomia muutoksia ovat mm. kurinpitosääntöjen hyväksyminen syyskokouksessa, kurinpitovaliokunnan kauden muuttaminen kaksivuotiseksi sekä aluevastaavien valinnan siirtäminen kevätkokoukseen. Uusien sääntöjen mukaisesti kokous hyväksyi kurinpitosäännöt vuodelle 2022.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan pitkäaikainen puheenjohtaja Henriikka Tiainen ja jäseniksi niin ikään jo aikaisempina vuosina valiokunnan jäseninä toimineet Henriikka Anttila, Aino Palva ja Susanna Viljanmaa-Passinen.

Cheerleadingliitto esittää vuoden urheiluseuraksi Cheer Stars ry:tä

Hallitus kokoontui syyskokouksen jälkeen vuoden 15. kokoukseensa. Kokouksessa päätettiin Cheerleadingliiton ehdokkaasta vuoden urheiluseuraksi. Hallitus päätti esittää vuoden urheiluseuraksi kuopiolaista Cheer Stars ry:tä. Vuoden palkitsemisteemana on turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus. Cheer Stars ry panostaa cheerleadingin ja cheertanssin väliseen yhdenvertaisuuteen ja lisäksi toimintaan ovat tervetulleita sekä tytöt että pojat. Seuralla on ollut myös erityisliikuntatoimintaa, joka koronan vuoksi juuri nyt on ollut tauolla.

Lisäksi hallitus käsitteli Cheerleadingliiton valmistautumista Olympiakomitean lajiriiheen ja keskusteli huippu-urheilun kehittämisestä.

Hallituksen kokoustiedote 11/2021

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen ja vuoden 11. kokoukseensa maanantaina 9. elokuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia henkilöstöasioita, koronatilannetta sekä syyskauden käynnistymistä. Hallitus sai lisäksi katsauksen ensimmäisen vuosipuolikkaan talouteen ja hyväksyi uudeksi jäsenseuraksi Bounce Espoo ry:n.

Syyskokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyksien välityksellä

Hallitus keskusteli syyskokousjärjestelyistä ja päätti valmistella kokousta siten, että se toteutetaan ensisijaisesti hybridimallilla eli kokoukseen voi osallistua fyysisesti tai etäyhteyksien välityksellä. Mahdolliset äänestykset tullaan toimittamaan joka tapauksessa sähköisesti. Hallitus päätti kuitenkin siirtää kokouksen Helsinkiin valmistelujen helpottamiseksi ja mahdollisten muutosten hallinnoimiseksi. Kokousjärjestelyjä tarkennetaan syksyn kuluessa tarvittaessa.

Hallitus sai lisäksi katsauksen maajoukkuetoimintaan ja virtuaalisten MM-kilpailujen valmisteluihin. Suomen joukkueiden kilpailukuvaukset tullaan järjestämään 17.–19. syyskuuta. MM-kilpailut välitetään 9.–10. lokakuuta maksuttoman streamin välityksellä kaikkialle maailmaan. Uudet, vuoden 2022 kilpailuihin tähtäävät maajoukkuekaudet käynnistetään kuvausviikonlopun jälkeen karsinnoilla, joiden yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 4.–5. syyskuuta järjestettävän syyskauden Kick off -viikonlopun yhteydessä. Viikonlopun aikana järjestetään SCL toimielinten Kick Off lauantaina etäyhteyksien välityksellä ja hallituksen ja toimiston yhteinen kauden avaus lauantaina ja sunnuntaina Vierumäellä.

Hallituksen kokoustiedote 8/2021

SCL hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 26. huhtikuuta.
Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista koronavirustilannetta ja päivitettiin uuden tiedon ja selvityksen
myötä linjausta ammattilaisurheilun määritelmästä cheerleadingissä (erillinen tiedote toimitettu seuroille).

Lisäksi hallitus käsitteli jäsenistölle tehdyn SM-kilpailuihin liittyvän kyselyn tuloksia ja päätti SM-kilpailun järjestämisestä etätoteutuksena. Hallitus myös käynnisti kevään strategiakierroksen
käsittelemällä alue- ja seuratoiminnan strategisia tavoitteita ja niiden toteutumista.

SM-kilpailut järjestetään etädiginä – ohjelman toimitus lauantaina 12.6.

Hallitus päätti järjestää SM-kilpailut alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesäkuussa kuitenkin siten,
että kilpailu toteutetaan etädiginä ja ohjelman toimituspäivämäärä on lauantai 12.6. Varsinaisen SM-kilpailulähetyksen tarkkaan ajankohtaan palataan mahdollisimman pian.

SM-kilpailuiden järjestäminen ja alueittain eroavat harjoittelurajoitukset ovat herättäneet paljon
keskustelua viime viikkojen aikana. Jäsenistölle tehdyssä SM-kilpailuihin liittyvässä kyselyssä jakolinja
kilpailuiden järjestämisen suhteen näkyi selvästi. Osalle seuroista kilpailuiden järjestäminen on
tärkeää kauden loppuunsaattamisen ja harjoittelurauhan turvaamisen näkökulmasta ja osa seuroista
ei koe SM-kilpailun järjestämistä vuonna 2021 järkevänä lainkaan. Sekä SM-kilpailun järjestäminen
että järjestämättä jättäminen aiheuttaa seuroissa tunteita epätasa-arvoisesta kohtelusta.
Kyselyn tuloksissa enemmistö jäsenistöstä asettui sen kannalle, että kilpailu järjestetään ennakkoon
ilmoitettuna ajankohtana SM-kilpailuna, eikä sääntöihin tehdä muutoksia.

Näin ollen SCL hallitus katsoo, että SM-kilpailun järjestäminen palvelee tässä tilanteessa suurinta osaa
jäsenistöä. Lisäksi hallitus pitää SM-kilpailujen järjestämistä tässä poikkeustilanteessa lajin edun
mukaisena, kun kilpailut on terveysturvallisesti mahdollista järjestää. SM-kilpailun järjestämisellä
pitkän tauon jälkeen on iso merkitys erityisesti isoille juniori-ikäluokille, jotka syksyllä siirtyvät
aikuisiin.

Pyrimme myös vastaamaan niihin esitettyihin haasteisiin, joita kilpailun järjestämistä vastustavat
tahot ovat tuoneet esille. Yhtenä esimerkkinä tästä on päätös venyttää ohjelman toimitusaikaa
ennalta ilmoitettuun kilpailupäivämäärään asti. Lisäksi huolena esille tuodut mahdolliset
henkilökohtaiset haitat esimerkiksi siitä, että SM-kilpailuista koronatilanteen vuoksi pois jääminen voi
vaikuttaa urheilijan menestyksen arvioimiseen mahdollisissa tulevissa hakutilanteissa, pyritään
luonnollisesti huomioimaan ja haluammekin viestittää, että tällaisten tapausten ilmaantuessa liitto on
mielellään urheilijan ja seuran tukena hakuprosessissa. Uskomme tällaisissa tapauksissa yhteistyöllä
löydettävän urheilijaa palvelevan ratkaisun. Tilanne kun on poikkeuksellinen koko urheiluyhteisössä ja
yhteiskunnassa.

Aluetoiminnan strateginen valinta etenee aikataulussa – tähtiseurojen määrä huikeassa kasvussa

Cheerleadingliiton visio on, että laji kehittyy hyvinvoivissa seuroissa ympäri Suomen. Tämän vision
toteuttamiseksi strategian yhtenä päävalintana on kehittää alue- ja seuratoimintaa. Strategiakauden
tärkein taloudellinen panostus tähän teemaan on ollut kokoaikaisen seurakehittäjän palkkaaminen
strategiakauden alussa. Harrastaja- ja seuramäärien lisääntymisen lisäksi strategisen valinnan yhtenä
tärkeänä mittarina toimii cheerleadingin tähtiseurojen määrä. Tähtiseurojen määrä onkin kasvanut
strategiakauden alun yhdeksästä seurasta jopa 17 tähtiseuraan ja cheerleadingillä on tällä hetkellä 10.
eniten tähtiseuroja kaikista Olympiakomitean jäsenistä.

Vuonna 2021 strategian tavoitteita edistetään perustoiminnan lisäksi ennen kaikkea
organisaatiouudistuksen myötä toteutettavalla aluetoiminnan rakenteiden kehittämisellä sekä
alueellisten erityispiirteiden hahmottamisella.

Lisäksi hallitus sai katsauksen alkuvuoden talouden toteumaan ja päätti Cheerleadingliiton edustajasta
Olympiakomitean kevätkokoukseen 25. Toukokuuta. Kokoukseen osallistuu puheenjohtaja Riikka
Taivassalo.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17. toukokuuta 2021.

SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 6/2021

SCL hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa maanantaina 22. maaliskuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista talouden tilannetta, organisaatiouudistusta ja kevätkokousasioita. Lisäksi hallitus hyväksyi kilpailusääntöihin keväälle 2021 tehtävät muutokset, joiden myötä kilpaileminen pyritään mahdollistamaan yhä useammalle. Hallitus hyväksyi myös uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti säännöt kaudelle 2021–2022.

Hallitus tarkasteli ajankohtaista talouden tilannetta. Koronapandemian pitkittyminen ja sen vaikutukset erityisesti kilpailutoimintaan sekä kansainvälisiin kilpailuihin liittyviin järjestelyihin vaikuttavat liiton talouteen merkittävästi. Lisäksi tälle vuodelle budjetoituja kuluja kokonaisuudessaan on tässä vaiheessa vuotta pystytty tarkistamaan vastaamaan toteutuvaa tilannetta. Hallitus ei kuitenkaan näe tarvetta tässä vaiheessa ryhtyä talouden sopeuttamistoimenpiteisiin, vaan toimintasuunnitelman osalta edetään suunnitellusti. Lisäksi hallitus päätti käynnistää jo vuoden täyttämättä olleen päätoimisen talous- ja hallintokoordinaattorin rekrytoinnin huhtikuun aikana.

Hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi organisaatiouudistusta ja hyväksyi raamit uudelle, syksyllä 2021, toimintansa aloittavalle organisaatiolle. Uutta organisaatiota esitellään jäsenistölle kevätkokouksessa.

Uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti hallitus hyväksyy syksyllä käynnistyvän kauden kilpailusäännöt aina maaliskuun loppuun mennessä. Näin ollen hallitus hyväksyi kilpailusäännöt kaudelle 2021–2022 ja niihin tehtiin ainoastaan jo kilpailujärjestelmän uudistuksen yhteydessä sovitut muutokset, jotka koskevat ikärajoja ja sarjajakoja. ECU ei ole julkaissut uusia kilpailusääntöjä, joten kaudella 2021–2022 turvallisuusmääräysten osalta noudatetaan ECU:n vuoden 2020 kilpailusääntöjä. Hallitus hyväksyi lisäksi tälle keväälle suunnitellut sääntömuutokset, jotka mahdollistavat kilpailemisen yhä useammalle.

Lisäksi hallitus keskusteli valmistautumisesta Ruotsin tänä vuonna isännöimään Pohjoismaiden cheerleadingliittojen vuosittaiseen tapaamiseen. Tapaaminen järjestetään etäyhteyksien välityksellä huhtikuussa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kevätkokouksen jälkeen 11. huhtikuuta.

Ajankohtaisten koronarajoitusten vaikutukset cheerleadingharjoitteluun ja kilpailuihin

Suomen Cheerleadingliitto noudattaa liikunnan ja urheilun yhteisiä koronasuosituksia, jotka on koottu Olympiakomitean viimeksi 1.3. päivitettyyn suositukseen.

Valtioneuvosto linjasi 24. helmikuuta, että suurin osa maasta siirtyy välittömästi koronapandemian torjunnan tasolle kaksi, mikä käytännössä tarkoittaa, että isossa osassa maata on nyt käytössä leviämisalueen rajoitustoimenpiteet. Rajoitukset vaihtelevat edelleen alueittain ja kehotamme seuroja seuraamaan oman alueensa ohjeistuksia tarkasti ja mukauttamaan toimintaansa niiden mukaisesti.

Urheilun yhteisten suositusten mukaisesti leviämisvaiheen alueilla aikuisten harrastustoiminta ja harrastustason ottelu-, kilpailu- ja sarjatoiminta keskeytetään kaikissa lajeissa. Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden harrastetason toimintaa. Lisäksi leviämisvaiheen alueilla lasten ja nuorten toiminnassa on kiinnitettävä huomiota lähikontaktien välttämiseen. Olympiakomitean ohjeistuksen mukaan toimintaan osallistuvien henkilöiden väliset lähikontaktit on voitava tosiasiallisesti välttää, kun toimintaan osallistuu sisätiloissa yli 10 osallistujaa ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 osallistujaa.

Lasten ja nuorten cheerleadingtoiminnassa suosittelemme siis leviämisalueilla (jos paikalliset rajoitukset sallivat) toteuttamaan harjoittelua samana pysyvissä pienryhmissä (max. 10 hlö) ja vähentämään harjoituksissa lähikontakteja siten, että harjoituksiin sisältyy myös osa-alueita, joissa turvavälien pitäminen on mahdollista. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Edelleen on lisäksi tärkeää noudattaa muita turvallisuusohjeistuksia ja huolehtia erityisesti hygieniaohjeistuksista, maskien käytöstä ja siitä että ryhmien harjoitukset porrastetaan siten, etteivät suuret ihmismäärät kohtaa toisiaan.

Lisäksi valtioneuvosto on linjannut, että epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla yli 12-vuotiaiden (vuonna 2007 syntyneet ja vanhemmat) toiminta keskeytetään viimeistään 8.3. kolmeksi viikoksi 28.3. asti. Alle 12-vuotiaiden toimintaan sovelletaan tuona aikana edelleen yllä mainittuja Olympiakomitean ohjeistuksia sekä kaupungin ja aluehallintoviraston rajoituksia.

Nämä yllä mainitut rajoitukset eivät koske aikuisten kilpa- ja huippu-urheilua, joka Olympiakomitean ohjeistusten mukaisesti voidaan järjestää omassa pienryhmässä ja joukkueessa. Cheerleading noudattaa huippu-urheilun osalta Olympiakomitean määritelmää, jonka mukaisesti lajissamme huippu-urheilua ovat aikuisten SM-tasolla kilpailevat joukkueet sekä aikuisten liittojohtoiset maajoukkueet.

Joillain alueilla voi julkisissa tiloissa olla rajoituksia, jotka eivät määrittele huippu-urheilua samoin ja näin ollen rajoittavat yllä mainittujen tasojen cheerleadingharjoittelun tiloissaan. Julkisen tilan käyttö voi myös vaatia suosituksen tai muita toimenpiteitä lajiliitolta. Liitto voi tällaisissa tapauksissa pyrkiä yhdessä seuran kanssa vaikuttamaan siihen, että joukkueita kohdeltaisiin myös julkisissa tiloissa Olympiakomitean huippu-urheilun määritelmän mukaisesti. Tällaisten haasteiden ilmetessä, pyydämme olemaan yhteydessä suoraan toiminnanjohtajaan anni.vesa@scl.fi.

Tartuntatautilain 58 d ja 58 g pykälissä poikkeuksia vain ammattilaisurheilulle

Lisäksi joillain alueilla, nyt ensimmäisenä osassa Etelä-Suomen kuntia, on otettu käyttöön tiukempina rajoituksina tartuntatautilain uusia valtuuksia, joiden mukaan sekä julkisia että yksityisiä tiloja kohtaan on asetettu rajoituksia lähikontaktien ja tilojen aukiolon osalta. Nämä rajoitukset koskevat myös kaikkea urheilua ja liikuntaa, ammattilaisurheilua lukuun ottamatta. Ammattilaisurheilulla tarkoitetaan lain määritelmän mukaan sarjalisenssisopimukseen tai Olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa.

Pääkaupunkiseudun tarkennusten mukaisesti tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen kaksi ylintä kansallista sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat, joista PK-seudun urheiluakatemia Urhea yhdessä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa antaa lausunnon.

Lajiliiton linjausta tehdessä olemme huomioineet pääkaupunkiseudun pandemiatilanteen sekä arvioineet kansainvälisten kilpailujen ja niihin valmistautuvien joukkueiden ajankohtaisen tilanteen. Käytetyn terminologian (ammattilaisurheilu) sekä selvitystemme perusteella näkemyksemme mukaan näiden tiukempien rajoitusten henki on se, että tilojen käyttö sallitaan pääasiassa niille, jotka sitä tarvitsevat elantonsa hankkimiseen urheilussa. Lisäksi on huomioitava, että tartuntatautilain lisävaltuudet ovat käytössä aina kaksi viikkoa kerrallaan.

Katsommekin tämän määritelmän cheerleadingjoukkueiden kohdalla tarkoittavan ainoastaan aikuisten liittojohtoisia maajoukkueita, jotka ovat lajimme korkein taso ja valmistautuvat kansainvälisiin arvokilpailuihin vuoden 2021 aikana. Tiedossamme on, että MM-kilpailujen järjestämistä valmistellaan elo-syyskuulle. Maajoukkueharjoittelu toteutetaan yhteisten leiritysten ulkopuolella samana pysyvissä pienryhmissä.

Koska lajin EM-kilpailuja ei ole tällä hetkellä kalenteroitu (kilpailut ovat kesältä peruttu ja uutta päivämäärää tai muutakaan lisätietoa ei ole annettu), katsomme tässä yhteydessä uuden, tiukan ammattilaisurheilun määritelmän rajaavan ulos EM-edustusoikeuden omaavat joukkueet. ECU järjestää jäsenmailleen ajankohtaisiin asioihin pureutuvan konferenssin lauantaina 6.3. ja mikäli tuolloin saadaan EM-kilpailuiden järjestymisestä lisätietoa, niin linjausta tarkastellaan uudelleen. Tähän varautuaksemme olemme jo tässä vaiheessa yhteydessä myös PK-seudun urheiluakatemiaan ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikköön.

Kun tartuntatautilain lisävaltuuksien mukaisista rajoituksista luovutaan, astuu voimaan jälleen Olympiakomitean määritelmä huippu-urheilusta, jolloin lajimme SM-taso voi palata lähiharjoituksiin.

Koronarajoitukset vaihtelevat edelleen alueittain – yhdenvertainen kilpailuvalmistautuminen ei välttämättä toteudu

On selvää, että alueelliset koronarajoitukset eivät kohtele joukkueita koko ajan täysin yhdenvertaisesti. Osassa maata harjoittelemaan voi päästä täysimääräisesti, kun taas toisaalla vielä ei. Tahtotila kilpailuiden järjestämiseen ja niihin osallistumiseen edelleen kuitenkin on ja hallitus pohtii kilpailukevään mahdollistamiseksi edelleen eri vaihtoehtoja.

Maaliskuulle ajoittuvien, lähes koko maata koskevien harrastustoiminnan rajoitustoimenpiteiden vuoksi kilpailukausi ei käynnisty vielä huhtikuussa. Hallitus käsittelee kilpailukauden kokonaisuutta uudelleen ylimääräisessä kokouksessaan tiistaina 9.3. ja tekee sitä ennen tarvittavia selvityksiä kokonaisuuteen liittyen.

 

SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 2/2021

Hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa maanantaina 25. tammikuuta. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kevään kilpailukautta, organisaatiouudistusta sekä vuoden 2020 talouden toteumaa. Hallitus otti myös tiedoksi Tampereen Pyrinnön valinnan Vuoden urheiluseuraksi Urheilugaalassa. SCL onnittelee lämpimästi koko Tampereen Pyrintöä sekä sen cheerleadingjaostoa tästä upeasta tunnustuksesta. Hallitus myös toivotti tervetulleeksi uuden toiminnanjohtajan Anni Vesan. Vesa aloitti tehtävässään 18. tammikuuta.

SCL hallitus keskusteli ajankohtaisesta koronavirustilanteesta ja tarkentaa tammikuun alussa antamaansa harjoittelusuositusta siten, että seuroja kehotetaan edelleen seuraamaan tiiviisti alueellisten viranomaisten ohjeistuksia ja järjestämään harjoitustoiminta niiden sekä Olympiakomitean ohjeistuksen mukaisesti. Olympiakomitean 21.1. päivitetty ohjeistus mm. linjaa aikuisten harrastetoiminnan ja huippu-urheilun määritelmistä. SCL katsoo tässä tapauksessa lajin maajoukkuetoiminnan käsittävän aikuisten liittojohtoiset maajoukkueet.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi laajasti kevään kilpailutoimintaa ja erilaisia mahdollisuuksia sen toteuttamiseksi. Tavoitteena on ennen kaikkea mahdollistaa kilpaileminen siinä vaiheessa, kun myös harjoittelu isossa osassa Suomea on mahdollista sekä turvata kilpailuiden järjestämisen mahdollisuus seuroille. Koska kilpailuiden järjestäminen perinteisinä yleisötapahtumina näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, hallitus päätti, että järjestelyissä tullaan soveltamaan uusia toimintatapoja. Kilpailujärjestäjiin ollaan yhteydessä viipymättä ja muutoksista kilpailuiden toteuttamistapaan ja ajankohtiin tiedotetaan jäsenistöä mahdollisimman pian tarkemmin.

Näiden linjausten myötä näyttää niin ikään entistä selvemmältä, että edessämme on toinen hyvin poikkeuksellinen vuosi, jolla tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia niin liiton kuin seurojenkin talouteen. Pyydämmekin jäsenistöltä kärsivällisyyttä edelleen poikkeuksellisessa tilanteessa toimimiseen ja toivotamme voimia vaikeassa tilanteessa luovimiseen. Selvitään yhdessä tämän kriisin yli!

Hallitus keskusteli myös vuoden 2021 aikana toteutettavasta organisaatiouudistuksesta, jota käsitellään myös eri SCL toimijaryhmien Kick off -tilaisuudessa lauantaina 30.1. Valmistelua jatketaan läpi kevään ja tavoitteena on esitellä muutosta jäsenistölle kevätkokouksessa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15. helmikuuta.

SCL hallitus järjestäytyi ja päivitti suositusta harjoitustoiminnan järjestämiseksi

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 5.1. ja järjestäytyi alkanutta vuotta varten. Lisäksi hallitus keskusteli ajankohtaisesta koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista harjoitteluun sekä kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan. Lue lisää ”SCL hallitus järjestäytyi ja päivitti suositusta harjoitustoiminnan järjestämiseksi”

Cheerleadingliiton toiminnanjohtajaksi Anni Vesa

Suomen Cheerleadingliiton toiminnanjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Vesa.

Vesa on kokenut järjestötoiminnan ammattilainen ja siirtyy Cheerleadingliittoon Do Company Oy:stä, jossa hän on toiminut tiiminvetäjänä ja vastannut usean vuoden ajan Helsingin Yliopiston Tiedekulman vierailijapalveluiden toiminnasta. Aikaisemmin työurallaan Vesa on toiminut myös Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin korkeakoulupoliittisena asiantuntijana. Työnsä ohessa Vesa on toiminut kampanjapäällikkönä sekä kunta- että eduskuntavaalikampanjoissa.

”On hienoa saada Annin osaaminen ja kokemus Cheerleadingliiton käyttöön. Vahva järjestötoiminnan tuntemus, kokemus palvelumuotoilusta ja erilaisista yhteistyökumppanuuksista sekä järjestelmällinen johtajuus ovat selvästi Annin vahvuuksia. Haluammekin toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi cheerperheeseen”, Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo kertoo.

Anni Vesa aloittaa toiminnanjohtajan tehtävässä 18. tammikuuta 2021.

”Minulle cheerleading on positiivista ja kunnianhimoista toimintaa, jonka ytimessä on yhdessä tekeminen. En malta odottaa, että pääsen osaksi tätä joukkoa ja olemaan mukana rakentamassa Suomen Cheerleadingliiton tulevaisuutta”, Vesa kommentoi.

SCL tiedottaa: Hallituksen kokoustiedote 26/2020

Suomen Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa keskiviikkona 16.12. Kokouksen yhteydessä järjestettiin myös hallituksen vaihtokokous, jossa olivat läsnä tämän ja tulevan vuoden hallituksen jäsenet, toimiston väki sekä maajoukkuevalmentajat.

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista koronavirustilannetta ja keskusteltiin sen vaikutuksista harjoitteluun, alkavan vuoden kilpailutoimintaan ja maajoukkuetoimintaan. 29. marraskuuta julkaistu harjoittelusuositus on edelleen voimassa täydentämään alueellisia viranomaisten suosituksia.

Maajoukkuetoiminnan osalta tammikuun ensimmäinen leiri päätettiin vallitsevan tautitilanteen ja huhtikuun MM-kisojen järjestymiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi perua. SCL odottaa edelleen lisätietoa ICU:lta keväälle aikataulutettujen MM-kilpailujen järjestymisestä. Tilannetta tarkastellaan uudelleen hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 5. tammikuuta.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin seurasiirtomääräyksistä ja päätettiin pidentää vuoden 2020 seurasiirtomääräyksien voimassaolokautta 31.7.2021 asti lukuun ottamatta seurasiirtojen hintoja, jotka päivitetään syyskokouksen päätöksen mukaisiksi. ​Lisäksi linjattiin siitä, että jatkossa seurasiirtomääräysten voimassaolokausi muutetaan vastaamaan uutta lisenssikautta. Kauden 2021–2022 seurasiirtomääräykset julkaistaan kevään 2021 aikana.

Hallitus hyväksyi myös seuravaliokunnan valmisteleman SCL palkitsemisohjesäännön. Ohjesäännöstä tiedotetaan viimeistelyn jälkeen tarkemmin alkuvuodesta.

Hallitus hyväksyi myös kurinpitovaliokunnan valmistelusta kurinpitosäännöt vuodelle 2021. Liitteenä olevassa versiossa lähinnä ADT-asioihin liittyvät muutokset merkittynä.

Lisäksi hallitus hyväksyi valiokuntien täydennyshaussa kilpailuvaliokuntaan ilmoittautuneet uudet jäsenet.

SCL toimisto hiljentyy ensi viikolla ja on suljettuna joulun ja vuodenvaihteen aikana 23.12.–6.1.  Aiemmin vielä tälle vuodelle suunniteltu palvelukuvauskysely jäsenistölle on siirretty toteutettavaksi alkuvuonna.

Haluamme kiittää jäsenistöä yhteistyöstä tänä vuonna ja toivottaa kaikille oikein ihanaa ja rauhallista joulua!