Uutiset > Hallituksen kokoustiedote > SCL hallitus järjestäytyi ja päivitti suositusta harjoitustoiminnan järjestämiseksi

SCL hallitus järjestäytyi ja päivitti suositusta harjoitustoiminnan järjestämiseksi

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 5.1. ja järjestäytyi alkanutta vuotta varten. Lisäksi hallitus keskusteli ajankohtaisesta koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista harjoitteluun sekä kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan.

Liiton varapuheenjohtajana vuonna 2021 valittiin jatkamaan Virpi Huuskonen. Virpi on toiminut varapuheenjohtajan tehtävissä vuodesta 2019 lähtien. Vuodelle 2021 hallitus järjestäytyi syksyllä käyttöön otettavaa uutta organisaatiota silmällä pitäen. Näin hallituksen jäsenet toimivat entistä tiiviimpänä osana uutta organisaatiota, jonka tavoitteena on lisätä osallisuutta ja asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenten vastuualueet vuonna 2021 jakautuvat seuraavasti:

 • Riikka Taivassalo, puheenjohtaja
 • Virpi Huuskonen, varapuheenjohtaja
 • Ina Tiittula, lajiasiantuntijatyöryhmä cheer
 • Tiina-Mari Asikainen, lajiasiantuntijatyöryhmä tanssi + Itäisen alueen aluetyöryhmä
 • Pieta Salonen, Lounaisen alueen aluetyöryhmä + kilpailuvaliokunta
 • Maiju Hautamäki, viestintätyöryhmä + kilpailuvaliokunta
 • Arina Kalaeva, sääntötyöryhmä + tuomarivaliokunta
 • Katri Kakkuri (vj), eteläinen aluetyöryhmä + lajiasiantuntijaryhmä cheer
 • Heli Stenroos (vj), pohjoinen aluetyöryhmä

Hallitus myös keskusteli organisaatiouudistuksen jatkovalmistelusta. Uudistuksen eteenpäinviemistä jatketaan aluevastaavien sekä kaikkien nykyisten valiokuntien kanssa vuoden 2021 Kick offissa, joka järjestetään etäyhteyksien välityksellä lauantaina 30. tammikuuta.

Vuoden 2021 harjoitustoiminnan käynnistämisessä noudatettava viranomaisten ohjeistuksia

Hallitus keskusteli lisäksi ajankohtaisesta koronavirustilanteesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutuksesta harjoitteluun eri puolilla Suomea. Kehotamme seuroja seuraamaan tarkasti oman alueensa viranomaisten ohjeistuksia ja käynnistämään vuoden 2021 harjoittelu niiden mukaisesti sekä huomioimaan jo keväästä lähtien käytössä olleet hyvät varautumistoimenpiteet, joita turvallisen harjoittelun eteen voi cheerleadingharjoituksissa tehdä. Tämä ohjeistus on päivitys 29. marraskuuta annetulle harjoittelusuositukselle.

Harjoitustapahtuman järjestäjä (seura) on vastuussa harjoituksen turvallisuudesta. Erityisjärjestelyistä ja toimintaohjeista kannattaa tiedottaa jäsenistöä aktiivisesti. Seurat tuottivat vuoden 2020 aikana erittäin monipuolista ja hyvää etävalmennusta ja toteuttivat onnistuneesti pienryhmäharjoittelua. Näiden elementtien sisällyttäminen harjoitusohjelmaan myös nyt alkuvuonna on hyvä tapa vähentää lähikontaktien määrää, mikäli alueen antama viranomaisohjeistus sitä vaatii.

Noudata viranomaisohjeistusta ja muista nämä kevään harjoitustoiminnassa:

 • Osallistu harjoituksiin vain oireettomana.
 • Noudata suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja maskien käytöstä.
 • Käytä vain omaa juomapulloa.
 • Huolehdi tehostetusta siivouksesta harjoitushallissa.
 • Noudata turvavälejä niissä harjoituksen osa-alueissa, joissa se on mahdollista. Lähikontaktia vaativat harjoitteet, kuten pari-, stuntti-, heitto- ja pyramidiharjoittelu tulisi pitää minimissään ja mahdollisimman samoilla pienryhmillä.
 • Pohdi pukuhuoneiden käytön välttämättömyyttä.
 • Suunnittele aikataulut siten, että siirtymiset harjoituksiin ja sieltä pois eivät ruuhkauta tiloja ja joukkueet eivät kohtaa toisiaan, näin rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan mahdollista altistuneiden jäljitystyötä.
 • Mikäli käytössä on välineitä, huolehdi niiden puhdistamisesta.
 • Noudata viranomaisten ohjeita ulkomailta palaamiseen liittyviin karanteeniohjeistuksiin liittyen.
 • Mikäli olet altistunut koronavirukselle, noudata viranomaisilta saamiasi karanteeniohjeistuksia.
 • Mikäli seuran tiloihin tai toimintaan liittyen jäljitetään positiivinen koronavirustartunta, seuraa viranomaisten ohjeita.

Koronavirustilanteella on vaikutuksia myös liiton kevään kilpailukalenteriin. Tilannetta seurataan tarkasti ja kaikista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Maajoukkuetoiminnan osalta hallitus keskusteli ICU:n ilmoituksesta siirtää MM-kilpailut eteenpäin huhtikuulta. Uutta tietoa MM-kisojen päivämäärästä ei ole vielä saatu. Näin ollen maajoukkuetoimintaa uudelleenorganisoidaan alkuvuoden aikana. Uusi leiriohjelma vahvistetaan, kun tieto MM-kisojen uudesta päivämäärästä on saatu. Jos koronavirustilanne sallii, maajoukkueiden leiritystä jatketaan joka tapauksessa maaliskuussa. Hallitus myös linjasi, että liittojohtoiset maajoukkueet voivat kaikilla alueilla palata pienryhmäharjoitteluun.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25. tammikuuta.