Lisenssikausi 2024-25

Lisenssihinnat 2024-25

Kesken kauden irtisanotuista lisensseistä ei lisenssien hallinto-osan osuudesta tehdä maksupalautuksia. Vakuutuksen voi irtisanoa vakuutusyhtiöstä.

Lisenssityypit

Kilpalisenssi cheerleading tai cheertanssi
Kilpalisenssi sisältää kilpailuluvan cheerleadingiin tai cheertanssiin. Sillä voi osallistua kilpailuun myös huoltajana/valmentajana. Kilpalisenssin kanssa on mahdollista ostaa Pohjolan Sporttiturva-vakuutus (kilpavakuutus), joka vakuuttaa lisenssin ostaneen harrastajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta niin lajin harjoituksissa kuin kilpailuissakin. Vakuutusluokka määräytyy urheilijan syntymäajan mukaan. Suomisport-lisenssijärjestelmä tunnistaa ostovaiheessa automaattisesti oikean vakuutusluokan liikkujalle Sportti-ID:n syntymäajan perusteella.


Harrastelisenssi
Harrastelisenssi oikeuttaa osallistumaan cheerleadingin sekä cheertanssin harrastetoimintaan liikkujana. Harrastelisenssi ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan. Harrastelisenssin kanssa on mahdollista ostaa Pohjolan Sporttiturva-vakuutus (harrastevakuutus), joka vakuuttaa vakuutuksen ostaneen harrastajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta jäsenseuran ohjatuissa lajiharjoituksissa ja leiritoiminnassa. Vakuutusluokka määräytyy urheilijan syntymäajan mukaan. Suomisport-lisenssijärjestelmä tunnistaa ostovaiheessa automaattisesti oikean vakuutusluokan liikkujalle Sportti-ID:n syntymäajan perusteella.

Ryhmälisenssi syksy/kevät
Ryhmälisenssi harrastajille, jotka osallistuvat kurssitoimintaan, jonka kesto on vähintään 2 kk, mutta alle 6 kk. Seura hankkii kurssimuotoiseen harrastetoimintaan osallistuville liikkujille lisenssit nipputilauksena.

Ryhmälisenssi on mahdollista hankkia yhdelle henkilölle kerran lisenssikauden aikana.

Seuran tai liikkujan on mahdollisuus ostaa Suomisportista Pohjolan Sporttiturvan ryhmävakuutuksen ryhmälisenssin piiriin kuuluvalle henkilölle kurssin tai lyhyen harrastustoiminnan ajaksi.

Ryhmälisenssi soveltava liikunta
Ryhmälisenssi soveltavan liikunnan harrastetoimintaan osallistuville vuonna 2006 ja myöhemmin syntyneille liikkujille. Seura hankkii lisenssit nipputilauksena.

Seuran tai liikkujan on mahdollisuus ostaa Suomisportista Pohjolan Sporttiturvan ryhmävakuutuksen ryhmälisenssin piiriin kuuluvalle henkilölle.


Valmentajalisenssi
Valmentajalisenssi oikeuttaa osallistumisen kilpailutoimintaan valmentajana. Oikeuttaa myös osallistumaan lajin harrastetoimintaan. Valmentajalisenssi ei oikeuta kilpailualustalla tapahtuvaan toimintaan. Valmentajalisenssi on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat syntyneet 31.7.2010 tai aikaisemmin. Valmentajalisenssin kanssa on mahdollista ostaa Pohjolan Sporttiturvavakuutus (Valmentaja-, huoltaja- ja joukkueenjohtajavakuutus).

Jos henkilö urheilee itse seurassa X ja toimii sen lisäksi valmentajana seurassa Y, ostetaan valmentajalisenssi ja urheiluun sopiva lisenssi kahtena erillisenä tuotteena. Liikkuja voi ostaa lisenssituotteen itse ainoastaan yhden seuran alle. SCL:n toimistolla lisensseistä vastaava henkilö, office(a)scl.fi, tekee seuramuutoksen Suomisport-järjestelmässä lisenssin ostaneen henkilön kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Valmentajalla tulee olla lisenssi voimassa siihen seuraan, josta hänet ilmoitetaan mukaan kilpailuihin.

Valmentajalisenssi (2)
Valmentajalisenssi (2) on tarkoitettu henkilölle, joka ilmoitetaan kilpailuihin valmentajastatuksella useamman kuin yhden seuran toimesta. Lisenssituotteen osalta muut ehdot vastaavat yllä kuvattua Valmentajalisenssi -tuotteen ehtoja.

Kilpailutoimintaan osallistuttaessa valmentajalla tulee olla lisenssi voimassa jokaiseen seuraan, josta hänet ilmoitetaan mukaan kilpailuihin.

Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi
Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi oikeuttaa osallistumisen kilpailutoimintaan huoltaja, joukkueenjohtajan tai muun toimihenkilön roolissa, mutta ei kilpailijana tai valmentajana. Oikeuttaa myös osallistumaan lajin harrastetoimintaan. Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi on tarkoitettu toimijoille, jotka ovat syntyneet 31.7.2010 tai aikaisemmin. Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssin kanssa on mahdollista ostaa Pohjolan Sporttiturvavakuutus (Valmentaja-, huoltaja- ja joukkueenjohtajavakuutus).

Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi (2)
Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi (2) on tarkoitettu henkilölle, joka ilmoitetaan kilpailuihin huoltaja- tai joukkueenjohtajastatuksella useamman kuin yhden seuran toimesta. Lisenssituotteen osalta muut ehdot vastaavat yllä kuvattua Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi -tuotteen ehtoja.

Kilpailutoimintaan osallistuttaessa huoltajalla tai joukkueenjohtajalla tulee olla lisenssi voimassa jokaiseen seuraan, josta hänet ilmoitetaan mukaan kilpailuihin.


Tuomarilisenssi
Tuomarilisenssi on tarkoitettu SCL:n koulutetuille tuomareille, ei sisällä vakuutusta. Tuomarilisenssi tulee olla voimassa osallistuttaessa SCL:n alaiseen tuomaritoimintaan.


Vakuutukset

Lisenssien oston yhteydessä Suomisportissa on mahdollista ostaa Pohjola Vakuutus Oy:n Sporttiturva urheiluvakuutus. Lisätietoa Sporttiturvasta.

Sporttiturvavakuutus on saatavilla harraste-, kilpa-, valmentaja- ja huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssien kanssa.

Pohjolan ryhmävakuutus on saatavilla ryhmälisenssien kanssa.

Lisenssien korottaminen

Lisenssin korottaminen kauden aikana onnistuu suoraan Suomisportissa.

Harrastelisenssi on mahdollista korottaa Kilpalisenssiin.
Mikäli sinulla on vakuutuksellinen tuote, tulee myös vakuutus korottaa vastaamaan lisenssituotetta.
Huomioithan, että mikäli jätät vakuutuksen korottamatta, vakuutusturvasi ei välttämättä korvaa
uuden roolin mukaisia tapaturmia esim. harrastelisenssistä -> kilpalisenssiin.

Huoltaja-/joukkueenjohtajalisenssi on mahdollista korottaa Valmentajalisenssiin.

Ohjeet lisenssin ostoon Suomisportissa

Ohjeet lisenssin ostoon Suomisportissa täällä. (6/2024)

Ohjeet lisenssin korottamiseen Suomisportissa täällä. (6/2024)

Ryhmälisenssit ostetaan nippulisenssinä seuran pääkäyttäjän toimesta.
Seurapääkäyttäjän ohje Suomisportin nippulisenssifunktiota varten sekä seuran liikkujien tapahtumailmoittautumisia varten täällä. (6/2024)

Instructions for buying a licence in English. (6/2024)

MIKSI OSTAA LISENSSI JO ELOKUUSSA?

Cheerleadingliiton lisenssikausi on 1.8.2024-31.7.2025 ja lisenssin hinta on koko lisenssikauden ajan sama. Lisenssi tulee hankkia 31.10.2024 mennessä, joten vältyt ylimääräiseltä stressiltä hoitamalla lisenssiasiat kuntoon heti elokuussa.
Mikäli ostat vakuutuksellisen lisenssin elokuun aikana, on vakuutus voimassa takautuvasti 1.8.2024 alkaen.