Lisenssit ja ikäluokat 2022-23

LISENSSIT JA IKÄLUOKAT 2022-23

Pohjola Sporttiturva 1.8.2022–31.7.2023

A-, B-, ja C-lisenssi (kilpailulupa + vakuutus)
A-, B-, ja C-lisenssit sisältävät kilpailuluvan lisäksi Pohjolan Sporttiturva-vakuutuksen, joka vakuuttaa lisenssin ostaneen harrastajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta niin lajin harjoituksissa kuin kilpailuissakin. Lisenssiluokka määräytyy urheilijan syntymäajan mukaan. Lisenssin osto tunnistaa automaattisesti oikean lisenssiluokan urheilijan henkilötunnuksen perusteella. A-, B, ja C-lisensseillä voi osallistua kilpailuun myös valmentajana.

A-lisenssi
Urheilijoille, jotka ovat syntyneet 31.7.2008 tai aikaisemmin.

B-lisenssi
Urheilijoille, jotka ovat syntyneet ajalla 1.8.2008-31.7.2011.

C-lisenssi
Urheilijoille, jotka ovat syntyneet 1.8.2011 tai myöhemmin.

Harrastevakuutus (ei kilpailulupaa)
Harrastevakuutus sisältää Pohjolan Sporttiturva-vakuutuksen, joka vakuuttaa vakuutuksen ostaneen harrastajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta jäsenseuran ohjatuissa lajiharjoituksissa ja leiritoiminnassa. Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan. Harrastevakuutus on saman hintainen kaikenikäisille

Valmentajavakuutus 

Valmentajavakuutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ilmoitetaan kilpailuihin valmentaja- tai huoltajastatuksella. Valmentajavakuutus ei oikeuta kilpailualustalla tapahtuvaan toimintaan. Valmentajavakuutus sisältää Pohjolan Sporttiturva-vakuutuksen, joka vakuuttaa vakuutuksen ostaneen valmentajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta jäsenseuran ohjatuissa lajiharjoituksissa ja leiritoiminnassa. Valmentaja voi valita tarpeen mukaan joko Valmentajavakuutuksen tai Valmentajalisenssin (kahta erillistä/päällekkäistä lisenssiä ei siis tarvita). Valmentajavakuutus on tarkoitettu valmentajille ja huoltajille, jotka ovat syntyneet 31.7.2008 tai aikaisemmin.

Valmentajalla tulee olla lisenssi voimassa siihen seuraan, josta hänet ilmoitetaan mukaan kilpailuihin.

Valmentajalisenssi (ei vakuutusta)
Valmentajalisenssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ilmoitetaan kilpailuihin valmentaja- tai huoltajastatuksella. Valmentajalisenssi ei oikeuta kilpailualustalla tapahtuvaan toimintaan. Valmentajalisenssi ei sisällä vakuutusta, joten lisenssin ostaja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä vakuutus (mikäli harjoituksissa toimii sellaisissa tehtävissä, että voi altistua tapaturmille), joka kattaa mahdolliset kilpacheerleadingin kilpailu- ja harjoittelutoiminnan sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla. Valmentaja voi valita tarpeen mukaan joko Valmentajavakuutuksen tai Valmentajalisenssin (kahta erillistä/päällekkäistä lisenssiä ei siis tarvita). Valmentajalisenssi on tarkoitettu valmentajille ja huoltajille, jotka ovat syntyneet 31.7.2008 tai aikaisemmin. Valmentajalisenssiä ei voi korottaa muihin lisenssityyppeihin.

Jos henkilö urheilee itse seurassa X ja toimii sen lisäksi valmentajana seurassa Y, ostetaan valmentajalisenssi ja urheiluun sopiva lisenssi erikseen kahtena tuotteena. Lisenssin voi ostaa itse ainoastaan yhden seuran alle. SCL:n toimistolla lisensseistä vastaava henkilö tekee seuramuutoksen Suomisport-järjestelmässä lisenssin ostaneen henkilön ilmoituksen perusteella.

Valmentajalla tulee olla lisenssi voimassa siihen seuraan, josta hänet ilmoitetaan mukaan kilpailuihin.

Valmentajalisenssi (2) (ei vakuutusta)

Valmentajalisenssi (2) on tarkoitettu henkilölle, joka ilmoitetaan kilpailuihin valmentaja- tai huoltajastatuksella useamman kuin yhden seuran toimesta.

Valmentajalisenssi (2) -lisenssituotteen osalta muut ehdot vastaavat yllä kuvattua Valmentajalisenssi -tuotteen ehtoja.

Kilpailutoimintaan osallistuttaessa valmentajalla tulee olla lisenssi voimassa jokaiseen seuraan, josta hänet ilmoitetaan mukaan kilpailuihin.

Vakuutukseton lisenssi (ei vakuutusta)
Vakuutukseton lisenssi sisältää kilpailuluvan, mutta ei vakuutusta. Vakuutukseton lisenssi on saman hintainen kaikenikäisille. Varmistathan aina ennen vakuutuksettoman lisenssin ostamista omasta vakuutusyhtiöstäsi, että olemassa oleva vakuutus kattaa cheerleadingin harrastamisen ja kilpailemisen.

Tuomarilisenssi (SCL:n koulutetuille tuomareille, ei vakuutusta)
Tuomarilisenssi on tarkoitettu SCL:n koulutetuille tuomareille, ei sisällä vakuutusta. Tuomarilisenssi tulee olla voimassa osallistuttaessa SCL:n alaiseen tuomaritoimintaan. Tuomarilisenssiä ei voi korottaa muihin lisenssityyppeihin. (esim. Jos tuomari urheilee itse ja toimii sen lisäksi tuomarina, ostetaan tuomarilisenssi ja urheiluun sopiva lisenssi erikseen kahtena tuotteena.)