Uutiset > Uutiset > ECU vuosikokoustiedote 2018

ECU vuosikokoustiedote 2018

ECU vuosikokous järjestettiin EM-kilpailuiden yhteydessä Helsingissä 29.6.2018. Suomea kokouksessa edustivat puheenjohtaja Riikka Taivassalo, varapuheenjohtaja Anna Sällylä sekä hallituksen jäsen Virpi Huuskonen.

Muutoksia tulevaisuuden EM-kilpailuihin

Kokous päätti jälleen muutoksista tulevaisuuden EM-kilpailuihin. Viime vuonna Prahassa tehty päätös siitä, että vuonna 2019 EM-kilpailuissa osallistumisoikeuden saisi jokaiseen sarjaan vain yksi joukkue / maa, peruttiin. Vuoden 2017 ja 2018 EM-kilpailut ovat osoittaneet, että kilpailut on edelleen mahdollista järjestää nykyisillä lukumäärillä ja tästä syystä ECU hallitus ei vielä näe tarpeelliseksi rajoittaa osallistuvien joukkueiden määrää maittain. Suuremmat osallistujamäärät tarjoavat paremmat taloudelliset mahdollisuudet järjestäjälle. Koska järjestäjiä ei viime vuosina ole ollut liiaksi (vuonna 2016 3 hakemusta, vuonna 2017 vain yksi hakemus), on tämä tärkeä näkökohta ottaa huomioon.

Viime vuonna erillisenä järjestetyt tanssituplien EM-kisat eivät myöskään palvele ECU:n jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä syystä vuosikokous päätti, että kilpailut jälleen yhdistetään. Lisäksi EM-kilpailuihin lisätään junioreille level 4 -sarja. Tämän muutoksen taustalla on yhdenmukaistaa aikuisten ja junioreiden kilpailuja, sillä aikuisissa level 5 -sarja on koko ajan ollut mukana.

Näin ollen vuoden 2019 EM-kilpailut (ja siitä eteenpäin kunnes toisin päätetään) järjestetään kolmepäiväisenä tapahtumana pe-su siten, että perjantaina aamulla kilpaillaan erillisenä tapahtumana tanssituplissa, perjantain ja lauantain aikana junioreiden level 4 -sarjoissa, aikuisten level 5-sarjoissa, paracheer-sarjoissa sekä järjestetään semifinaalit junioreiden level 5 sarjoissa ja aikuisten level 6 sarjoissa. Sunnuntaina kilpaillaan finaalit, joihin osallistumisoikeuden saa 5 parhaiten sijoittunutta joukkuetta sarjoista juniorit level 5, aikuiset level 6, pom-tanssi, hiphop ja jazz.

Suomalaisittain merkittävin muutos heti ensi vuoden EM-kilpailuissa on siis se, että edustusoikeus tullaan edelleen myöntämään kahdelle joukkueelle. Lisäksi kaikissa sarjoissa, joihin suomalaiset osallistuvat tullaan kilpailemaan semifinaalit ja finaalit.

Suomalaisjohtoinen EM-kilpailuiden strategiakomitea

ECU:n poukkoilevasta päätöksenteosta hieman harmistuneena pohjoismaiden liittojen edustajat tekivät yhdessä ECU vuosikokoukselle ehdotuksen uudenlaisen komitean perustamisesta. Komitean tavoitteena on auttaa ECU:n hallitusta sen strategiatyössä luomalla aikajana ja toimenpiteet tulevaisuuden EM-kilpailuihin. Komitean tavoitteena on hahmotella yhteisesti asetetut tavoitteet ja tiekartta kohti sellaisia EM-kilpailuja, jotka haluamme Euroopassa tulevaisuudessa nähdä. Komitean puheenjohtajaksi valittiin Suomen Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo. Komitean muut jäsenet valitaan alueellisesti kaikkialta Euroopasta.

ECU hallitus uudelle kolmivuotiskaudelle

Vuosikokouksessa käytiin myös hallitusvaalit, mutta äänestämään ei jouduttu sillä ehdokkaita jokaiselle paikalle oli vain yksi. Suomi ei asettanut omaa ehdokasta, sillä Pohjois-Euroopan kokenut tanskalaisedustaja Mikael Sohn Ottesen halusi edelleen jatkaa tehtävässään eikä Suomi kokenut tarvetta lähteä häntä haastamaan, vaikka jäsenyys ECU hallituksessa oli tämän vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattu. Sen sijaan Suomi pyrkii nyt toimimaan aktiivisesti ICU:n hallituksessa sekä uuden komitean työssä.

Uusi ECU hallitus kolmivuotiskaudelle on:

  • President Aljaž Britvič, Slovenia
  • Vice-President Ursula Hann, Austria
  • Secretary General Tone Sparby, Norway
  • North Europe Mikael Sohn Ottesen, Denmark
  • West Europe Julie Baillieu, Belgium
  • Central Europe Martina Marešová,Czech Republic
  • East Europe Andrey Kokoulin, Russia (RCU)
  • South Europe Slavica Donkov, Croatia