Uutiset > Yleinen > Jyväskylässä valmentajakouluttautumisen alkutaival koulutuslisenssillä tutussa ympäristössä

Jyväskylässä valmentajakouluttautumisen alkutaival koulutuslisenssillä tutussa ympäristössä

Seurojen harrastajamäärät ovat olleet pitkään kasvussa ja mukaan on tarvittu nopealla aikataululla paljon uusia valmentajia. Tahtotila on uusien valmentajien hyvä evästäminen tehtäväänsä ja valmennusosaamisen kehittyminen. Liittotasolla alkuvaiheen valmentajakoulutuksia on myös vedetty täysillä ryhmillä jo parin vuoden ajan.

-Valmentajakoulutusvolyymin kasvun tarpeeseen on jatkossa tarjolla lisenssikouluttamisen konsepti, jossa seuran oma toimija voi kouluttaa seuran sisällä rajattoman määrän omia valmentajia ohjauksen perusteet -koulutuksessa liiton materiaaleilla, tuella sekä oikeudella merkitä meriittejä, Suomen Cheerleadingliiton koulutussuunnittelija Nita Rikström avaa.

Lisenssikouluttamisen konseptia lähti pilotoimaan yli 700 jäsenen Jaguars Spirit Athletes. Lisenssikouluttajaksi ryhtyi liiton kouluttajanakin toimiva Tiia Parviainen, joka toimii seurassa valmennuspäällikkönä. Seurassa kouluttautuminen on tutussa ympäristössä oppimista tuttujen valmentajakollegoiden kanssa.

– Seurassamme pilotoidussa lisenssikoulutuksessa keskustelu lähti soljumaan valmentajien kanssa heti ja ns. jään rikkomista ei niin vahvasti tarvittu. Pystyin jakamaan koulutuksessa käytettävät pienryhmät, valmennettavan joukkueen iän ja tason mukaan, ennakkoon ja pystyin jalkauttamaan seuran valmennuslinjaan liittyviä asioita jo koulutuksen aikana, sanoo Parviainen.

Tiia on siis toiminut myös liiton yleiskouluttajana ja näkee etuja molemmissa tavoissa kouluttautua ja kokee, että molemmat tulisi säilyttää osana koulutustarjontaa.

-Liiton kaikille avoimissa koulutuksissa pääsee kuulemaan muiden seurojen tapoja ja kokemuksia, mutta oman seuran kesken kouluttautuessa painopisteitä sisällöissä voi suunnata juuri seuraan sopiviksi, aikataulun voi päättää vapaasti ja kouluttaminen seurassa on taloudellisestikin kannattavaa, Parviainen jatkaa.

-Liiton koulutuksissa tapahtuu hyvää verkostoitumista ja on hyvä, että liitto tarjoaa koulutusmahdollisuutta myös niille seuroille, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa lisenssiä, lisää Parviainen.

Koulutuslisenssi ostetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen koulutuksen sisältöjä uudistetaan ja kouluttajan osaamista tuetaan ja päivitetään. Jos seurassa on kahden vuoden akselilla noin parikymmentä ohjauksen perusteisiin koulutettavaa, niin lisenssikouluttaminen kannattaa taloudellisesti. Seuraavan kerran lisenssikouluttajia koulutetaan loppukeväästä tai alkusyksystä 2021. Kiinnostuksen lisenssikouluttamista kohtaan voi jo ilmoittaa koulutussuunnittelijalle.