Uutiset > Uutiset > Urheilijan polkuihin pituutta- aikuisten joukkueisiin vasta täysi-ikäisenä?

Urheilijan polkuihin pituutta- aikuisten joukkueisiin vasta täysi-ikäisenä?

Seuroilla ja sen valmennuksesta vastaavilla on suuri vastuu joukkueiden muodostamisessa ja siihen liittyvissä rakenteellisissa päätöksissä. Jäsenseuramme tekevät parhaillaan laskelmia ja suunnitelmia seuraavaa kautta koskien ja valmentajat kommunikoivat urheilijoille jatkomahdollisuuksista. Näiden päätösten vaikutukset koskevat erityisesti pieniä seuroja ja seuroja, joissa lajiperhevähemmistössä on esimerkiksi cheertanssia tai sekacheeriä.

Kilpailemista ohjaavat kilpailusäännöt ja niihin liittyvät ikärajat (SCL kilpailusäännöt, 2023). Ikärajoissa on kuitenkin jonkin verran päällekkäisyyksiä ja erityisesti junioreista aikuisten SM-sarjoihin siirryttäessä, on huomioitava ensisijaisesti urheilijan etu ja seuran toiminnan jatkuminen. Muutamien vuosien takainen ikärajan nosto junioreissa ja koronavuodet rokottivat harrastajamääriä vaikuttaen tämän hetken aikuisten ikäsarjoihin. Aikuisten ikäluokkien harrastajamäärät nousevat harmillisen hitaasti, vaikka muuten lajin kasvu on kiihtyvää.

Junioreissa 15-18-vuotiaat urheilijat voivat kilpailla eri leveleillä ja aikuisiin voi kilpailusääntöjen mukaan siirtyä jo 16-vuotiaana (SCL kilpailusäännöt 2023). Siirtymäikäluokat tukevat urheilijoiden yksilöllistä kehitystä sekä mahdollisesti pieniä seuroja, joissa ei muuten muodostuisi kummankaan ikäluokan joukkuetta. Joukkuekokoa on rajattu SM-tasolla tanssissa 8-24 urheilijaan ja cheerissä 12-24 urheilijaan (SCL kilpailusäännöt, 2023). Päätöksiä on siis katsottava aina yksilöllisesti ja ne on osattava perustella urheilijan kehityksen ja seuran toiminnan kannalta vastuullisesti.

 

Mitkä tekijät puoltavat junioreissa mahdollisimman pitkään urheilemista?

Pääsääntöisesti alaikäisen urheilijan kasvua ja kehitystä ajatellen, on suositeltavaa pysyä junioreissa mahdollisimman pitkään. Level 5 tason kuormituksen juonioreissa arvioidaan olevan kasvavalle urheilijalle turvallisempaa kuin aikuisissa level 6 (SCL kilpailusäännöt, 2023). Jo level 5 sallii kaikilla lajin osa-alueilla taidollisesti ja fyysisesti haastavien taitojen tekemisen ja laajan liikevalikoiman ja usein on niin, että läheskään kaikkia niistä ei hallita vielä levelille 6 siirtyessä, jolloin progressiossa edetään liian isoin harppauksin. Tanssin osalta tietty kypsyys mahdollistaa aikuisissa tarvittavan fyysisen ja perusteknisen tason lisäksi presentaation ja esiintymisen (Jääskö, 2.4.2024). Puutteet valmiudessa voivat johtaa liian varhaiseen lajin lopettamiseen esimerkiksi loukkaantumisten, motivaation puutteen tai pelkotilojen takia. Cheerleadingissä tunnistetaan haaste kohdata urheilija yksilönä suuressa joukkueessa ja valmentajien osaaminen painottuu joukkuevalmennukseen. (SCL, lajikulttuurikysely 2024). Olisikin hyvä aika pohtia tässä yhteydessä myös lajikulttuurin käsitystä maltillisista joukkuekoista ja samaan aikaan tarjota lajin harjoittelupuitteet mahdollisimman monille.

Cheerleading tunnetaan monipuolista fysiikkaa vaativana taitolajina, jossa tietyt harjoittelun laatutekijät tulee saattaa kuntoon valintavaiheessa. Valintavaihe sijoittuu lajissamme juniori-ikäluokkaan ja tänä lyhyenä aikana tietyt menestystekijät, eli ominaisuudet ja kyvyt, tulisi hankkia (SCL, urheilijan polku 2021). Seuravalmennusta tulisi ohjata laatutekijät huomioon ottaen, eikä vastuuta joukkuevalinnoista tulisi jättää pelkälle joukkueen valmennukselle tai yksittäiselle urheilijalle perheineen (KIHU, 2014, 27).

 

Mistä tunnistaa tilanne, jossa aikuisiin siirtyminen olisi kuitenkin paikallaan, vaikka juniorivuosia olisi vielä jäljellä?

Seuran olisi hyvä tarjota kattavasti tietoa ja tavoitteita juniorivaiheen urheilijalle ja tunnistaa poikkeukset, joiden kohdalla varhaista siirtymistä aikuisiin harkitaan (SCL, lajikulttuurikysely 2024). Seuraympäristöön ei sovi joustamaton linja siihen, että yksilö pakotetaan urheilemaan tietyssä ikäluokassa, jos se sääntöjen mukaan olisi mahdollista myös ylemmässä ikäluokassa. Maajoukkuetoiminnassa on oleellisempaa tehdä ikään liittyviä linjauksia harjoittelun projektiluonteen takia. (Tanttu, 2.4.2024). Aikuisten joukkueissa ei ole yläikärajaa ja sinne siirtyvät nuoret toimivat ympäristössä, jossa luottamus ja kuuluvuuden tunne ovat keskiössä ja keski-ikä voi kohota pitkälle yli 20-vuoden ja vanhimmat harrastajat ovat yli 30-vuotiaita. Tässä kohtaa kysymyksinä voi toimia esimerkiksi seuraavat:

  • Onko urheilija itsenäistynyt riittävästi toimiakseen ja kehittyäkseen aikuisten ympäristössä?
  • Onko urheilijan mahdollista kokea luottamusta ja kuuluvuuden tunnetta aikuisten joukkueessa?
  • Ajoittuuko ikäluokan vaihtoon muita isoja elämänmuutoksia, kuten ylioppilaskirjoitukset, täysi-ikäistyminen ja jatko-opiskelupaikan hakuprosessi ja miten ne vaikuttavat jaksamiseen?
  • Toimitaanko joukkueessa niin, että urheilija vastaa omasta urheilustaan täysin, vai tiedotetaanko ja osallistetaanko huoltajia?
  • Onko urheilija kypsynyt biologisesti ja harjoitettavuudeltaan niin, että hänen on turvallista harjoitella aikuisten joukkueessa (erityisesti SM-tasolla)?
  • Osaako urheilija nykyisen levelin maksimilajitaidot ja jos ei niin, onko niitä parasta harjoitella junioreissa vai aikuisissa?
  • Millaisessa stunttiryhmän roolissa urheilija tulee todennäköisimmin ominaisuuksiensa ja kasvunsa suhteen toimimaan aikuisten joukkueessa ja valmistaako sinne heti siirtyminen sitä parhaiten?
  • Miten siirtyminen tukisi juniorijoukkuetta, josta urheilija lähtee, entä aikuisten joukkuetta, johon hän siirtyisi?

 

Nita Rikström

SCL Valmennuspäällikkö

 

Lähteet:

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2014

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä: urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö (2014)

https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/tavoitteena-nuoren-urheilijan-hyva-paiva-2014.pdf

 

Suomen Cheerleadingliitto (SCL), lajikulttuurikysely 2024

https://scl.fi/blog/2024/01/30/cheerleadingin-lajikulttuuritutkimus-selvitti-lajin-nykytilaa/

 

Suomen Cheerleadingliitto (SCL), säännöt ja ikärajat 2023-2024

https://scl.fi/kilpailutoiminta/european-cheer-league/saannot-ja-ikarajat/

 

Suomen Cheerleadingliitto (SCL), urheilijan polku 2021

https://scl.fi/huippu-urheilu/urheilijanpolku/

 

Jääskö, H. 2.4.2024. Toiminnanjohtaja. Northern Lights Cheerleading ry. Haastattelu.

 

Tanttu, M. 2.4.2024. Tanssimaajoukkueen valmentaja. Suomen Cheerleadingliitto. Haastattelu.