Uutiset > Yleinen > Kurinpitomääräykset 2017

Kurinpitomääräykset 2017

Kurinpitovaliokunta on aloittanut toimintansa 1.1.2017 ja on kevään aikana laatinut kurinpitomääräykset, jotka liittohallitus on hyväksynyt 16.6.2017. Kurinpitomääräysten pääasiallinen soveltamisala kattaa liiton tapahtumat ja kilpailut, joissa liitto on osallisena. Kurinpitomääräyksillä ei puututa jäsenseurojen sisäiseen toimintaan. Kurinpitomääräykset löydät täältä, ja niihin on hyvä tutustua ja olla tietoinen niistä.

Mikäli kurinpitomääräyksiin liittyy kysymyksiä, voi kysymyksiä laittaa sähköpostitse osoitteeseen kurinpitovaliokunta_pj@scl.fi 20.8.2017 asti, minkä jälkeen kysymykset kootaan yhteen ja toimitetaan vastauksineen jäsenistölle.

Mikäli jostakin kurinpitovaliokunnan toimialaan kuuluvasta sääntökohdasta halutaan kurinpitovaliokunnan lausunto, lähetetään lausuntopyyntö yhdessä liiton toiminnanjohtajan kanssa yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Lausuntopyynnössä on mainittava yksilöity sääntökohta ja sääntökohtaan liittyvät mahdollisimman tarkat kysymykset, joihin vastaus halutaan.

Kaikki kurinpitovaliokunnalle saatetut tapaukset ja lausuntopyynnöt tullaan julkaisemaan liiton nettisivuilla. Julkaisun yhteydessä ei esitetä yksilöintitietoja.