Uutiset > Uutiset > Suomen Cheerleadingliitolle EU-rahoitusta Inclusive Cheerleading -hankkeeseen

Suomen Cheerleadingliitolle EU-rahoitusta Inclusive Cheerleading -hankkeeseen

Suomen Cheerleadingliiton koordinoimalle hankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin hallinnoima Erasmus + -rahoitus. Kaksivuotisen ”Identification of barriers and best practices for inclusive cheerleading” -hankkeen tavoitteena on edistää erityisen tuen tarpeessa olevien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia cheerleadingin parissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että hakemuksemme tuotti tulosta. Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien eteen on viime vuosina lajissamme tehty paljon töitä, mutta tämän hankkeen avulla pystymme kumppaneidemme kanssa ottamaan ison harppauksen siinä, että cheerleading on mahdollista myös erityisen tuen tarpeessa oleville yhä laajemmalla alueella Euroopassa, Suomen Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo iloitsee.

Yksi Suomen Cheerleadingliiton toimintaa ohjaavista dokumenteista on yhdenvertaisuussuunnitelma. Liitto haluaa omassa ja lajin sisäisessä toiminnassa tunnistaa mahdollisia syrjiviä rakenteita ja tehdä töitä muuttaakseen niitä.

”Meillä on vahva asema myös lajin kansainvälisissä järjestöissä ja koordinoimalla tätä hanketta pystymme entistä enemmän vaikuttamaan lajin yhdenvertaisuuden kehitykseen koko Euroopassa”, Taivassalo toteaa.

Erasmus + on Euroopan Unionin ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea koulutusta, harjoittelua, nuorisoa ja urheilua Euroopassa. Hakemuksia jätettiin tämän vuoden Erasmus+ haussa yhteensä 766, joista rahoitus myönnettiin 260 hankkeelle ympäri Eurooppaa. Suomen Cheerleadingliitto on ensimmäinen suomalainen lajiliitto, jonka koordinoima hanke on saanut EU:n Erasmus + -rahoitusta.

”Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo ovat keskeiset liikuntapolitiikan painopisteet. Suomessa on vankka osaaminen soveltavan liikunnan saralla. On hienoa, että tämän hankkeen avulla voimme jakaa kokemuksia muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja kehittää osaamista edelleen. Toivon, että tämä hanke rohkaisee suomalaisia järjestöjä entistä enemmän hyödyntämään eurooppalaista yhteistyötä ja siihen liittyviä rahoitusmahdollisuuksia”, opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari toteaa.

Suomen Cheerleadingliiton koordinoimassa Inclusive Cheerleading -hankkeessa on kolme päätavoitetta: tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden osallistumisen esteitä ja parhaita käytänteitä, jotka tukevat osallistumista; levittää tietoa havaituista parhaista käytänteistä valmentajaseminaarien välityksellä; ja tuottaa vapaasti saatavilla oleva sähköinen opas havaituista esteistä ja parhaista käytänteistä.

Hankkeessa on mukana neljä virallista partneria: ParaCheer International CIO Englannista, Cheerleading Zveza Slovenije Sloveniasta, Cheer Sport Ireland Irlannista ja Funky Team ry Suomesta. Lisäksi hanketta tehdään Suomessa yhteistyössä Golden Spirit ry:n kanssa. Suomessa erityistä tukea tarvitsevien cheerleading-ryhmiä on ollut vuodesta 2012 ja tällä hetkellä niitä on ainakin 3 seurassa.

Lisätietoja hankkeesta antaa toiminnanjohtaja Heidi Borg, 045-2095 499 tai heidi.borg(a)scl.fi.