Uutiset > Yleinen > SCL tiedottaa: hallituksen kokoustiedote 13 ja 14/2019

SCL tiedottaa: hallituksen kokoustiedote 13 ja 14/2019

SCL:n liittohallitus piti vuoden kolmannentoista kokouksensa syyskokousviikonloppuna 19.10.2019 Tampereella.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
• Toiminnanjohtaja tiedotti hallitusta ajankohtaisista asioista
o Opetus- ja kulttuuriministeriön koti-EM-kilpailuille myöntämä 25 000€ erityisavustus ns.
tappiotakuu, tulee maksaa ministeriölle takaisin, koska kilpailuiden taloudellinen tulos oli
ylijäämäinen.
• Lajikoordinaattori Jani Järvelin kävi esittelemässä maajoukkuekokonaisuutta kaudelle 2019-2020.
• Hallitus kävi läpi syyskokousmateriaaleja
• Hallitus vahvisti sähköisen päätöksen lisätä yksi selkeyttävä lause toimintasuunnitelmaan.
• Hallitus käsitteli vaikuttamisstrategiaa. Vaikuttamisstrategia ja viestintästrategia ohjaavat liiton
strategisen päävalinnan ”lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä” toimenpiteiden suunnittelua
ja toteutusta. Vaikuttamisstrategiasta tehdään kaksi eri dokumenttia: laajempi sisäinen dokumentti, ja
ulkoinen dokumentti, jossa pääteemat on koottu yhteen. Hallitus hyväksyy vaikuttamisstrategian
ennen vuodenvaihdetta.
• Keskusteltiin hallituksen jäsenien kouluttautumismahdollisuuksista ja vahvistettiin aikaisemmin tehty
linjaus siitä, että kaikki hallitusten jäsenten koulutustoiveet käsitellään tapauskohtaisesti.
• Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle taloutta ajalta 01-09/2019. Lajin kasvu näkyy eritoten alempien
leveleiden kilpailutapahtumissa ja jonkin verran myös odotettua suuremmassa lisenssimyynnissä.
Toisaalta seurakehittämiseen ohjatut lisäresurssit ovat tasapainottaneet taloustilannetta. Hallitus
käsitteli myös koko strategiakaudelle suunniteltua resurssointia.
• Hallitus päätti esittää Golden Spirit ry:ta vuoden urheiluseuraksi.
• Olympiakomitea lähestyi lajiliittoja pyynnölle nimetä ennalta määritellyn kompetenssin omaavia
ehdokkaita urheilun oikeusturvalautakuntaan. Hallitus päätti esittää kahta tarvittavan kompetenssin
omaavaa henkilöä.

SCL:n liittohallitus piti vuoden neljännentoista kokouksensa syyskokousviikonloppuna 20.10.2019
Tampereella.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
• hallitus käsitteli syyskokouksen yhteydessä pidetyn strategiaworkshopin palautteen perusteella
kilpailujärjestelmän uudistusta ja päätti hallituksen vastaesityksestä syyskokouksessa odotettavissa
olevalle jäsenistön esitykselle.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.11. Helsingissä. Tällöin käsitellään uutta prosessia
kilpailujärjestelmän muutokseen liittyen. Jäsenistöä tiedotetaan asiasta kokouksen jälkeen.