Uutiset > Yleinen > Nuoret mukaan vaikuttamaan seuratoimintaan

Nuoret mukaan vaikuttamaan seuratoimintaan

Mikä motivoi nuoria harrastamaan ja pysymään mukana seuratoiminnassa? Sen tietävät ainakin nuoret itse. Nuorten osallistamiseen urheiluseuroissa on monta tapaa.

Seuraan voi perustaa nuorisotoimikunnan, nuoria voi ottaa mukaan muihin työryhmiin tai nuoria voi osallistaa yksittäisiin kuulemisiin. Cheerleadingissa on menestyksekkäästi hyödynnetty nuorten äänen kuulemista ja mahdollisesti se on osasyynä siihen, miksi laji pysyy uudistuvana ja kiinnostavana.

Jaguars Spirit Athletesin Seela Sahikallio kertoo, miten homma toimii Jyväskylässä. Seela on ollut mukana myös Suomen Cheerleadingliiton nuorisovaliokunnassa ja nyt keväällä alkaneessa JSA:n omassa nuorisotoimikunnassa.

–  Iso osa seuran jäsenistä on nuoria, joten on tärkeää, että nuorten mielipiteet otetaan huomioon. Toimintaan mukaan ottamalla nuoret oppivat lisää seuratoiminnasta. Nämä kaksi asiaa ovat myös meidän toimintamme päätavoitteena tänä vuonna, kertoo Sahikallio.

Suomen Cheerleadingliiton organisaatiouudistuksen myötä liiton oman nuorisovaliokunnan toiminta jää pois ja jatkossa seuroja kannustetaan omien, nuoria osallistavien, toimintojen ylläpitämiseen ja rakentamiseen. Näin mukaan saadaan vielä isompi joukko, juuri oman seuransa tuntevia nuoria mukaan keskustelemaan lajin asioista. Lisäksi Suomen Cheerleadingliitto hakee omiin valiokuntiin uusia jäseniä ja sinne toivotaan aiheesta kiinnostuneita eri ikäisiä jäseniä.

–  Sekä liiton, että seuran omalla nuoritoimikunnalla on puolensa. Liiton ryhmässä pääsi tutustumaan muiden seurojen toimintaan ja oman seuran nuorisotoimikuntaan taas oli tosi pieni kynnys lähteä mukaan ja sen avulla saadaan osallistettua enemmän nuoria mukaan. Meillä toiminnan mahdollisuus esiteltiin hallitukselle ja ajatus sai heti 100% kannatuksen. Sosiaalisen median avulla haettiin jäseniä ja mukaan saatiin aktiivinen porukka. Mukaan haetaan yhä 12-18-vuotiaita jäseniä, kertoo Sahikallio.

Kuulluksi tuleminen ja osallisuus ovat tiedettyjä tapoja pitää osallistujia mukana toiminnassa. Yhdistyksille tämä toimintapa onkin luontaista, kun vuosittain jäsenistön valitsema hallitus toimii seuran johdossa luottamustoimisena. Lajimme jäsenseurat ovat kuitenkin verrattain suuria ja johtokunnat saattavat luotsata jopa useampaa työntekijää ja mahdollisesti jopa kiinteistöjen vuokraukseen tai omistukseen liittyviä asioita. Nuorten kynnys lähteä mukaan varsinaiseen hallitustyöhön onkin kasvanut ja siksi on tärkeää kuulla heitä nuoria ja seuralle motivoivalla ja vaivattomalla tavalla.

Näemmekö jatkossa toimikuntatyötä myös muilla lajimme kasvaneilla kohderyhmillä kuten aikuisilla harrastajilla tai ikääntyneillä? Siirtyykö osallistaminen sosiaaliseen mediaan tai muuhun sähköiseen muotoon? Tavoitteena on joka tapauksessa pysyä ajantasaisten tapojen äärellä ja jatkaa laajaa osallistamista ja avoimuutta.

 

 

 

 

 

 

 

Seela Sahikallio, JSA nuorisotoimikunnan jäsen, harrastaja ja valmentaja 16 vuotta. 

 

Ehdotan omaan seuraasi nuorisotoimikuntaa, tästä esite!

Lisätiedot: nita.rikstrom(a)scl.fi