Uutiset > Yleinen > Sääntötoimikunta tiedottaa

Sääntötoimikunta tiedottaa

Sääntötoimikunta tiedottaa sääntöihin liittyvistä tarkennuksista.

Sääntötulkinta Level 3 (ECU:n linjausten mukaisesti): Pyramiditransitiot, jossa nousija irtoaa kokonaan nostoryhmältä (release -liike) ja tekee samanaikaisesti kierteen (ml. myös alle 1 kierteen kierteet), nousija tarvitsee kaksi tukijaa jotka molemmat ovat nousijaan käsi-käsi kontaktissa. Koskee sääntökohtaa Median Pyramids F3 Clarification 1.

Tarkennus Level 1 yhden jalan stunttien spotteriotteisiin: Prep tason yhden jalan stuntti on sääntöjen mukaan sallittua tehdä yhdellä (1) nostajalla, yhdellä (1) spotterilla sekä yhdellä (1) käsitukijalla (yht. 3 henkilöä + nousija), kunhan spotterilla on oikeaoppiset spotteriotteet:

1)      Spotteri voi olla koskematta stunttiin, kuitenkin käden mitan etäisyydellä nousijasta

2)      Spotteri voi tukea nostajaa nostajan ranteista

3)      Spotteri voi tukea nousijaa nousijan säärestä / nilkasta / pohkeesta / reidestä / vyötäröltä / kädestä (Huom! vaaditaan silti erillinen käsitukija)

4)      Spotteri voi laittaa yhden (1) käden nousijan kengän alle, jos spotterin toinen käsi on oikeaoppisesti spotteriotteilla nilkassa / pohkeessa / reidessä / ranteessa / kokonaan irti nousijasta tai nostajasta. Kengän alla olevan käden täytyy olla spotterin etukäsi

5)      Spotterin tulee olla sijoittunut nousijan sivulle tai taakse, turvatakseen nousijan pää-hartia alueen

Kysymykset: sclsaannot@gmail.com

Sääntötulkintapyynnöt: https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/saantotulkinnat/